Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

II czytania z Godziny Czytań
według okresu liturgicznego


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny; na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 13 czerwca oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.
ADWENT

   List do Diogneta
św. Ambroży z Mediolanu, biskup i doktor Kościoła (+ 397)
   Komentarz do Ewangelii św. Łukasza
św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła (+ 1109)
   Proslogion
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Kazanie 185
   Kazanie 293
   Komentarz do Psalmów
      Ps 37, 13-14
      Ps 109, 1-3
św. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła (+ 735)
   Komentarz do Ewangelii św. Łukasza
św. Bernard, opat i doktor Kościoła (+ 1153)
   Kazanie ku czci Najświętszej Maryi Panny
   Kazanie na Adwent
św. Cyprian, biskup i męczennik (+ 258)
   O pożytku cierpliwości
św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła (+ 386)
   Katecheza 15
św. Efrem, diakon i doktor Kościoła (+ 373)
   Komentarz do Diatessaronu
Euzebiusz z Cezarei (+ ok. 340)
   Komentarz do proroctwa Izajasza
św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła (+ 389 lub 390)
   Mowa na cześć św. Bazylego Wielkiego
św. Hipolit, prezbiter (+ 235)
   Przeciw błędom Noeta
św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik (+ 202)
   Przeciw herezjom
      księga 3, rozdz. 20
      księga 4, rozdz. 20
      księga 5, rozdz. 19
bł. Izaak, opat klasztoru Stella (+ 383)
   Kazanie 51
św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1549)
   Droga na Górę Karmel
      księga 2, rozdz. 22
św. Karol Boromeusz, biskup Mediolanu (+ 1584)
   List pasterski
św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 461)
   List 31
św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła (+ 450)
   Kazanie 147
Sobór Watykański II (1962-1965)
   Konstytucja dogmatyczna Dei verbum
   Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium
Tomasz a Kempis (+ 1471)
   O naśladowaniu Chrystusa
św. Wilhelm, opat (+ 1142)
   O kontemplacji Boga

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 373)
   Do Epikteta
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Kazanie 13
   Kazanie 194
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      Traktat 17, 7-9
św. Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 379)
   O Duchu Świętym
św. Bernard, opat i doktor Kościoła (+ 1153)
   Kazanie na Objawienie Pańskie
św. Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła (+ 444)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
św. Faustus, biskup Riez (+ 490)
   Kazanie o Objawieniu Pańskim
św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła (+ 389 lub 390)
   In sancta Lumina
      wersja 1
      wersja 2
św. Hipolit, prezbiter (+ 235)
   Kazanie na Objawienie Pańskie
   Odparcie wszelkich herezji
św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 461)
   Kazanie na Narodzenie Pańskie
   Kazanie na Objawienie Pańskie
   Kazanie o Narodzeniu Pańskim
św. Maksym Wyznawca, opat (+ 662)
   Pisma ascetyczne
św. Maksym, biskup Turynu
   Kazanie o Świętym Objawieniu Pańskim
bł. Paweł VI, papież (+ 1978)
   Przemówienie w Nazarecie z 5 stycznia 1964 r.
św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła (+ 450)
   Kazanie 160
św. Proklus, biskup (+ 446 lub 447)
   Kazanie na Objawienie Pańskie

WIELKI POST

Afrahat, biskup (+ po 345)
   Rozprawa O obrzezaniu
św. Ambroży z Mediolanu, biskup i doktor Kościoła (+ 397)
   Traktat O unikaniu świata
św. Asteriusz, biskup Amazji (+ IV w.)
   Homilia 13
św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 373)
   List wielkanocny
      List 5, 1-2
      List 14, 1-2
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      Traktat 15, 10-12. 16-17
      Traktat 34, 8-9
   Komentarz do Psalmów
      Ps 61, 2-3
      Ps 86 [85], 1
      Ps 141, 4-6
św. Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 379)
   Homilia o pokorze
św. Cyprian, biskup i męczennik (+ 258)
   Traktat O modlitwie Pańskiej
św. Elred, opat (+ 1167)
   Zwierciadło miłości
św. Fulgencjusz z Ruspe, biskup (+ 533)
   O wierze do Piotra
św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 604)
   Komentarz do księgi Hioba
św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła (+ 389 lub 390)
   Kazanie 14; 23-25
   Kazanie 14; 38. 40
   Kazanie 45, 23-24
św. Hilary, biskup (+ 367)
   Komentarz do psalmów
      Ps 128, 1-3
św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik (+ 202)
   Przeciw herezjom
      księga 4, 13, 4 - 14, 1
      księga 4, 14. 2-3; 15, 1
      księga 4, 16, 2-5
św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła (+ 407)
   Homilia 6
   Katecheza 3, 24-27
św. Jan Fischer, biskup i męczennik (+ 1535)
   Komentarz do psalmów
św. Klemens I, papież (+ 101)
   List do Koryntian
      rozdz. 7, 4-8, 3; 8, 5-9, 1; 13, 1-4; 19, 2
św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 461)
   Kazanie 6; 1-2
   Kazanie 8; 6-8
   Kazanie 10; 3-5
   Kazanie 15; 3-4
   Kazanie 51, 3-4. 8
św. Maksym Wyznawca, opat (+ 662)
   List 11
Orygenes, kapłan (+ 254)
   Homilia do Księgi Kapłańskiej
św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła (+ 450)
   Kazanie 43
Sobór Watykański II (1962-1965)
   Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
      nr 9
   Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
      nr 9-10
      nr 37-38
św. Teofil z Antiochii, biskup (+ 182)
   Do Autolika
Tertulian, kapłan (+ 230)
   O modlitwie

WIELKI TYDZIEŃ

św. Andrzej z Krety, biskup (+ 740)
   Kazanie na Niedzielę Palmową
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      Traktat 84, 1-2
   III Mowa gwalferbitańska
św. Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 379)
   Traktat O Duchu Świętym
      rozdz. 15, 35
Meliton z Sardes, biskup (+ ok. 175-180)
   Homilia paschalna
      nr 65-71

TRIDUUM PASCHALNE

   Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę
św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła (+ 407)
   Katecheza 3, 13-19

OKRES WIELKANOCNY

   Homilia paschalna starożytnego autora
   Homilia paschalna starożytnego autora
   Katechezy jerozolimskie
      Katecheza 20; 2, 4-6
      Katecheza 21, Mystagogiczna, 3, 1-3
      Katecheza 22, Mystagogiczna, 4, 1. 3-6. 9
   Kazanie autora afrykańskiego z VI wieku
   List do Diogneta
      nr 5-6
św. Anastazy, biskup antiocheński (+ 609)
   Kazanie 4
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Kazanie 8; 1. 4
   Kazanie 34, 1-3. 5-6
   Kazanie o Wniebowstąpieniu Pańskim
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      Traktat 65, 1-3
      Traktat 124, 5. 7
   Komentarz do Psalmów
      Ps 148, 1-2
św. Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 379)
   Traktat O Duchu Świętym
      rozdz. 9, 22-23
      rozdz. 15, 35-36
św. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła (+ 735)
   Komentarz do Pierwszego Listu Piotra
św. Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła (+ 444)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      księga 4, 2
      księga 10
      księga 10, 2
      księga 11, 11
   Komentarz do Listu do Rzymian
   Komentarz do Drugiego Listu do Koryntian
św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła (+ 386)
   Katecheza 16
Dydym Aleksandryjski (+ 398)
   O Trójcy Świętej
św. Efrem, diakon i doktor Kościoła (+ 373)
   Kazanie o Panu naszym
św. Fulgencjusz z Ruspe, biskup (+ 533)
   Do Monima
św. Gaudencjusz, biskup Bresci (+ 418)
   Traktat 2
      fragment pierwszy
      fragment drugi
św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 604)
   Homilia do Ewangelii
      Homilia 14, 3-6
św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła (+ 389 lub 390)
   Mowa paschalna
św. Grzegorz z Nyssy, biskup (+ 395)
   Kazanie na Zmartwychwstanie Chrystusa
      fragment pierwszy
      fragment drugi
św. Hilary, biskup (+ 367)
   Traktat O Trójcy Świętej
      księga 2, 1, 33. 35
      księga 8, 13-16
św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik (+ 202)
   Przeciw herezjom
      księga 3, 17, 1-3
      księga 52, 2-3
bł. Izaak, opat klasztoru Stella (+ 383)
   Kazanie 42
św. Justyn, męczennik (+ ok. 165)
   Pierwsza apologia chrześcijan
      rozdz. 61
      rozdz. 66-67
św. Klemens I, papież (+ 101)
   List do Koryntian
      rozdz. 36, 1-2. 37-38
św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 461)
   Kazanie 2; 1-4
   Kazanie 12; 3, 6-7
   Kazanie I; 2-4
św. Maksym, biskup Turynu (+ ok. 423)
   Kazanie 53, 1-2. 4
Meliton z Sardes, biskup (+ ok. 175-180)
   Homilia paschalna
      rozdz. 2-7, 100-103
św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła (+ 450)
   Kazanie 108
Sobór Watykański II (1962-1965)
   Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
   Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
      nr 4 i 12
św. Teodor Studyta (+ 826)
   Kazanie na cześć krzyża świętego
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum