WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Wielki Post - Droga Krzyżowa

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024


Z Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 131-135:

Wśród nabożeństw, w czasie których wierni oddają cześć męce Pańskiej, mało jest tak lubianych jak Droga Krzyżowa. W czasie tego nabożeństwa wierni uczuciowo idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni swego ziemskiego życia: od Góry Oliwnej, gdzie w "ogrodzie zwanym Getsemani" (Mk 14, 32) "począł się lękać" (Łk 22, 44), aż do Góry Kalwarii, gdzie został ukrzyżowany między dwoma łotrami (por. Łk 23, 33), i do ogrodu, w którym został pochowany w nowym grobie wykutym w skale (por. J 19, 40-42).
Świadectwem umiłowania tego nabożeństwa przez lud chrześcijański są niezliczone Drogi Krzyżowe w kościołach, w sanktuariach, na dziedzińcach klasztornych, a także na otwartym powietrzu, we wsiach i na pagórkach, a każda z tych stacji ma odmienny kształt i swoją sugestywną wymowę.

Droga krzyżowa jest syntezą różnych wyrazów pobożności wprowadzonych we wczesnym średniowieczu. Są nimi: pielgrzymki do Ziemi Świętej, w czasie których wierni pobożnie nawiedzają miejsca męki Pańskiej; nabożeństwo do "upadków Chrystusa" pod ciężarem krzyża; nabożeństwo do "bolesnych dróg Chrystusa", które polega na procesyjnym przechodzeniu z jednego kościoła do drugiego na pamiątkę drogi, którą przebył Jezus w czasie swojej męki; nabożeństwo do "stacji Chrystusa", tzn. do tych momentów, w których Jezus przystaje na drodze prowadzącej na Kalwarię zatrzymywany przez katów, wyczerpany trudem, lub - powodowany miłością - nawiązuje dialog z mężczyznami i kobietami, które towarzyszą Jego męce.
W swej aktualnej formie, czego dowodzą świadectwa z pierwszej połowy XVII wieku, Droga Krzyżowa, rozpowszechniona przede wszystkim przez św. Leonarda z Porto Maurizio (+ 1751), zatwierdzona przez Stolicę Apostolską i ubogacona odpustami, liczy 14 stacji.

Droga Krzyżowa jest drogą wytyczoną przez Ducha Świętego, Boski Ogień, który płonął w sercu Chrystusa (por. Łk 12, 49-50) i zaprowadził Go na Kalwarię; jest drogą umiłowaną przez Kościół, który przechował żywą pamięć o słowach i wydarzeniach ostatnich dni swego Oblubieńca i Pana.
W nabożeństwie Drogi Krzyżowej widoczny jest także wpływ różnych i charakterystycznych dla duchowości chrześcijańskiej wyrazów pobożności, którymi są: rozumienie życia jako drogi i pielgrzymowania; jako przejścia z ziemskiego wygnania do niebieskiej ojczyzny przez misterium krzyża; pragnienie wiernego naśladowania męki Chrystusa; potrzeba naśladowania Chrystusa, gdyż uczeń powinien postępować za Mistrzem, dźwigając codziennie własny krzyż (por. Łk 9, 23).
Z podanych wyżej motywów Droga Krzyżowa jest nabożeństwem szczególnie odpowiednim dla okresu Wielkiego Postu.

Dla owocnego odprawiania Drogi krzyżowej mogą być użyteczne następujące wskazania:
– forma tradycyjna ze swoimi 14 stacjami stanowi typową formę tego nabożeństwa. Przy różnych okazjach nie jest jednak wykluczone zastąpienie tej czy innej "stacji" innymi wydarzeniami ewangelicznymi z bolesnej drogi Chrystusa, które nie są uwzględnione w formie tradycyjnej;
– w każdym przypadku istnieją formy alternatywne Drogi Krzyżowej, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską lub stosowane publicznie przez papieża. Teksty takich nabożeństw uważa się za oryginalne i można z nich korzystać zależnie od różnych okoliczności;
– Droga Krzyżowa jest nabożeństwem, którego treść stanowi męka Chrystusa. Zaleca się kończyć je w taki sposób, aby wiernych przygotować do pełnego wiary i nadziei oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Dla przykładu po końcowej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie wierni zatrzymują się w Bazylice Grobu Pańskiego (Anastasis) na nabożeństwo stanowiące pamiątkę zmartwychwstania Pana.

Tekstów Drogi krzyżowej jest bardzo wiele. Zostały one ułożone przez duszpasterzy odznaczających się szczerym szacunkiem dla tego nabożeństwa i przekonanych o jego duchowej skuteczności. Wśród tych tekstów nie brak jednak takich, które zredagowali ludzie świeccy odznaczający się wielką świętością życia, wiedzą i doświadczeniem literackim.
Przy wyborze tekstu, zgodnie z ewentualnymi wskazaniami biskupów, należy kierować się głównie przygotowaniem wiernych do udziału w tym nabożeństwie oraz zasadą mądrego połączenia tradycji i innowacji. W każdym przypadku trzeba dawać pierwszeństwo takim tekstom, w których w odpowiedni sposób zostało zastosowane słowo biblijne, oraz tekstom napisanym w języku szlachetnym i prostym.
Mądre odprawianie Drogi Krzyżowej, w którym w sposób wyważony przeplatają się wzajemnie słowo, milczenie, śpiew, procesja i refleksja, decyduje o dobrym skorzystaniu z duchowych owoców tego nabożeństwa.


Poniżej - propozycje rozważań stacji Drogi Krzyżowej.

Zapraszamy także do poszczególnych działów w naszej Czytelni, w których znajdziesz propozycje opracowań, ułatwiających owocne i głębokie przeżywanie okresu Wielkiego Postu. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:

Rozważania Drogi Krzyżowej

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

wiara.pl
Nie tylko Droga Krzyżowa
ks. Zenon Mońka
Nabożeństwa i zwyczaje wielkopostne
ks. Zbigniew Kobus
Nie tylko Droga Krzyżowa
 
ks. Dariusz Kwiatkowski
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
ks. Edmund Karuk
Droga Krzyżowa na wszystkie dni Wielkiego Postu (rok A)
Jan Paweł II
Otwórzmy serce Chrystusowi
Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej
Wielki Piątek 2000
Jan Paweł II
Droga Krzyżowa w Wielki Piątek Roku 2000 w Koloseum
Rozważania i modlitwy
kard. Karol Wojtyła
Droga Krzyżowa w czasie rekolekcji wielkopostnych
w Watykanie w 1976 roku
ks. Ireneusz St. Bruski
Biblijna Droga Krzyżowa
wiara.pl
Historia Drogi Krzyżowej: W drodze z cierpiącym Zbawicielem
ks. Włodzimierz Kwietniewski
Rozważanie Męki Zbawiciela
ks. Roman Kempny
Droga Krzyżowa ku pojednaniu
ilustrowana stacjami Jerzego Dudy-Gracza
Opoka
Ewangelia bez taryfy ulgowej
Droga Krzyżowa dla młodzieży
ks. Wacław Buryła
Droga Krzyżowa: Od zwyczajności do nadzwyczajności
Gość Niedzielny
Droga Krzyżowa śladami Zbawiciela
- według relacji Ewangelistów
ks. Mieczysław Maliński
Także Twoja Droga Krzyżowa
Romano Guardini
Droga Krzyżowa Pana naszego i Zbawiciela
Bogdan Nowak
Droga Krzyżowa cierpiących
o. Marek Mularczyk OMI
Niebo i ziemia
s. Janina Tarsycja Stręciwilkówna
Dla nas i dla naszego zbawienia
ks. Andrzej Fornal
Przez śmierć do zmartwychwstania
wiara.pl
Droga Krzyżowa Hioba
Beata Obertyńska
Drogi Krzyżowe poetów
Jan P. Dajda
Krople łez - Droga Krzyżowa Matki Zbawiciela
ks. Jan Sochoń
Droga Krzyżowa w pierwszej osobie
ks. Zbigniew Jakubowski CRL
Droga krzyżowych spotkań
ks. Antoni Dunajski
Medytacje podczas Drogi Krzyżowej
ks. Guy Gilbert
Twoja siła we mnie pozwala mi przenosić góry
o. Dominik Buszta CP
Droga Krzyżowa w intencji człowieka zniewolonego
Dominikanie świeccy
Rozważania Drogi Krzyżowej
 
praca zbiorowa
Droga krzyżowa z Janem Pawłem II

Książka zawiera 21 propozycji rozważań Drogi Krzyżowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanych nauczeniem Jana Pawła II.
praca zbiorowa
Droga Krzyżowa z bł. Janem Pawłem II
Nieskończone Miłosierdzie

Na kartach tej broszury w rozważanie drogi krzyżowej Pana Jezusa wprowadza nas błogosławiony papież Jan Paweł II. Za medytacje posłużą fragmenty jego pism i przemówień, w których dzieli się z nami odkrywaniem nieskończonego miłosierdzia Bożego, objawionego w Krzyżu Chrystusa.
praca zbiorowa
Droga krzyżowa z Janem Pawłem II

Książka zawiera 21 propozycji rozważań Drogi Krzyżowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanych nauczeniem Jana Pawła II.
Karol Wojtyła
Droga Krzyżowa

Książka, zawierająca rozważania Karola Wojtyły, wydana została w drugą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.
bł. Michał Sopoćko
Stańmy pod Krzyżem Chrystusa
Droga krzyżowa i rozważania o Bożym Miłosierdziu

Proponowana tu Droga Krzyżowa oraz teksty rozważań bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, mogą posłużyć jako pomoc i zachęta do rozważania męki Jezusa. Propozycje rozważań zostały rozpisane na okres 42 dni. Pochodzą one głównie z II tomu dzieła ks. Sopoćki pt. "Miłosierdzie Boga w dziełach Jego".
bł. Jerzy Popiełuszko
Żyć i umierać z nadzieją
Droga Krzyżowa

Modlitewnik zawiera niepublikowane dotąd rozważania Drogi Krzyżowej, które przygotował ks. Jerzy Popiełuszko. Spisane modlitwy są nie tylko cennym dokumentem historycznym, ale ukazują także głęboką i mocną wiarę polskiego kapłana, męczennika.
praca zbiorowa
Droga krzyżowa oparta na Piśmie Świętym
i "Dzienniczku" św. Faustyny

Książeczka jest zbiorem rozważań stacji Drogi Krzyżowej. Każde rozważanie oparte jest na fragmencie z Pisma Świętego. Centrum rozważań stanowią fragmenty z Dzienniczka s. Faustyny, które kończy krótka modlitwa.
bł. Anna Katarzyna Emmerich
Droga Krzyżowa
Zdjęcia z filmu Pasja

Słynna mistyczka naznaczona stygmatami Męki Pańskiej. Beatyfikowana przez Jana Pawła II. Jej wizje spraw nadprzyrodzonych opublikowane zostały po jej śmierci w książce "Bolesna męka Pana Jezusa Chrystusa", która w ostatnich latach stała się znana dzięki filmowi Mela Gibsona "Pasja".
św. Josemaria Escriva
Różaniec święty, Droga Krzyżowa

Dzięki modlitewnikowi z rozważaniami św. Josemarii Escrivy dowiesz się, po co modlić się na różańcu i jak robić to dobrze. W drugiej części książki odnajdziesz rozważania Drogi Krzyżowej. W rozważaniach możesz odnaleźć wskazówki, jak żyć dobrze każdego dnia.
o. Robert Kozłowski OFMCap.
Droga Krzyżowa z Ojcem Pio

Święty z Pietrelciny dostąpił zaszczytu noszenia na swoim ciele ran Chrystusowych, a w czasie odprawiania Mszy odczuwał to wszystko, czego doznał Jezus w czasie swojej męki i konania. Jest on więc dla nas niedoścignionym wzorem przeżywania Drogi Krzyżowej Syna Bożego.
praca zbiorowa
Droga Krzyżowa z Ojcem Pio

Krzyż Cię nigdy nie przygniecie: jego ciężar może Tobą zachwiać, lecz jego moc Cię podtrzyma.
ks. dr Janusz Kumala MIC
Droga krzyżowa ze św. Janem Vianneyem

Od dzieciństwa droga życia świętego Proboszcza z Ars była drogą krzyżową, drogą cierpienia, umartwień i pokuty. Kontemplacja krzyża w oparciu o homilie i kazania św. Jana Marii Vianneya pomoże nam zgłębić mądrość krzyża, umiłować krzyż i w nim odnaleźć umocnienie.
bł. Anna Katarzyna Emmerich
Droga Krzyżowa według widzeń
świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich

Autorka, skromna zakonnica, w ciągu swojego życia dostąpiła wyjątkowych łask. Bóg objawił jej całą historię stworzenia i odkupienia w nieznanych dotąd szczegółach. Nikt chyba w historii Kościoła świętego (poza Matką Bożą) nie poznał tych tajemnic w tak wysokim stopniu, szczególnie gdy chodzi o mękę Pana Jezusa i Jego Matki, której to pewne fragmenty zostały opisane w tej książeczce.
ks. Jan Twardowski
Weź swój krzyż
Wybór rozważań

Jest to komentarz do Drogi Krzyżowej, który w sposób szczególny pomaga właściwie przeżyć tę niezwykle ważną, podstawową dla każdego chrześcijanina modlitwę, nabożeństwo. Skłania do rozmyślań zarówno nad istotą, celem Ofiary Chrystusa, jak i nad naturą ludzką, nad jej ciągłą niezmiennością.
Michał Wilk
Mądrość krzyża
Droga Krzyżowa ze św. Pawłem

Rozważania Drogi Krzyżowej opracowane na podstawie fragmentów listów Apostoła Narodów dotyczących tajemnicy cierpienia. Czternaście medytacji, które ukazują nam głębszy sens męki Chrystusa i wprowadzają nas w modlitwę kontemplacji krzyża.
Elżbieta Wiater
Droga krzyżowa z Martą Robin

Marta Robin była mistyczką obdarzoną przez Boga darem wizji, stygmatów i proroctwa. Co tydzień, od czwartku wieczorem do niedzieli lub poniedziałku, przeżywała razem z Jezusem Jego Mękę, doświadczając niewyobrażalnych cierpień. Trudno więc znaleźć lepszego niż ona przewodnika na Drodze Krzyżowej.
praca zbiorowa
Droga krzyżowa z kard. Stefanem Wyszyńskim

To wybór krótkich tekstów z nauczania Prymasa Tysiąclecia na temat małżeństwa i rodziny.
ks. Jan Twardowski
Droga Krzyżowa z ks. Janem Twardowskim

Rozważania Drogi Krzyżowej z ks. Janem Twardowskim (1915-2006) pomagają modlić się w cierpieniu, naśladować Chrystusa, zrozumieć sens niezawinionego bólu, dostrzec nadzieję zmartwychwstania.
Leszek Aleksander Moczulski
Marek Skwarnicki
Przyciskam krzyż do serca

Książka zawiera rozważania stacji Drogi Krzyżowej: "Medytacje na Drodze Krzyżowej Męki Pańskiej" Leszka Aleksandra Moczulskiego i "Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II" Marka Skwarnickiego, który napisał ją na prośbę Papieża-Polaka. Jan Paweł II modlił się nią w Wielki Piątek 1989 r. w Koloseum.
praca zbiorowa
Droga krzyżowa
Medytacje o Męce Pańskiej

Zbiór medytacji i rozważań różnych autorów duchowych wydana przez wydawnictwo "W drodze".
Martine Thoris
Droga Krzyżowa z Ojcami Kościoła

Autor zaprasza nas do rozważania Drogi Krzyżowej Jezusa poprzez teksty Ojców Kościoła: św. Leona Wielkiego, św. Cyryla Jerozolimskiego, Romana Piewcy, Tertuliana, św. Jana Chryzostoma. Są to prawdziwe perły chrześcijańskiej myśli i modlitwy.
ks. Marek Chmielewski
Świadkowie męki Chrystusa
Droga Krzyżowa z Weroniką i Szymonem

To propozycja rozważań Drogi Krzyżowej, napisana z myślą o młodych ludziach. Dialog wewnętrzny świadków męki Chrystusa - Weroniki i Szymona z Cyreny - pomogą młodym chrześcijanom z większym przekonaniem spojrzeć na wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat.
ks. Teodor Szarwark
Dla nas i za nas. Kazania pasyjne
Droga krzyżowa dla dorosłych

To zbiór poruszających kazań, gdzie autor po kolei, począwszy od Ostatniej Wieczerzy, poprzez modlitwę w Ogrójcu i drogę krzyżową, aż do śmierci, analizuje ostatnie chwile Jezusa na ziemi. Wyjaśnia, jakie przesłania zostawił dla nas Zbawiciel, a także dlaczego poniósł za nas śmierć na krzyżu.
ks. Teodor Szarwark
Droga krzyżowa dla dorosłych.
Nowe rozważania

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma już w Polsce kilkusetletnią tradycję. Autor w ośmiu nowych cyklach rozważań przy kolejnych stacjach korzysta z tego skarbca rodzimej pobożności, a jednocześnie go wzbogaca.
ks. Jerzy Zoń
Chrystus cierpiący w Kościele - Kazania pasyjne.
Droga Krzyżowa dla dorosłych

Zbiór kazań pasyjnych i rozważań drogi krzyżowej, którego autorami są ks. Teodor Szarwark i ks. Jacek Słowik.
praca zbiorowa
Śladami Zbawiciela w Godzinie Miłosierdzia

Zbiór 14 Dróg Krzyżowych, bogato ilustrowanych. Znajdziesz tu rozważania z tekstami Pisma Świętego, Jana Pawła II, Świętych Karmelu, św. Jana Marii Vianney'a, Tomasza a Kempis, o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE, br. Efraima, br. Rogera z Taize oraz innych autorów. Do książki dołączono płytę CD.
ks. Edmund Skalski
Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale

Kult męki i śmierci krzyżowej Pana Jezusa jest tak dawny, jak dzieje Jego świętego Kościoła. W poszczególnych epokach kult ten wyrażał się w sposób rozmaity, jak świadczy o tym historia liturgii.
Praca zbiorowa
Ojcze, przebacz im
Rozważania Drogi Krzyżowej

Niniejsza publikacja jest zbiorem 29 rozważań Dróg Krzyżowych z opracowań ks. Józefa Orchowskiego. Teksty rozważań pomogą w rozważaniu zbawczej Męki Pana Jezusa.
Paweł Piotrowski
Droga krzyżowa dla obrażonych na Kościół

Rozważania Pawła Piotrowskiego, zilustrowane "drogą krzyżową" - pędzla wybitnego artysty i współczesnego malarza, prof. Stanisława Rodzińskiego, rektora ASP w Krakowie, znajdującą się w seminarium michalitów w Krakowie. Rozważania oparte są na Biblii.
praca zbiorowa
Krzyżu święty nade wszystko
Dziewięć rozważań Drogi Krzyżowej

Wszyscy chrześcijanie zostali wezwani przez Chrystusa, by każdego dnia z nadzieją brać swój krzyż i iść za Mistrzem. Dlatego nabożeństwem bliskim sercu wszystkich wierzących jest Droga Krzyżowa - modlitwa wielu pokoleń, będąca owocem rozważań Ewangelii i opisów Męki Pańskiej.
Józef Augustyn SJ
Przewodnik po Drodze Krzyżowej

To pomoc w pogłębianiu życia religijnego. Może być wstępem do zaangażowanej modlitwy Drogą Krzyżową nie tylko w czasie Wielkiego Postu, ale także w naszej zabieganej codzienności, kiedy nie zawsze potrafimy owocnie skupić się na modlitwie.
s. Irena Jezierska FMA
Droga Krzyżowa pisana życiem

Rozważania Męki Pańskiej zawierają modlitwy, wyjątki z pism i wypowiedzi Jana Pawła II, Stefana kard. Wyszyńskiego oraz cytaty biblijne.
ks. Mieczysław Maliński
Zanim uderzy dzwon
Droga Krzyżowa dla dorosłych

Wziąć krzyż starości na swoje ramiona - bez paniki, bez rozpaczy, bez nostalgicznego spoglądania w przeszłość. Odsuwana dotąd w nieokreśloną przyszłość ewentualność własnej śmierci nagle staje się rzeczywistością. Ta niewielka książka skierowana jest nie tylko do ludzi starszych i chorych.
ks. Marek Dziewiecki
Do końca ich umiłował
Droga Krzyżowa

Oto Ja, Bóg, tak cię kocham, że oddaję za ciebie życie. Czy coś jeszcze jestem ci winien, człowieku? Czy mogłem uczynić dla ciebie jeszcze coś więcej? Czy mogłem pokochać ciebie jeszcze bardziej?
Noemi Joanna Zasada
Idziemy ku zbawieniu. Rozważania drogi krzyżowej

Droga krzyżowa nie kończy się wraz z ostatnią stacją w kościele. Ona trwa nadal. Jezus ze swoim krzyżem idzie do naszych domów, gdzie czasem trudno związać koniec z końcem, gdzie miłość zgubiła się w natłoku małych i dużych problemów. Jezus z krzyżem mija nas na ulicy, w tramwaju, w parku.
Bartłomiej Józef Kucharski OCD
Drogi Krzyżowe

Zbiór 10 różnych rozważań karmelity, o. Bartłomieja Józefa Kucharskiego. Wygodny format, duża czcionka.
Jolanta Broś
Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa
w jedności z Ojcem i Duchem Świętym

Tytuł książki zachęca czytelnika do trynitarnego wejrzenia w tajemnicę obecności Ojca i Ducha Świętego w jedności woli, w prawdzie i miłości, w życiu i męce Jezusa Chrystusa. Przez Syna Bożego, który objawił prawdę o Bogu, my również odkrywamy własne uczestnictwo w tajemnicy trynitarnej.
ks. Jerzy Chmiel
Akademicka Droga Krzyżowa

Wspólne przejście wszystkich stacji tej Drogi to nie tylko przypomnienie wydarzeń tamtego Wielkiego Piątku sprzed dwóch tysięcy lat, ale przede wszystkim dla wielu z nas przypomnienie o wielkiej miłości Jezusa, który przyszedł na ziemię, aby uczyć prawdy o Bogu kochającym i miłosiernym, aby każdemu z nas pomóc odnaleźć siebie w trudnej rzeczywistości, odnowić nas i napełnić radością.
Irena Jezierska FMA
Zranione serce. Droga Krzyżowa

Każda Droga Krzyżowa jest refleksyjną praktyką modlitewną, która dotyczy ofiarnej miłości Chrystusa, podejmującego Krzyż i śmierć dla zbawienia świata - każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech te rozważania będą zachętą do modlitwy, duchowej adopcji dzieci nienarodzonych. Do modlitwy w intencji tych matek i ojców, którzy zbłądzili, zostali zranieni przez śmierć własnego dziecka.
ks. Edward Staniek
Droga Krzyżowa. Któryś za nas cierpiał rany...

Oddajemy do rąk czytelników album-przewodnik, który pomoże przeżyć piękne, tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kręgu rodzinnym, domowym. Album ilustrują kadry z filmu w reżyserii Franco Zeffirellego "Jezus z Nazaretu".
ks. Jan Kuźniar
Droga Krzyżowa na nowo odczytana

Książka jest inspirującą sugestią, jak poprowadzić wielkopostne nabożeństwo w nowy sposób. Ale przede wszystkim jest zachętą do osobistej medytacji w pójściu za cierpiącym Jezusem pośród różnych życiowych uwarunkowań, przyjmując sakramenty, próbując pojąć Eucharystię, przeżywając samotność, szukając woli Bożej, gdy trudno zaprzeć się siebie...
ks. Bronisław Mokrzycki SJ
Droga krzyżowa
Mnieście uczynili

Nie zabijaj Chrystusa w drugim człowieku ani słowem, ani postawą, ani złą myślą. On powiedział: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Ten, który za nas cierpiał rany, wciąż cierpi, w każdym człowieku i w całej ludzkości, w swoim mistycznym Ciele - świętym Kościele.
ks. Józef Kołodziejczyk
Rozważania Drogi Krzyżowej

Autor proponuje rozważania Drogi Krzyżowej dla wszystkich. Szczególnym bogactwem myśli odznacza się Eucharystyczna Droga Krzyżowa. Na pewno chętnie będzie praktykowana Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny, a odprawiający rekolekcje wykorzystają propozycję nauki rekolekcyjnej opartej o stacje Drogi Krzyżowej.
ks. Krzysztof Kóska
Z Tobą, mój Mistrzu

Droga Krzyżowa na podstawie tekstów Pisma Świętego.
Stanisław Rospond CM
Stefan Uchacz CM
Refleksje na Drodze Krzyżowej

Droga Krzyżowa nie jest rozczulaniem się nad męką, cierpieniem i śmiercią Chrystusa, ale jest nabożeństwem, w czasie którego, zatrzymując się nad poszczególnymi wydarzeniami ostatniej ziemskiej drogi naszego Zbawiciela, chcemy znaleźć wzór do zajęcia odpowiedniej, chrześcijańskiej postawy w naszym, niejednokrotnie układającym się w krzyżową drogę, życiu.
bp Edward Materski
On dźwigał nasze boleści

Książka zawiera rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci, dla uczniów gimnazjów, młodzieży oraz dorosłych.
praca zbiorowa
Droga krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Dwadzieścia jeden serii rozważań Drogi krzyżowej na siedem piątków Wielkiego Postu osobno dla dzieci, młodzieży i dorosłych prezentuje siedmiu autorów. Medytując je, nie można pozostać obojętnym wobec swojej dotychczasowej drogi życia.
Anna Miłek, Ula Miłek
Rodzinna Droga Krzyżowa

Rozważania Drogi Krzyżowej, które mają służyć wspólnej modlitwie całej rodziny - dzieci, młodzieży i dorosłych. Książka zawiera propozycje rozważań dla: dzieci małych (0-7 lat), starszych (7-11 lat) i nastolatków (powyżej 11 lat).
Winfried Wermter CPPS
Uczymy się kochać
Droga Krzyżowa dla młodych

Droga Krzyżowa naszego Zbawiciela to prawdziwa szkoła miłości. Przekona się o tym każdy, kto zechce na nią wkroczyć. To od Jezusa pragniemy uczyć się kochać - teraz, podczas tej modlitwy, i potem - we wszystkich trudnościach i cierpieniach.
Renata Banaszczyk
Droga krzyżowa dla młodzieży

Jest to propozycja rozważań stacji Drogi Krzyżowej dla ludzi młodych. Obecne więc są tu problemy ludzi młodych np. uzależnienia od narkotyków, erotyzmu. Pojawia się też zagadnienie właściwej relacji z rówieśnikami, a także współczesne zagrożenia cywilizacyjne bylejakości życia.
o. Szymon Janiczek SP
Droga Krzyżowa
Modlitewnik dla młodzieży

Rozważania drogi krzyżowej przygotowane specjalnie dla młodzieży.
Anna Matusiak
Droga Krzyżowa

Z Biblią, z rachunkiem sumienia, dla dzieci, dla młodzieży, dla skruszonych, ku zadumie.
Gabriel Pindur, Antoni Cygan
Droga Krzyżowa dla dzieci

Droga Krzyżowa w formie opowieści dla najmłodszych. Opowiedziana ciepłym, dziecięcym językiem, unika trudnych, niezrozumiałych dla dzieci teologicznych terminów. Ale jednocześnie rodzice znajdą tu wiele odpowiedzi na ważne teologiczne pytania, zadawane często przez małych "teologów" już w wieku przedszkolnym.
Bronisław Sieńczak CM
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych

W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień, jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Jakub Kruczek OP
Droga Krzyżowa. Zaufać Miłości

Krótkie, poruszające medytacje Męki Pańskiej, inspirowane Pismem Świętym. Pomocne do prywatnego odprawiania Drogi Krzyżowej; nadają się również do wykorzystania podczas nabożeństwa w kościele.
praca zbiorowa
Droga Krzyżowa w ramionach Matki Bożej

W Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 1979 Ojciec Święty Jan Paweł II prosił o częste odprawianie Drogi Krzyżowej. Zachęcając gorąco do spełnienia tego życzenia Papieża, przygotowaliśmy album-przewodnik, który pomoże nam przeżyć to piękne, tradycyjne nabożeństwo w kręgu rodzinnym, domowym.
Robert DeGrandis, Eugene Peter Koshenina
Droga Krzyżowa dla tych, którzy szukają uzdrowienia

Książka ta powstała, abyśmy lepiej rozumieli wstrząsające okrucieństwo spektaklu Męki, jaki rozegrał się na osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ta historia opowiedziana jest tu w szczegółach, aby przybliżyć jej realność.
Anna Jędrzycka
Droga Krzyżowa
Abyście byli synami światłości

Krótkie, poruszające medytacje Męki Pańskiej, inspirowane Pismem Świętym. Pomocne do prywatnego odprawiania Drogi Krzyżowej; nadają się również do wykorzystania podczas nabożeństwa w kościele.
ks. Ryszard Półtorak
Otoczmy troską życie
Droga Krzyżowa

Okres Wielkiego Postu jest okazją do głębokiej refleksji nad tajemnicą życia i śmierci. Przez swoją mękę Chrystus ukazuje prawdziwy sens ofiary, która czyni życie owocnym. Rozważania Drogi Krzyżowej pomagają nie tylko pochylić się nad dziełem zbawczym Jezusa, ale także docenić wartość każdego ludzkiego istnienia.
Anna Golicz
Droga Krzyżowa
Ty, który cierpisz, podążaj za Chrystusem

"Kiedy dowiadujesz się, że jesteś śmiertelnie chory, cały świat usuwa się spod nóg. Nagle wszystko przestaje się liczyć i czujesz, że zostało tak mało czasu, a tyle masz jeszcze do zrobienia. Wtedy potrzebny jest przyjaciel. Dla mnie takim przyjacielem stał się Chrystus".
Elżbieta Wiater
Droga Krzyżowa dla Piotrusia Pana
Droga Krzyżowa dla Wendy

Piotruś Pan i Wendy (Wanda), jego partnerka, reprezentują typy wielu współczesnych ludzi. Autorka pierwszemu podpowiada, jak podjąć trud "odkłamania" siebie, podążając drogą Chrystusowego krzyża, a drugiej pokazuje, jak zadumać się nad "lekcją krzyża", by nie nosić go "zamiast" skazańca.
s. Józefa Menéndez
Niekochana Miłość
Droga krzyżowa i tajemnice Męki Pańskiej

"Niekochana Miłość" to połączenie fragmentów dziennika s. Józefy Menéndez, w którym Chrystus opowiada o swojej męce, z rozważaniami Drogi Krzyżowej, podyktowanymi jej przez Zbawiciela.
ks. Piotr Skarga SJ
Droga Krzyżowa

Pozycja jest wyborem z tekstów ks. Piotra Skargi, nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III, znanego z patriotycznych kazań. Piękno, głębia i dostojeństwo tekstu zachwyca i dostarcza duchowych przeżyć wszystkim, którzy czterysta lat później udają się na Drogę Krzyżową, by prostować ścieżki własnego życia.
Pietro Martinenghi
Droga Krzyżowa widziana oczyma Maryi

Wiara przeprowadziła Maryję przez Golgotę do radości wielkanocnego poranka. Niniejsze rozważania Męki Pańskiej ukazują wierną obecność Madonny przy Synu w najtrudniejszych chwilach. Uczą, jak oddawać się w opiekę Matce naszej nadziei.
Renzo Sala
Moje dłonie przebite
Droga Krzyżowa

Autorami krótkich rozważań do poszczególnych stacji są: bł. Matka Teresa, Oscar Romeo, Primo Mazzolari, św. Maksymilian Kolbe, David Turoldo, Luigi Giussani, św. Edith Stein, Martin Luther King, Benedykt XVI, bł. Karol de Foucauld, bł. Jan XXIII, Tonino Bello, Dietrich Bonhoeffer, Madeleine Delbrêl i Theilhard de Chardin.
Piotr Karczewski
Droga Krzyżowa

Pisane wierszem rozważania Drogi Krzyżowej.
Paweł Piotrowski
Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa z rozważaniami Pawła Piotrowskiego, ze wstępem kard. Stanisława Dziwisza, zilustrowana obrazami, namalowanymi przez Józefa Mehoffera z bazyliki ojców franciszkanów w Krakowie.
ks. Andrzej Muszala, Stanisław Rodziński
Moja Droga Krzyżowa

Rozważania zilustrowane zostały Drogą Krzyżową pędzla prof. Stanisława Rodzińskiego z kościoła Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie.
o. Józef Augustyn SJ
Najpiękniejszy z ludzkich synów
Droga Krzyżowa

"Adoruję, Panie, krzyż jako znak mojego ocalenia i mojej nadziei. Zawsze, ilekroć będę czynić znak krzyża, chcę pamiętać o tym, co uczyniłeś z miłości do mnie. Niech ten znak zwycięstwa będzie dla mnie symbolem przebaczenia, źródłem mocy" (Autor).
praca zbiorowa
Droga Krzyżowa

W tych krótkich, poruszających medytacjach, nawiązujących do Pisma Świętego, ich autorzy dzielą się inspiracjami płynącymi z rozważania Męki Pańskiej. Przystępnie napisane teksty prowadzą nas na Golgotę. Idąc po śladach Chrystusa, odkrywamy z wolna sens naszego losu. To miłość, która daje się ukrzyżować.
Tomasz Maria Dąbek OSB
Rozważania rekolekcyjne
Droga Krzyżowa

Niezwykłe rozważania niezwykłego człowieka, mnicha benedyktyńskiego o. Tomasza Dąbka, biblisty, który łączy w rekolekcjach i naukach duchowość benedyktyńską z życiem człowieka, jego problemami i radościami, z wszystkim, co przeżywa i czego doświadcza..
bp Jan Szkodoń
Droga Krzyżowa dla małżeństw

Niezwykła Droga Krzyżowa dla małżeństw przeżywających kryzysy i trudne chwile bez względu na to, czy są one chwilowe, przejściowe czy też "trwałe", wiążące się z odejściem współmałżonka.
praca zbiorowa
Droga Krzyżowa
Modlitewnik dla młodzieży

Niniejszy modlitewnik zawiera rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez młodzież z pijarskiej grupy Calasanc.
s. Anna Maria Pudełko AP
Za Tobą do pełni życia
Droga Krzyżowa dla młodzieży

Rozważania te - przygotowane specjalnie dla młodzieży - pomogą im przygotować się do przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Okres Wielkiego Postu jest okazją do głębokiej refleksji nad tajemnicą życia i śmierci. Przez swoją mękę Chrystus ukazuje prawdziwy sens ofiary, która czyni życie owocnym.
ks. Roman Ceglarek,s. Ewelina Kobiela CSC
Droga Krzyżowa i różaniec
Rozważania dla dzieci i młodzieży

Rozważania Drogi Krzyżowej i tajemnic różańcowych przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży. Źródłem inspiracji do rozważań są teksty biblijne, katechetyczne, poetyckie, modlitewne i teologiczne.
Anna Matusiak
Droga Krzyżowa dla dzieci

Modlitewnik zawiera kilka propozycji Drogi Krzyżowej dla starszych dzieci: z obietnicą poprawy, z Biblią, z Matką Bożą, z refleksją, z przewodnikiem.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum