WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Wielki Post - Teksty różne

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024


Z Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 124-16:

Okres Wielkiego Postu to czas poprzedzający i przygotowujący obchodzenie Paschy. Jest to czas słuchania słowa Bożego i czas nawrócenia, przygotowania do chrztu i obchodzenia jego pamiątki, czas pojednania z Bogiem i z braćmi, częstszego uciekania się do "broni pokuty chrześcijańskiej", tzn. do modlitwy, postu i jałmużny (por. Mt 6, 1-6. 16-18).
Pobożność ludowa nie zawsze dobrze rozumie misteryjne znaczenie okresu Wielkiego Postu, jego wartości i takie treści, jak wzajemne związki między "sakramentem czterdziestu dni" i sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz obecną przez cały ten okres tajemnicą "wyjścia" z niewoli. Pobożność ludowa koncentruje się na misterium człowieczeństwa Chrystusa, a wierni w tym okresie zwracają swoją uwagę na mękę i śmierć Pana.

W obrządku rzymskim 40-dniowy okres pokuty rozpoczyna się surowym i charakterystycznym dla Wielkiego Postu obrzędem posypania głów popiołem w Środę Popielcową. Pochodzi on ze starożytnego obrzędu, w czasie którego nawróceni grzesznicy poddawali się kanonicznej pokucie. Znak posypywania popiołem oznacza przyznanie się do własnej ułomności i śmiertelności, potrzebującej Bożego miłosierdzia dla zbawienia. Kościół, broniąc się przed czysto zewnętrznym sprawowaniem tego obrzędu, praktykuje go do dziś jako symbol wewnętrznej postawy pokutnej, do której powołany jest każdy ochrzczony w czasie wędrówki wielkopostnej. Licznym wiernym, uczestniczącym w tym obrzędzie, trzeba pomagać w zrozumieniu jego znaczenia jako drogi do nawrócenia i zaangażowania się w wewnętrzną odnowę paschalną.
Pomimo sekularyzacji współczesnego społeczeństwa lud chrześcijański dobrze rozumie, że w czasie Wielkiego Postu należy kierować umysły ku tym rzeczywistościom, które w życiu liczą się najbardziej i domagają się zgodności wiary z ewangelicznym zaangażowaniem. Ta zgodność oznacza spełnianie dobrych uczynków, wyrzeczenie się tego, co zbyteczne i luksusowe, oraz solidarność z cierpiącymi i potrzebującymi.
Wielu wiernych, którzy rzadko przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii, pamięta jednak o praktyce stosowanej w długiej tradycji kościelnej, a mianowicie, że w okresie Wielkiego Postu - Paschy obowiązuje przykazanie kościelne dotyczące spowiadania się z grzechów ciężkich i przyjęcia Komunii św. przynajmniej raz w roku, a szczególnie w Okresie Wielkanocnym.

Istniejąca rozbieżność między liturgiczną i ludową wizją Wielkiego Postu nie przeszkadza, by okres "czterdziestu dni" stanowił odpowiedni czas do ich wzajemnego i owocnego oddziaływania na siebie.
Przykładem takiego wzajemnego wpływu na siebie obu form pobożności jest choćby fakt, że pobożność ludowa wyróżnia szczególnie niektóre dni i nabożeństwa, a także dzieła apostolskie i charytatywne, które liturgia przewiduje i poleca. Praktyka postu, od starożytności chrześcijańskiej tak bardzo charakterystyczna dla tego okresu, jest "ćwiczeniem", które dobrowolnie uwalnia od potrzeb codziennego życia i ułatwia odkrycie tego życia, które pochodzi z wysoka: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (por. Pwt 8, 3; Mt 4, 4; Łk 4, 4).


Poniżej - obszerny wybór rozmaitych tekstów o Wielkim Poście, pokucie, umartwieniu, jałmużnie, nawróceniu i teksty na temat Środy Popielcowej i związanych z nią zwyczajów.

Zapraszamy także do poszczególnych działów w naszej Czytelni, w których znajdziesz propozycje opracowań, ułatwiających owocne i głębokie przeżywanie okresu Wielkiego Postu. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:

Dobrze przeżyć Wielki Post

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

ks. Roman Kempny
Rozpoczynamy Wielki Post
wiara.pl
Jak powstał Wielki Post?
ks. Andrzej Walerowski
Jak przeżyję kolejny Wielki Post?
niedziela.pl
Ciekawostki wielkopostne
Mateusz Solarz
Słuchaj Wielkiego Postu (format audio)
Władysław Okas
Wielki Post
ks. Waldemar Babicz
Czas upragniony
ks. prof. Marek Chmielewski
Wielki Post - pustynia w codzienności
bp Andrzej Siemieniewki
Duchową walkę czas zacząć
bp Ignacy Dec
Wezwani do walki z szatanem
Marcin Jakimowicz
Droga przez mękę
Marcin Jakimowicz
Post. Z czym to się je?
ks. Ireneusz Skubiś
Krzyż - pierwsza litera alfabetu Boga
ks. Marian Królikowski
Udać się na pustynię z Jezusem
ks. prof. Paweł Bortkiewicz
Post, by wyrwać się z matrixa
ks. Tomasz Horak, ks. Artur Stopka
Trenowanie świętości
ks. Artur Malina
Radość pokuty
ks. Daniel Brzeziński
Wielki Post na nowo odkrywany

Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
wiara.pl
Muzyka na Wielki Post
Gość Niedzielny
Mój Wielki Post roku 2000
ks. Janusz Królikowski
Wielki Post - czas wyrzeczenia i odnowy
Władysław Sitek
Wielki Post
niedziela.pl
Adoracja na Wielki Post

Część I
Część II
o. Robert Jasiak CSsR
Chrześcijanin człowiekiem nawrócenia
Władysław Sitek
Na Wielki Post
bp Wacław Świerzawski
Czas odnowienia miłości
ks. Zbigniew Kapłański
Język nawrócenia to język miłości
ks. Paweł Staniszewski
Wielki Post
ks. Paweł Staniszewski
Wielki Post i pokuta
ks. Paweł Staroszczyk
Nawrócenie - chodzi o przyszłość
o. Marek Machudera OFMCap.
Lubię Wielki Post
Gość Niedzielny
Post - modlitwą ciała
o. Marek Machudera OFMCap.
Postanowienia wielkopostne
jako wejście na drogę pokuty i ascezy
Magdalena Kozieł
Przekroczyć siebie
s. Agnieszka Szymańska
Wielki Post w naszym życiu
ks. Sławomir Madajewski
Wkraczając w Wielki Post
ks. Paweł Bejger
Wielki Post
ks. Jacek Szymański
Wielkopostne dzieła pokutne

Wytrwałe wypełnianie obowiązków stanu
Obowiązek samozaparcia
Cierpienie dla sprawiedliwości
ks. Jacek Szymański
Siedem grzechów głównych

Część I
Część II
Część III
Część IV
ks. Paweł Bejger
Potrzeba mi wielkopostnej ciszy
ks. Paweł Bejger
Moje wielkopostne dni
ks. Tomasz Jaklewicz
Zacznijmy od rachunku sumienia
s. Donata Koska OSC Cap.
Spoglądając na Chrystusa i na własną duszę
s. Donata Koska OSC Cap.
Miłosierdzie z wyobraźnią
ks. Ireneusz Rogulski
Czas odzyskiwania nadziei
Henryk Grymuza
Wyciszenie - wdzięczność za ofiarę Chrystusa
ks. Paweł Drozd
Wielki Post - czy jest nam potrzebny?
Grzegorz Gęsikowski
Wielki Post
ks. Ireneusz St. Bruski
Czas powrotu
ks. Henryk Zieliński
Duchowa kwarantanna
Krystyna Pawłowska
Z tradycji wielkopostnych
ks. Paweł Drozd
Czy konieczna jest rewaloryzacja postu?
ks. Jacek Żórawski
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
ks. Adam Galek
Walka przeciw złym duchom
ks. Adam Galek
W Chrystusowym Krzyżu zbawienie
ks. Adam Wilczyński
Patrzmy na Jezusa!
Justyna Wołoszka
Wielkopostna metanoia
ks. Andrzej Zawadzki
Jezus wzorem wychowawcy
ks. Tomasz Horak, Andrzej Macura, ks. Artur Stopka
Myśli do wielkopostnego rachunku sumienia

Wprowadzenie
Ja wobec Boga
Ja i ja sam
Ja i drugi człowiek
Ja i społeczność
wiara.pl
Rachunek sumienia internauty
ks. Grzegorz Chabros
40 dni umartwienia(?)
bp Kazimierz Ryczan
Nawróćcie się do Pana całym sercem
Maria Perczyk
Odgadnąć Krzyż
ks. Krzysztof Podstawka
Wielkopostne zamyślenie
Barbara Dziadura
Porządkowanie życia
ks. Józef Naumowicz
Czas odnowy i powrotów
ks. Waldemar Wesołowski
Wielki Post - czas łaski i miłosierdzia
ks. Jan Okuła
Kontemplacja oblicza cierpiącego Zbawiciela
ks. Jan Okuła
Modlitwa i wyświadczanie pomocy
ks. Jan Okuła
Wielkopostne modlitwy
ks. Bogusław Nadolski
Czterdziestodniowa wędrówka
Wojciech Mścichowski
Wielkopostna refleksja
Paweł Daraszyński
Dlaczego post?
ks. Jan O'Dogherty
Jak pościć dzisiaj?
s. Anna Siudak FMM
Post, który wybieram
ks. Marek Dziewiecki
Post, który karmi
ks. Ludwik Warzybok
Przygotowanie dalsze - do Wielkiego Postu
Anselm Grün
Praktyka postu
Jan Jarco
Post i konsumpcja
ks. Ryszard Kamiński
Kiedy obowiązuje post?
abp Stanisław Gądecki
Wskazania pasterskie
dotyczące przepisów pokutnych w Wielkim Poście
wiara.pl
Post a prawo kanoniczne
wiara.pl
Jak to z postem było i... jest
ks. Paweł Drozd
Jałmużna - dać czy nie dać?
wiara.pl
Jałmużna - gest czy solidarność?

Prawie wszystko o jałmużnie
O jałmużnie
Powinność chrześcijanina
Dobrowolny dar
ks. Paweł Borto
Cena słowa
ks. Tomasz Rusiecki
Post i miłosierdzie
Jacek Salij OP
Paradoks Bożych przykazań
Jacek Salij OP
Kiedy świat robi się nieludzki?
Katarzyna Czarnecka
Wielki Post
Marta Anna Dacko
Przechodząc przez dni Wielkiego Postu
ks. Mieczysław Rusiecki
Pokusa luksusu
ks. Andrzej Draguła
O rzeczach czczych
bp Kazimierz Romaniuk
Włączenie się w cierpienia Chrystusa
ks. Andrzej Kuliberda
Nasz Wielki Post

Postem i modlitwą
W Jego ranach nasze zdrowie
Spowiedź
Karol Kwiatkowski
Rachunek sumienia
Małgorzata Rekowska
Wielki Post w rodzinie chrześcijańskiej

Część I
Część II
ks. Józef Dębiński
Wielki Post naszą drogą do Boga

Część I
Część II
Beata Tomczyk
Co wiąże się z Wielkim Postem?
Krzysztof Dorosz SJ
Powroty synów marnotrawnych
ks. Adam Boniecki MIC
Zaproszenie - Wielki Post 1999 r.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum