WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

2 lutego
Ofiarowanie Pańskie

Fra Angelico: Ofiarowanie Chrystusa w świątyni
Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. Momentem najuroczystszym apoteozy Chrystusa jako światła, który oświeca narody, jest podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej - poświęcenie paschału i przepiękny hymn Exultet.
W Kościele Wschodnim dzisiejsze święto (należące do 12 najważniejszych świąt) nazywane jest Spotkaniem Pańskim (Hypapante), co uwypukla jego wybitnie chrystologiczny charakter. Prawosławie zachowało również, przejęty z religii mojżeszowej, zwyczaj oczyszczenia matki po urodzeniu dziecka - po upływie 40 dni od porodu (czyli po okresie połogu) matka po raz pierwszy przychodzi do cerkwi, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Ślad tej tradycji był kultywowany w Kościele przedsoborowym - matka przychodziła "do wywodu" i otrzymywała specjalne błogosławieństwo; było to praktykowane zazwyczaj w dniu chrztu dziecka i - tak jak wówczas także chrzest - poza Mszą św. Zwyczaj ten opisał Reymont w "Chłopach".
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie maryjny (do czasów posoborowej reformy Mszału w 1969 r. święto to nosiło nazwę "Oczyszczenia Maryi Panny" - "In purificatione Beatae Mariae Virginis"). Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówczas drewniane. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.

Ofiarowanie Chrystusa w świątyniOd 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w podczas naszej dzisiejszej modlitwy na Eucharystii.


Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami o Światowym Dniu Życia Konsekrowanego, zebranymi tutaj.

Więcej informacji o święcie Ofiarowania Pańskiego:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

wiara.pl
Ofiarowanie Pańskie

Geneza i treść święta
Ofiarowanie Jezusa w świątyni - w Biblii
Komentarze do tekstów biblijnych
Powiedzieli o Ofiarowaniu Pańskim
Święto w liturgii - dawniej
Święto w liturgii - dzisiaj
Kult Matki Boskiej Gromnicznej w świecie
ks. Roman Kempny
Ze świecami w ręku
Józef Rydzewski
Święto Ofiarowania Pańskiego
ks. Artur Malina
Z Bogiem, ludźmi, całym stworzeniem
ks. Wacław Depo
Świeć, Jezu, świeć
ks. Jan Słomka
Poczucie świętości
Krzysztof Szewczyk
Święto Ofiarowania Pańskiego
- Matki Bożej Gromnicznej
Agnieszka Dziarmaga
Ze światłem gromnicy
katolik.pl
Ofiarowanie Pańskie
Maciej Zachara MIC
Święto Ofiarowania Pańskiego
ks. dr Janusz Kumala MIC
Ofiarowanie Pańskie
- zwiastun wydarzeń paschalnych
ks. Dariusz Piórkowski SJ
Stworzeni dla światła
ks. Zenon Mońka
Święto Ofiarowania Pańskiego
ks. Krzysztof Rajewicz
Światło na oświecenie pogan
ks. Andrzej Supłat
Ofiarowanie Pańskie
Magda Nałęcz
Ofiarowanie w świątyni
Krzysztof Kołtun
Gromniczny płomień
niedziela.pl
Święto Ofiarowania Pańskiego
niedziela.pl
Światło Jezusa
Jan Konior SJ
Ofiarowanie Pańskie - święto światła
Michał Gryczyński
Gromniczna czy Ofiarowanie?
Eliza Litak
Święto Ofiarowania Pańskiego - historia
dk. Jan Romanowski
Ofiarowanie Pańskie...
albo daj się poprowadzić Chrystusowi
 
Bogdan Giemza SDS
Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI

Książka niniejsza nie jest całościową analizą twórczości Benedykta XVI w zakresie liturgii. Zgodnie z tytułem, jest rodzajem przewodnika przez rok kościelny.

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2024


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Canterbury, w Anglii - św. Wawrzyńca, biskupa, który był następcą św. Augustyna. Beda, który go wychwala w swej Historii kościelnej narodu angielskiego, zaznacza także, że ochrzcił króla Edbalda.

oraz:

bł. Andrzeja Karola Ferrari, biskupa (+ 1921); św. Aproniana, męczennika (+ IV w.); św. Floskula z Orleanu, biskupa (+ ok. 450); św. Jana Teofana Venarda, prezbitera i męczennika (+ 1861); św. Joanny de Lestonnac (+ 1640); św. Korneliusza, setnika (+ I w.); św. Mikołaja Saggio z Longobardii (+ 1709); świętych męczenników: Piotra Baptysty, Marcina, Franciszka, prezbitera, oraz Filipa, Gundisalwusa i Franciszka, braci zakonników (+ 1597); bł. Stefana Belessini, prezbitera (+ 1840)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG