WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Wielki Post - Gorzkie Żale

Część II

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024


Tę część Gorzkich Żali odprawia się w II i V Niedzielę Wielkiego Postu.

Część II rozpoczyna się od Zachęty.


INTENCJA

W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.


HYMN

 1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, *
  Jako dla ciebie sobie nie folguje. *
  Przecież Go bardziej, niż katowska, dręczy, *
  Złość twoja męczy.

 2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, *
  Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia; *
  Dla białej szaty, którą jest odziany, *
  Głupim nazwany.

 3. Za moje złości grzbiet srodze biczują; *
  Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują *
  Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody *
  Zdrój żywej wody.

 4. Pycha światowa niechaj, co chce, wróży, *
  Co na swe skronie wije wieniec z róży, *
  W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony, *
  Jest ozdobiony!

 5. Oby się serce we łzy rozpływało, *
  Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! *
  Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości, *
  Dla Twej miłości!


LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

 1. Jezu, od pospólstwa niewinnie *
  Jako łotr godzien śmierci obwołany, *
  Jezu mój kochany!

 2. Jezu, od złośliwych morderców *
  Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, *
  Jezu mój kochany!

 3. Jezu, pod przysięgą od Piotra *
  Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, *
  Jezu mój kochany!

 4. Jezu, od okrutnych oprawców *
  Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany, *
  Jezu mój kochany!

 5. Jezu, od Heroda i dworzan, *
  Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, *
  Jezu mój kochany!

 6. Jezu, w białą szatę szydersko *
  Na większy pośmiech i hańbę ubrany, *
  Jezu mój kochany!

 7. Jezu, u kamiennego słupa *
  Niemiłosiernie biczmi wysmagany, *
  Jezu mój kochany!

 8. Jezu, przez szyderstwo okrutne *
  Cierniowym wieńcem ukoronowany, *
  Jezu mój kochany!

 9. Jezu, od żołnierzy niegodnie *
  Na pośmiewisko purpurą odziany, *
  Jezu mój kochany!

 10. Jezu, trzciną po głowie bity, *
  Królu boleści, przez lud wyszydzany, *
  Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, *
Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony. *
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! *
Boże nieskończony!


ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

 1. Ach, widzę Syna mojego *
  Przy słupie obnażonego, *
  Rózgami zsieczonego!

 2. Święta Panno, uproś dla mnie, *
  Bym ran Syna Twego znamię *
  Miał na sercu wyryte!

 3. Ach, widzę jako niezmiernie *
  Ostre głowę rani ciernie! *
  Dusza moja ustaje!

 4. O Maryjo, Syna swego, *
  Ostrym cierniem zranionego, *
  Podzielże ze mną mękę!

 5. Obym ja, Matka strapiona, *
  Mogła na swoje ramiona *
  Złożyć krzyż Twój, Synu mój!

 6. Proszę, o Panno jedyna, *
  Niechaj krzyż Twojego Syna *
  Zawsze w sercu swym noszę!

Któryś za nas cierpiał rany, *
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Któryś za nas cierpiał rany, *
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Któryś za nas cierpiał rany, *
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


Poniżej - propozycje rozważań i kazań pasyjnych na Gorzkie Żale.

Zapraszamy także do poszczególnych działów w naszej Czytelni, w których znajdziesz propozycje opracowań, ułatwiających owocne i głębokie przeżywanie okresu Wielkiego Postu. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum