WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Wielki Czwartek

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013


Dominikański Ośrodek Liturgiczny - liturgia.plWielki Czwartek Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.
Trzeba przyznać, że żaden dzień w życiu Pana Jezusa nie został tak dokładnie przedstawiony przez Ewangelistów, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Możemy po prostu iść za Chrystusem Panem krok w krok i śledzić pilnie tok wydarzeń. Ta pieczołowitość w pilnym zbieraniu wszystkich okruchów ostatnich chwil ziemskich Boskiego Zbawiciela jest ze strony Ewangelistów uderzająca. Wypadki Wielkiego Czwartku możemy podzielić na dwie fazy: wydarzenia w Wieczerniku oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Wszystkie wprawdzie osnuwa cień zbliżającej się śmierci Chrystusa Pana, a jednak liturgia tegoż dnia wyraźnie je wyodrębnia.

Tradycja słusznie nadała wielkoczwartkowej wieczerzy nazwę "ostatnia", gdyż przed swoją śmiercią więcej ze swymi uczniami Pan Jezus wieczerzy nie spożywał. Z opisu Ewangelistów wynika, że miała ona szczególnie uroczysty charakter pożegnania. Świadczy o tym przemówienie Pana Jezusa, które nam pozostawił św. Jan, oraz arcykapłańska modlitwa Jezusa do Ojca w intencji uczniów i Kościoła. Punktem centralnym Ostatniej Wieczerzy było spożycie baranka paschalnego. Na pamiątkę, że krew baranka ocaliła domy żydowskie od śmierci, Mojżesz ustanowił prawo, że przed dniem Paschy, ustanowionym na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu, co roku w każdym domu żydowskim spożywano baranka. Baranek paschalny był figurą i zapowiedzią Mesjasza, którego Krew miała ocalić nie jeden naród wybrany, ale cały rodzaj ludzki. Paschę pożywali Żydzi w przeddzień święta, czyli w piątek. Chrystus uprzedził ją, gdyż w tym czasie w Wielki Piątek będzie już złożony w grobie.
W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament jako Ofiarę i Komunię. Odprawił na oczach Apostołów pierwszą Mszę świętą i rozdał im eucharystyczny Chleb jako Komunię świętą. Po raz pierwszy Apostołowie usłyszeli wtedy: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (...) Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (...) To czyńcie na moją pamiątkę". Wielki Czwartek to dzień pierwszej Komunii świętej Apostołów. Na tę pamiątkę kapłan odprawia Mszę świętą w kolorze białym, radosnym. Odmawia również świąteczne Gloria (opuszczane przez cały Wielki Post). Ponieważ jednak dzień ten jest przeżywany w kontekście męki Chrystusa, Kościół ustanowił osobne święto Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), aby w jak najuroczystszy sposób podziękować Panu Jezusowi za dar Eucharystii i złożyć Mu w tym Sakramencie należny hołd.
W 2013 r. do kalendarza liturgicznego zostało wprowadzone jeszcze jedno święto, obchodzone w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego (tydzień przed Bożym Ciałem): święto Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota wiernych zgromadzi się w parafii, nie bardzo jest miejsce dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo wykonywał. Stąd potrzeba pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta.
Życzeniem Kościoła jest, aby w Wielki Czwartek uczestniczyli w koncelebrze Mszy świętej wszyscy miejscowi kapłani - a to dla podkreślenia uczestniczenia Apostołów z Chrystusem w czasie Jego pierwszej Mszy świętej na ziemi.

Wraz z ustanowieniem Eucharystii wiąże się ściśle ustanowienie tego samego świętego dnia także kapłaństwa. Istotą kapłaństwa jest składanie ofiary w imieniu ludu Bożego. Ofiara bowiem jest najwyższym aktem czci Bożej. Przez składane ofiary człowiek uznaje Pana Boga za najwyższego i jedynego władcę wszystkiego, co istnieje na ziemi. Wszystko jest Boże, bo wszystko wyszło z ręki Bożej, jest darem Boga. Bóg w swojej opatrzności zachowuje wszelkie stworzenie. Przez składanie ofiar człowiek wyraża, że jest jedynie administratorem i zarządcą dóbr Bożych, że każdej chwili Pan Bóg ma prawo zażądać od człowieka, co jest Jego.
Przez ustanowienie Ofiary Mszy świętej Chrystus wyniósł swoich kapłanów do najwyższej godności, dając im władzę nad sobą. Ilekroć kapłan wymówi słowa konsekracji, ustanowionej przez Chrystusa Pana, tyle razy powtarza się cud przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w Krew Pana Jezusa. W porównaniu ze wszystkimi ofiarami świata ta najdostojniejsza Ofiara nie może się nawet równać, gdyż przewyższa je wszystkie razem dostojeństwem obecności samego Jezusa Chrystusa.
Warto w Wielki Czwartek pamiętać o kapłanach. To oni w imieniu Chrystusa odradzają nas w sakramencie chrztu i czynią nas dziećmi Bożymi. Dają nam życie łaski uświęcającej. W sakramencie bierzmowania umacniają nas w wierze i dają siłę. W spowiedzi odpuszczają nam grzechy i kary za nie należne. Bez kapłana nie ma ołtarza, nie ma Ofiary, nie ma Komunii świętej, nie ma w naszych świątyniach Chrystusa. To kapłani w imieniu Boga wiążą dłonie oblubieńców na dozgonną miłość i zapewniają im szczególną Bożą łaskę do godnego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Gdy przyjdzie śmierć, kapłan stanie przy nas jako anioł Chrystusa i odda w dobre ręce niebieskiego Ojca.
Druga część obrzędów Wielkiego Czwartku wyraźnie nawiązuje do tajemnicy męki i śmierci Pana Jezusa. Po Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus udał się do Ogrodu Oliwnego i tam czekał na swoich siepaczy. Kiedy ci przyszli, oddał się dobrowolnie w ich ręce dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Nocą został zaprowadzony przed Sanhedryn, czyli przed Wielką Radę Żydowską, która pod przewodnictwem najwyższego kapłana, Kajfasza, wydała na Niego wyrok śmierci. Ponieważ jednak według prawa żydowskiego wyroki zapadłe w nocy były nieważne, dlatego w Wielki Piątek z rana ponownie zebrała się Rada Żydowska, aby nocny wyrok potwierdzić. W międzyczasie zawiedziono Pana Jezusa do więzienia i tam straż kapłańska znęcała się nad Chrystusem w najokrutniejszy sposób. Na pamiątkę tych bolesnych dla Pana Jezusa godzin, pod koniec liturgii kapłan wynosi eucharystycznego Chrystusa do kaplicy przechowania, zwanej "ciemnicą", gdzie odbywa się adoracja eucharystyczna.

W wielu kościołach w trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej praktykowany jest piękny zwyczaj, że celebrans umywa nogi 12 mężczyznom na pamiątkę tego, że i Chrystus umył nogi swoim Apostołom.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa aż do średniowiecza był zwyczaj, że to właśnie w czasie liturgii w Wielki Czwartek odbywało się pojednanie grzeszników. Celebrans zdejmował kary, nałożone za winy publiczne, i przyjmował grzeszników na nowo do wspólnoty kościelnej. Tego też dnia cała wspólnota gminy chrześcijańskiej przystępowała do Komunii świętej.
W Polsce zachowało się kilka zwyczajów wielkoczwartkowych. W niektórych regionach chłopcy na wsi robią kukłę, wypchaną szmatami i słomą, a wyobrażającą Judasza. Bijąc ją wśród śmiechu, topią ją w wodzie. Jeśli jest jeszcze dużo śniegu, Judasz również bywa ze śniegu. Dziewczęta wybiegały do lasu po lubczyk. Na pamiątkę tego, że w nocy Piotr zaparł się Chrystusa na pianie koguta, w regionie łęczyckim chłopcy ciągną na sznurku drewnianego, pstrego koguta, chodzą po domach, śpiewają pieśni o męce Pańskiej i otrzymują datki.

Wśród sanktuariów Jerozolimy i całego chrześcijaństwa wyjątkowo ważne miejsce zajmuje Wieczernik. W wieku IV chrześcijanie wystawili tu wspaniałą bazylikę, w której co roku uroczyście święcono pamiątkę ustanowienia Eucharystii oraz zesłania Ducha Świętego na Apostołów. W 614 roku zniszczył ją najazd pogańskich Persów. Odbudował ją wprawdzie św. Modest, patriarcha Jerozolimy (+ ok. 630), ale najazd Arabów ponownie ją zniszczył. Dopiero krzyżowcy na jej gruzach wznieśli kościół. Muzułmanie ponownie go zburzyli, ale pozostały przynajmniej po nim pewne części (górna sala). Muzułmanie zamienili Wieczernik na swoje sanktuarium (grób Dawida) i wpuszczają chrześcijan jedynie raz w roku. Wieczernik miał należeć do matki św. Marka Ewangelisty.
Góra Oliwna była niewiele oddalona od Jerozolimy, oddzielona od niej jedynie doliną Cedronu. Jest to potężny blok wapienny o licznych rozgałęzieniach. Najwyższy jej szczyt ma wysokość ponad 800 m. Na wschodnim stoku tej góry w odległości ok. 3 km od Jerozolimy leżała Betania, bliżej zaś wioska Betfage, skąd Pan Jezus rozpoczął w Niedzielę Palmową na osiołku swój triumfalny wjazd do Jerozolimy. U podnóża Góry Oliwnej były ogrody oliwne. Chrystus bardzo często przychodził tu, by się modlić. Judasz o tym dobrze wiedział. Szczególnie ulubionym miejscem Pana Jezusa był ogród Getsemani, należący zapewne do matki św. Marka Ewangelisty. Góra jest jednym wielkim sanktuarium, pokrytym gęsto świątyniami. Na dole można oglądać kaplicę - "grób" Matki Bożej, nieco wyżej Getsemani ze wspaniałą Bazyliką Konania. Rosną tu najdziwaczniej powyginane stare drzewa oliwne, wyrosłe być może na miejscu pamiętającym czasy Chrystusowe. Już za czasów św. Hieronima (V w.) był tu kościół. Musiał on wyróżniać się wśród innych, skoro Egeria w swoich pamiętnikach w wieku IV nazwała go "świątynią okazałą". Bazylika "Agonii Chrystusa" znajduje się pod opieką franciszkanów. W roku 1920 wystawili oni nową, bardzo piękną świątynię. W jej pobliżu, wyżej, leży cerkiew prawosławna; jeszcze wyżej, bliżej szczytu, jest kościół "Ojcze nasz", wystawiony na miejscu, gdzie według podania Pan Jezus miał wygłosić po raz pierwszy tę modlitwę i ją zalecić. Jest ona wypisana na ścianach tego kościoła w wielu językach. W pobliżu świątyni mieści się klasztor benedyktynek. Na samym szczycie Góry Oliwnej wznosi się kościół Wniebowstąpienia. Już w roku 378 matrona rzymska Pomenia wystawiła tu świątynię pod nazwą Inbomon, czyli "Na wzniesieniu" lub "Wejście". Ma ona kształt rotundy o średnicy 30 m z otworem do nieba. Świątynia ta kilka razy była niszczona i znowu odbudowywana. Około roku 1530 została zamieniona na meczet i do dnia dzisiejszego jest w posiadaniu muzułmanów, którzy tylko raz w roku pozwalają chrześcijanom tę świątynię nawiedzić.


Przygotowaliśmy teksty listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz listów polskich biskupów na ten dzień. Pliki w formacie PDF, zawierające te teksty, można pobrać klikając w poniższe linki:


POBIERZ PLIK:


249 kB

624 kB


Poniżej - linki do tekstów związanych z Wielkim Czwartkiem. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:
Zapraszamy także do innych podstron Czytelni, na których znajdziesz informacje związane z Triduum Paschalnym. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:
Więcej informacji

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Papieże na Wielki Czwartek

Jan Paweł II
Listy do kapłanów na Wielki Czwartek

Rok 1979 - Kapłaństwo służebne
Rok 1980 - Tajemnica i kult Eucharystii
Rok 1982 - Modlitwa dla kapłanów Kościoła
Rok 1983 - Misterium Odkupienia
Rok 1984 - Rok Święty a odnowienie się w powołaniu
Rok 1985 - Młodzież w pracy duszpasterskiej kapłanów
Rok 1986 - Św. Jan Maria Vianney - wzór dla wszystkich kapłanów
Rok 1987 - Modlitwa Chrystusa w Getsemani
Rok 1988 - Z Maryją pod Krzyżem
Rok 1989 - Kapłan został wybrany "dla świata"
Rok 1990 - Duch Święty a kapłani
Rok 1991 - Tożsamość kapłana
Rok 1992 - Dar kapłaństwa
Rok 1993 - Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki
Rok 1994 - Spotykamy się dzisiaj
Rok 1995 - Znaczenie kobiety w życiu kapłana
Rok 1996 - Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu
Rok 1997 - Jezu, Wiekuisty Kapłanie, zmiłuj się nad nami
Rok 1998 - Kontemplujmy dzieło Ducha Świętego wśród nas!
Rok 1999 - «Abba, Ojcze!»
Jan Paweł II
Listy do kapłanów na Wielki Czwartek A.D. 2000-2005
Jan Paweł II
Jesteśmy kapłanami z Jego kapłaństwa
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 3 kwietnia 1980 r.
Jan Paweł II
Oczyszczenie warunkiem komunii z Panem
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 3 kwietnia 1980 r.
Jan Paweł II
Wdzięczność za nieoceniony dar kapłaństwa
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 9 kwietnia 1998 r.
Jan Paweł II
Królować znaczy służyć
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 9 kwietnia 1998 r.
Jan Paweł II
Święto kapłanów
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 1 kwietnia 1999 r.
Jan Paweł II
Wzniosła tajemnica Eucharystii
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 1 kwietnia 1999 r.
Jan Paweł II
Lud kapłański
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 20 kwietnia 2000 r.
Jan Paweł II
Pascha Kościoła
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 20 kwietnia 2000 r.
Jan Paweł II
Bądźcie świętymi
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 12 kwietnia 2001 r.
Jan Paweł II
Eucharystia: trwały znak miłości Boga
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 12 kwietnia 2001 r.
Jan Paweł II
Nasze życie jest związane z życiem Chrystusa
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 28 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Został z nami pod postaciami chleba i wina
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 28 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Encyklika Ecclesia de Eucharistia
ogłoszona w Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2003 r.
 
Benedykt XVI
Nasze ręce niech się staną rękami Chrystusa
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2006 r.
Benedykt XVI
Miłość Chrystusa jest miłością aż do końca
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2006 r.
Benedykt XVI
Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2007 r.
Benedykt XVI
Jezus świętując Paschę, antycypował swą śmierć
Msza Pańskiej w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2007 r.
Benedykt XVI
Kapłan musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 20 marca 2008 r.
Benedykt XVI
Chrześcijaństwo jest przede wszystkim darem
Msza Pańskiej w Wielki Czwartek, 20 marca 2008 r.
Benedykt XVI
Celebrując Eucharystię, kapłani torują drogę
modlitwie współczesnych ludzi
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 r.
Benedykt XVI
Podczas Ostatniej Wieczerzy Bóg tworzy "pokrewieństwo"
między sobą a nami
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 r.
Benedykt XVI
Nieśmy światu radość płynącą z prawdy o Bogu z nami
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2010 r.
Benedykt XVI
Pozwól nam żyć w Twojej miłości i stać się przez to jednością!
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2010 r.
Benedykt XVI
Bądźmy prawdziwymi chrześcijanami, godnymi tego miana
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 21 kwietnia 2011 r.
Benedykt XVI
Eucharystia jest tajemnicą wielkiej bliskości
i komunii każdego człowieka z Panem
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 21 kwietnia 2011 r.
Benedykt XVI
Pokora krzyża i prawdziwa odnowa Kościoła
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012 r.
Benedykt XVI
Jezus otworzył nam drogę do wolności
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012 r.
 
Franciszek
Z ludem na ramionach
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 28 marca 2013 r.
Franciszek
Musimy sobie nawzajem pomagać
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 28 marca 2013 r.
Franciszek
Pan namaścił nas olejem radości
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
Franciszek
Odziedziczyliśmy posługiwanie
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
Franciszek
Święte zmęczenie kapłanów
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 2 kwietnia 2015 r.
Franciszek
Jezus umiłował nas aż do końca
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 2 kwietnia 2015 r.
Franciszek
Codziennie jeden krok
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 24 marca 2016 r.
Franciszek
Świat braci różnych kultur, religii i tradycji
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 24 marca 2016 r.
Franciszek
Dobra nowina nie jest abstrakcją
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
Franciszek
Pan postanowił być kimś bliskim
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r.
 
Biskupi polscy
Listy do kapłanów na Wielki Czwartek z ostatnich lat
(w formacie PDF do pobrania)

Treści Wielkiego Czwartku

ks. Paweł Staniszewski
Wieczernik szkołą miłości
wiara.pl
Trzy rodzaje olejów - Msza Krzyżma
wiara.pl
Wielki Czwartek
Tomasz Kwiecień OP
Wprowadzenie do liturgii Wieczerzy Pańskiej (format audio)
liturgia.pl
Itinerarium Egeriae: Wielki Czwartek w Jerozolimie IV w.
(format audio)
Andrzej Koprowski
Czym jest kapłaństwo?
ks. Zdzisław Wietrzak SJ
Homilia na Wielki Czwartek
ks. Kazimierz Kubat SDS
Dałem wam przykład - Homilia na Wielki Czwartek
ks. Andrzej Pękała
Wielki Czwartek
ks. Wiesław Aleksander Niewęgłowski
Otwarty skarbiec - homilia na Wielki Czwartek
Andre Seve
Znak umycia nóg - homilia na Wielki Czwartek

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum