WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Triduum Sacrum

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013


Dominikański Ośrodek Liturgiczny - liturgia.pl


Z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, nr 38-43:

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.
W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ "Oblubieniec został zabrany". Wszędzie należy zachowywać post i wstrzemięźliwość w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania.
Zaleca się wspólne sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni w Wielki Piątek Męki Pańskiej i w Wielką Sobotę. Wypada, aby w tej modlitwie w kościele katedralnym uczestniczył biskup, o ile to możliwe, z duchowieństwem i ludem. Oficjum te, nazywane niegdyś "Ciemną Jutrznią", winno otrzymać właściwe miejsce w pobożności wiernych i dopomagać do nabożnej kontemplacji męki, śmierci i pogrzebu Pana w dorocznym oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie.
Do należytego sprawowania Paschalnego Triduum konieczna jest odpowiednia liczba usługujących i ministrantów, którzy winni być starannie pouczeni o czynnościach, które mają wykonywać. Niech duszpasterze zadbają o to, aby możliwie jak najlepiej wyjaśnili wiernym znaczenie i porządek obrzędów i przygotowali ich do czynnego i owocnego uczestnictwa.
Śpiew ludu, usługujących i kapłana celebrującego ma szczególne znaczenie w obrzędach Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza w ciągu Triduum Paschalnego, ponieważ bardzo odpowiada uroczystemu charakterowi tych dni, a także dlatego, że teksty najbardziej osiągają swoją wymowę wtedy, gdy są śpiewane. Zachęca się Konferencje Biskupów, jeśli jeszcze tego nie uczyniły, aby przygotowały melodie do tekstów i aklamacji, które nigdy nie powinny być wykonywane bez śpiewu:
  • modlitwa powszechna w Wielki Piątek Męki Pańskiej; zachęta diakona, jeśli jest, lub aklamacja ludu;
  • śpiew na odsłonięcie i adorację Krzyża;
  • aklamacje w czasie procesji z paschałem i przy śpiewie orędzia, responsoryjnego "Alleluja", melodia litanii do Świętych i aklamacji przy błogosławieństwie wody.
Nie należy pomijać liturgicznych tekstów śpiewów przeznaczonych do udziału ludu tylko z racji ich ułatwienia; ich przekłady na język ojczysty niech zostaną zaopatrzone w melodie. Jeśli jeszcze nie ma do dyspozycji tekstów do liturgicznych śpiewów w języku narodowym, należy tymczasem dobrać inne odpowiednie śpiewy. Wypada sporządzić zbiór śpiewów, które byłyby stosowane tylko w tych obrzędach. Niech to zwłaszcza będą:
  • śpiewy na błogosławieństwo palm, na procesję z palmami i na wejście do kościoła;
  • śpiewy na procesję z poświęconymi olejami;
  • śpiewy na procesję z darami przynoszonym we Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz hymn na procesję, w której zanosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy po Mszy św.
  • refreny do psalmów na Wigilię Paschalną oraz śpiewy na pokropienie wodą
  • należy także ułożyć odpowiednie melodie do opowiadania o Męce Pańskiej, do orędzia paschalnego i do błogosławieństwa wody chrzcielnej, tak, by ułatwić śpiew tych tekstów. W większych kościołach należy korzystać z bogatszego skarbca muzyki tak starodawnej, jak i współczesnej; zawsze jednak trzeba dbać o odpowiednie uczestnictwo ludu.
Stosowną jest rzeczą, aby małe wspólnoty zakonne tak kleryckie, jak i nie kleryckie oraz inne wspólnoty świeckie uczestniczyły w sprawowaniu Paschalnego Triduum w większych kościołach. Tam, gdzie nie można zgromadzić większej liczby uczestników, ministrantów i śpiewaków, nie należy sprawować obrzędów Paschalnego Triduum, a wierni niech się razem gromadzą w jakimś większym kościele. Wypada również, aby tam, gdzie kilka małych parafii jest powierzonych jednemu prezbiterowi, ich wierni, o ile to możliwe, zgromadzili się w głównym kościele, by uczestniczyć w obrzędach. Jeśli proboszcz sprawuje pieczę nad dwiema lub kilkoma parafiami, w której wielu wiernych uczestniczy i można odpowiednio przygotować uroczyste obrzędy, dla dobra wiernych można proboszczowi przy zachowaniu odpowiednich warunków powtórzyć obrzędy Paschalnego Triduum. Alumni seminariów :Paschalną (...) tajemnicę (Chrystusa) niech tak przeżywają, aby umieli wtajemniczać w nią lud, który ma im być powierzony". W tym celu powinni otrzymać pełną i doskonałą formację liturgiczną. Ze wszech miar wypada, aby w ciągu lat swojego przygotowania w seminarium mogli przeżyć całe bogactwo form obchodzenia świąt paschalnych, tych zwłaszcza, w których przewodniczy biskup.


Poniżej znajdziesz kilkanaście adresów do stron z tekstami związanymi z przeżywaniem Triduum Paschalnego. Dla wygody podzielone są one na następujące części:
Więcej informacji

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Papieże na Triduum

Jan Paweł II
Paschalne Triduum męki i zmartwychwstania Chrystusa
Audiencja generalna w Wielką Środę, 8 kwietnia 1998 r.
Jan Paweł II
Najważniejsze wydarzenia naszej wiary
Audiencja generalna w Wielką Środę, 31 marca 1999 r.
Jan Paweł II
Wymowa obrzędów Wielkiego Tygodnia
Audiencja generalna w Wielką Środę, 19 kwietnia 2000 r.
Jan Paweł II
Do końca nas umiłował
Audiencja generalna w Wielką Środę, 11 kwietnia 2001 r.
Jan Paweł II
W tajemnicy paschalnej zawiera się sens ludzkich dziejów
Audiencja generalna w Wielką Środę, 27 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Najważniejsze wydarzenie roku liturgicznego
Audiencja generalna w Wielką Środę, 16 kwietnia 2003 r.
Jan Paweł II
Przeżywajmy z wiarą wielkie tajemnice naszego zbawienia
Audiencja generalna w Wielką Środę, 7 kwietnia 2004 r.
 
Benedykt XVI
Ostatnie słowo należy nie do zła, ale do Chrystusa
Audiencja generalna w Wielką Środę, 12 kwietnia 2006 r.
Benedykt XVI
Triduum Sacrum
Audiencja generalna w Wielką Środę, 4 kwietnia 2007 r.
Benedykt XVI
W przededniu Triduum Paschalnego
Audiencja generalna w Wielką Środę, 19 marca 2008 r.
Benedykt XVI
Męka Pana trwa nadal w cierpieniach ludzi
Audiencja generalna w Wielką Środę, 8 kwietnia 2009 r.
Benedykt XVI
Triduum Paschalne szczytowym momentem roku liturgicznego
Audiencja generalna w Wielką Środę, 31 marca 2010 r.
Benedykt XVI
Tajemnica Wielkiego Tygodnia umacnia wiarę
Audiencja generalna w Wielką Środę, 20 kwietnia 2011 r.

Wokół liturgii Triduum

ks. Andrzej Bubicz
Trzy Święte Dni
ks. dr Zbigniew Kobus
Kosmos symboli
Tomasz Grabowski OP, kl. Krzysztof Porosło
Krzew, baranek, ryba
Katechezy audio o Triduum Paschalnym (2012)
Dariusz Piórkowski SJ
Symbole wielkanocne
Magdalena Kozieł
Eschatologiczna nadzieja
ks. prof. Józef Kudasiewicz
Słowo Boże Triduum Paschalnego
Innocenty A. Kiełbasiewicz OFM
Triduum Paschalne
al. Leszek Olendzki
Zanurzeni w największe tajemnice wiary
ks. dr Mateusz Matuszewski
Zrozumieć Wielką Noc
ks. Zenon Mońka
Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
ks. Bogusław Nadolski
Paschalne uroczystości
Gerald O'Collins SJ et al.
Triduum wielkanocne
Radio Watykańskie
Triduum Sacrum - czym jest, jak je przeżywać?
(format Real Audio)
ks. Czesław Krakowiak
Triduum Paschalne - centrum roku liturgicznego
ks. Tadeusz Czakański
Cisza, która przyjęła okrzyk radości - Triduum Paschalne
Wacław Oszajca SJ
Trzy dni bólu w radości
ks. Tomasz Bać
Żyć rytmem liturgii Triduum Paschalnego
ks. Tomasz Horak
Trzy wielkie dni
Tomasz Kwiecień OP
Krótki przewodnik po Triduum Paschalnym - dlaczego liturgia?
o. Janusz Jędryszek OFMConv
Katecheza paschalna

Teksty różne

Katarzyna i Jan Matejkowie
Nie szkoda czasu dla Pana
Alfons Ruczyński
Wracając do Jerozolimy
Gość Niedzielny
Wydarzenia naszego Odkupienia według Ewangelii
Antoni Dyczewski
Droga do krzyża
Marek Blaza SJ
Sens męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa
w różnych tradycjach chrześcijańskich
ks. Czesław Krakowiak
Celebracje pokutne w świetle Rytuału "Obrzędy pokuty"
ks. Lucjan Kamieński SDB
Triduum Sacrum i Wielkanoc w Boliwii
 
Johannes P. Abrahamowicz OSB
Triduum Paschalne przeżywane z wiarą

Niniejsza książka ukazuje, jak poprzez liturgię Kościół przeżywa stworzenie i historię zbawienia. Zwięzła i czytelna publikacja zbliża nas do momentu, w którym każdy gest liturgiczny podczas Świętego Triduum będzie prowadził do Boga.
Vincent Ryan OSB
Wielki Post i Święte Triduum

Autor omawia sposób, w jaki liturgia wprowadza chrześcijanina w Misterium Paschalne, pozwalając coraz pełniej czerpać z jego owoców. Poszczególne obrzędy i Słowo Boże przypadające na dany dzień ukazują się we wzajemnym głębokim powiązaniu.
ks. Emanuel Pietryga
Triduum Paschalne - CD

Płyta zawiera zapis rekolekcji wygłoszonych w Orzegowie przez ks. Emanuela Pietrygę, proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.
ks. Bolesław Domagała
Kazania pasyjne - Święte Triduum Paschalne

Kazania o Męce Pańskiej na szczególny czas w roku liturgicznym.
ks. Franciszek Blachnicki
Triduum Paschalne - Homilie

Szeroki wybór homilii i wprowadzeń Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przydatny zwłaszcza w grupach rekolekcyjnych. Pochodzą one z lat 1980-1986 i były wygłoszone w Lublinie, w Krościenku i w Carlsbergu.
Irena Kucharska, Wojciech Kosmowski
Triduum Paschalne - podręcznik

Pomoc dla duszpasterzy i wiernych, szczególnie przeżywających wielkie misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego na sposób rekolekcyjny. Doświadczenia takiego przeżywania Triduum, ukazujące się nowe dokumenty Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce, coraz liczniejsze opracowania na temat Wielkiego Tygodnia, a także postęp techniki umożliwiający stosowanie nowych mediów i środków wyrazu wskazały na konieczność opracowania nowego wydania.
praca zbiorowa
Triduum Paschalne. Liturgia Godzin

Śpiewnik zawiera teksty i melodie Liturgii Godzin od Wielkiego Piątku po Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
ks. Stanisław Garnczarski
Triduum Paschalne. Komentarze oraz śpiewy liturgiczne

Książka zawiera komentarze oraz śpiewy liturgiczne na Triduum Paschalne.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum