WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Dzień Życia Konsekrowanego

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2024


2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).

W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel.
Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa.
Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego.
Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie.

Zakonnica klauzurowa "Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem" - podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją".

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" - podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.

Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia.
Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy opuścili.

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj "materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów naturalnych" (Vita consecrata, nr 89).

Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością" (Vita consecrata, nr 91).

Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania ubóstwa i posłuszeństwa oraz czystości w bezżenności dla Królestwa.
Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. Chrześcijanie pragnący żyć w całkowitej zgodzie z ideałami swojej religii, zasilali źródło Kościoła zagrożonego stale przez oschłość i zepsucie. Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich działalność nie maleje, lecz wręcz przeciwnie - rośnie. Jan Paweł II w czasie spotkania z zakonami na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni samym sobą. "Wasze domy - mówił Ojciec Święty - powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu".

W Biskupi polscy co roku kierują do swoich diecezjan listy pasterskie, pomagające w lepszym przeżyciu Dnia Życia Konsekrowanego. Teksty wybranych listów z lat 1999-2024 w formacie PDF można pobrać klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:


576 KBWięcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Wypowiedzi Kościoła, nauczanie pasterzy

Sobór Watykański II
Dekret Perfectæ caritatis
o przystosowanej odnowie życia zakonnego
28 października 1965 r.
Jan Paweł II
Adhortacja apostolska Redemptionis donum
o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia
25 marca 1984 r.
Z Katechizmu Kościoła katolickiego
O życiu konsekrowanym
Synod Biskupów
O życiu konsekrowanym (1994 r.)
Jan Paweł II
Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata
o życiu konsekrowanym i jego misji
w Kościele i w świecie
25 marca 1996 r.
Kongregacja ds. Zakonów
Instrukcja Verbi sponsa
o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek
13 maja 1999 r.
Kongregacja ds. Zakonów
Rozpocząć na nowo od Chrystusa
Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego
w trzecim tysiącleciu
19 maja 2002 r.
Franciszek
Konstytucja apostolska Vultum Dei quærere
o żeńskim życiu kontemplacyjnym
29 czerwca 2016 r.
zyciezakonne.pl
Dokumenty Kościoła o życiu konsekrowanym

Wokół życia konsekrowanego

ekai.pl
Konsekrowany nie równa się zakonny
Bogumił Łoziński
Zakony mają się dobrze
Agata Puścikowska
Siostra niejedno ma imię
ks. Tomasz Jaklewicz
Zakonnice na rozdrożu
Agnieszka Dziarmaga
Dziękujemy konsekrowanym
Agnieszka Lorek
Ofiarowani Bogu
s. Mariola Kłos, ks. Tomasz Bomba
Zakonnice nie rodzą się w habitach
s. Magdalena Cwudzińska OP
Żyjąc przed Bogiem i dla Boga
kard. Franc Rodé
Brat zakonny: osobne powołanie
Urszula Buglewicz
Dali się porwać Chrystusowi
Przemysław Awdankiewicz
Niezbędni w każdym zakonie
s. Maria Nowakowska
"Służyć Bogu - to królować"
s. Zofia Tracz, klaryska
Wartość życia kontemplacyjnego
Marzena Krajewska
W charyzmacie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa
ks. Andrzej Draguła
Życie jak płomień świecy
s. Hieronima Janicka
W służbie Bogu i bliźnim
s. Hieronima Janicka
Na drogach życia konsekrowanego
ks. Stanisław Piórkowski
Życie konsekrowane darem dla Kościoła
Barbara Podgórska
W powłóczystych szatach
Anna Rastawicka
Co instytuty świeckie
mają dziś do powiedzenia młodym?
bp Kazimierz Romaniuk
Życie Bogu poświęcone
ks. Ireneusz Skubiś
"Kultura konsekracji"
ks. Ireneusz Skubiś
Ślubowanie samemu Bogu
wiara.pl
Żyć dla Boga
wiara.pl
Coraz więcej dziewic konsekrowanych
wiara.pl
Wdowa też może być konsekrowaną
o. Wiesław Łyko OMI
Wdowy konsekrowane znakiem życia i nadziei
niedziela.pl
Wdowieństwo, czyli podziemna rzeka
Przemysław Awdankiewicz
Obrzęd konsekracji dziewic
niedziela.pl
Powołanie zakonne
ks. Marek Dziewiecki
Powołanie do życia konsekrowanego

Poczytaj o życiu konsekrowanym

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Instrukcja Verbi sponsa
o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek

Niniejsza instrukcja, potwierdzając doktrynalne podstawy dotyczące klauzury zamieszczone w instrukcji Venite Seorsum (I-V) oraz w adhortacji Vita Consecrata (59), ustala jednocześnie zasady, które powinny rządzić klauzurą papieską mniszek oddanych życiu całkowicie kontemplacyjnemu.
Juan Maria Laboa
Mnisi wschodu i zachodu
Historia monastycyzmu chrześcijańskiego

Atlas jest próbą całościowego przedstawienia fenomenu życia zakonnego w chrześcijaństwie. Autorzy śledzą kolejne fazy rozwojowe monastycyzmu od starożytnych początków po czasy współczesne. Zwracają uwagę na punkty zwrotne, postaci wielkich reformatorów, opisują formacje i nurty.
ks. Czesław Krakowiak
Profesja zakonna

Profesję zakonną można określić jako publiczny obrzęd liturgiczny będący jednocześnie aktem prawnym, przez który osoba wobec Boga i Kościoła zobowiązuje się do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zostaje konsekrowana Bogu i włączona do instytutu życia konsekrowanego.
Jacek Zdrzałek CssR
Czy jeszcze ślubować rady ewangeliczne?

Jednym ze sposobów naśladowania Jezusa są rady ewangeliczne, które ślubują osoby konsekrowane. W książce tej pragnę podzielić się pewnymi wiadomościami i przemyśleniami na ten temat, które mogą pomóc w przeżywaniu zakonnych dni skupień i rekolekcji. Może sprawią one, że odnowa, do której jesteśmy wciąż wzywani, dotrze do najtajniejszych głębi naszej zakonnej konsekracji.
Serio de Guidi
Życie konsekrowane kobiet. Posługa i świadectwo
Praktyka formacji permanentnej

Autor, zajmujący się obecnie formacją początkową i permanentną zakonnic i świeckich, w sposób skrupulatny kreśli zarys osobowości kobiety konsekrowanej, zakonnicy i apostołki, a także przedstawia posługę pastoralną zakonnego życia konsekrowanego kobiet od strony praktycznej - na płaszczyźnie działalności formacyjnej. Oznacza to, że siostra zakonna może kontynuować swoją formację (czy nadawać jej na nowo znaczenia), pracując na przemian nad własnym doświadczeniem pastoralnym i nad słowem Bożym.
Luigi Guccini
Czy życie zakonne ma sens?

Książka wbrew temu, co sugeruje tytuł, nie jest przeznaczona wyłącznie dla czytelników pochodzących z kręgów życia konsekrowanego/zakonnego, ale dla wszystkich zainteresowanych drogami wyjścia z kryzysu, który nastąpił w życiu zakonnym po Soborze Watykańskim II.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum