WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

gloria24.pl poleca:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Dzień Życia Konsekrowanego

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2016


2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).

W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel.
Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa.
Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego.
Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie.

Zakonnica klauzurowa "Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem" - podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją".

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" - podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.

Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia.
Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy opuścili.

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj "materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów naturalnych" (Vita consecrata, nr 89).

Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością" (Vita consecrata, nr 91).

Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania ubóstwa i posłuszeństwa oraz czystości w bezżenności dla Królestwa.
Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. Chrześcijanie pragnący żyć w całkowitej zgodzie z ideałami swojej religii, zasilali źródło Kościoła zagrożonego stale przez oschłość i zepsucie. Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich działalność nie maleje, lecz wręcz przeciwnie - rośnie. Jan Paweł II w czasie spotkania z zakonami na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni samym sobą. "Wasze domy - mówił Ojciec Święty - powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu".

W 2001 r. obchody Dnia Życia Konsekrowanego skupiały się wokół zakonów kontemplacyjnych; w 2002 r. - wokół instytutów świeckich; w 2003 r. Kościół zachęcał do przyjrzenia się powołaniu kobiet konsekrowanych. W roku 2004 r. podjęta została refleksja wokół ślubu czystości. IX Dzień Życia Konsekrowanego w 2005 r. dotykał drugiego ze ślubów - ślubu ubóstwa, a w roku 2006 Dzień ten skupiał się na radzie i ślubie ewangelicznego posłuszeństwa. W 2007 r. tytuł listu Episkopatu Polski z okazji Dnia Życia Konsekrowanego brzmiał: "Przypatrzmy się powołaniu naszemu". W 2008 r. polscy biskupi skierowali do wiernych list zatytułowany "Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie". W 2009 r. Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony był pod hasłem "Otoczmy troską życie". W roku 2010 r. wskazywano na osoby konsekrowane jako świadków miłości, a rok później wskazywano na pragnienie doskonałości, które ożywia wszystkie osoby konsekrowane. W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekrowanego były słowa: "Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu". Nawiązywało ono do hasła przeżywanego wówczas roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem". W 2013 r. hasłem XVII Dnia Życia Konsekrowanego były słowa: "Ku pełni życia w Chrystusie", a rok później - "Światło życia konsekrowanego".

W 2016 r. obchodzimy XX Dzień Życia Konsekrowanego. Ponadto od 28 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego.

Biskupi polscy co roku kierują do swoich diecezjan listy pasterskie, pomagające w lepszym przeżyciu Dnia Życia Konsekrowanego. Teksty wybranych listów z lat 1999-2016 w formacie PDF można pobrać klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:


567 KBWięcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Dzień Życia Konsekrowanego - 2015

Konferencja Episkopatu Polski
List na Dzień Życia Konsekrowanego 2015
Biuro Prasowe KEP
Jesteście z Kościoła i dla Kościoła

Relacje z poprzednich lat

Konferencja Episkopatu Polski
List na Dzień Życia Konsekrowanego 2014
Biuro Prasowe KEP
Jakie narzędzia ewangelizacyjne
posiada ukryta za murami klauzury mniszka?
Biuro Prasowe KEP
Liczba osób konsekrowanych
Konferencja Episkopatu Polski
Ku pełni życia w Chrystusie
List pasterski na XVII Dzień Życia Konsekrowanego 2013
episkopat.pl
Odnaleźć pełnię życia - w zakonie
m. Weronika H. E. Sowulewska OSBCam
Świadectwo klasztorów kontemplacyjnych
- budowanie wiary przez obecność i modlitwę
Biuro Prasowe KEP
Znaleźć wiarę dzięki zakonom
- świadectwo Radosława Pazury
ekai.pl
Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce
PAP
Osoby konsekrowane œwiadkami miłoœci
Dzień Życia Konsekrowanego 2010
ekai.pl
Statystyki nt. zakonów i instytutów świeckich w Polsce
ekai.pl
Zakonnicy troszczą się o życie
Dzień Życia Konsekrowanego 2009
KAI
W całym kraju zbierano ofiary na klasztory klauzurowe
Dzień Życia Konsekrowanego 2009

Wypowiedzi Kościoła, nauczanie pasterzy

Jan Paweł II
Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata
o życiu konsekrowanym i jego misji
w Kościele i w świecie
25 marca 1996 r.
Kongregacja ds. Zakonów
Rozpocząć na nowo od Chrystusa
Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego
w trzecim tysiącleciu
19 maja 2002 r.
Konferencja Episkopatu Polski
Życie Konsekrowane w Kościele, naszym domu
List pasterski na XVI Dzień Życia Konsekrowanego 2012
Konferencja Episkopatu Polski
Odwaga pójścia za Jezusem
List pasterski na XV Dzień Życia Konsekrowanego 2011
Benedykt XVI
Powołaniem zakonników
jest świadczenie o miłosierdziu Boga
Nieszpory w bazylice św. Piotra, 2 lutego 2010 r.
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
Osoby konsekrowane świadkami miłości
abp Henryk Muszyński, prymas Polski
Posługa osób konsekrowanych oddechem Kościoła
Dzień Życia Konsekrowanego 2010
bp Antoni P. Dydycz
Podziękujmy zakonnikom za ich posługę
Dzień Życia Konsekrowanego 2010
bp Wojciech Polak
Pomóżmy zakonom kontemplacyjnym
Dzień Życia Konsekrowanego 2010
abp Damian Zimoń
Jezus, jedyny Kapłan, wzorem dla osób konsekrowanych
Dzień Życia Konsekrowanego 2010
bp Grzegorz Kaszak
Świat nie zrozumie życia zakonnego
Dzień Życia Konsekrowanego 2010
bp Kazimierz Gurda
Osoby konsekrowane otaczają szczególną troską życie
Dzień Życia Konsekrowanego 2009
Konferencja Episkopatu Polski
Osoby konsekrowane
w służbie człowiekowi w potrzebie
List pasterski przed Dniem Życia Konsekrowanego 2008
Konferencja Episkopatu Polski
Przypatrzmy się powołaniu naszemu
List pasterski przed Dniem Życia Konsekrowanego 2007
Konferencja Episkopatu Polski
O radzie i ślubie ewangelicznego posłuszeństwa
List pasterski przed Dniem Życia Konsekrowanego 2006
Komisja KEP ds. Zakonów
O radzie i ślubie ubóstwa
List pasterski na Dzień Życia Konsekrowanego 2005 r.
Komisja KEP ds. Zakonów
O radzie i ślubie czystości
List pasterski na Dzień Życia Konsekrowanego 2004 r.
Komisja KEP ds. Zakonów
List o instytutach świeckich - 2002 r.
Konferencja Episkopatu Polski
Misja życia konsekrowanego
List pasterski na Triduum
przed Jubileuszowym Dniem Życia Konsekrowanego 2000 r.
Konferencja Episkopatu Polski
Tajemnica powołania, konsekracji i świadectwa
List pasterski o życiu konsekrowanym 1999 r.

Wokół życia konsekrowanego

zyciezakonne.pl
Żyją w posłuszeństwie, bez własności i w czystości
franciszkanie.pl
Dzień Życia Konsekrowanego: Zakony - od wszystkiego
s. Lutgardis Craeynest SDB
Zakony polskie są darem dla Europy
Alina Petrowa-Wasilewicz
Zakony - budowniczowie europejskiej tożsamości
ekai.pl
Żeńskie zakony kontemplacyjne w Polsce
ekai.pl
Konsekrowany nie równa się zakonny
Bogumił Łoziński
Zakony mają się dobrze
Agata Puścikowska
Siostra niejedno ma imię
ks. Tomasz Jaklewicz
Zakonnice na rozdrożu
Agnieszka Dziarmaga
Dziękujemy konsekrowanym
Agnieszka Lorek
Ofiarowani Bogu
s. Ewa Mierzwa, prezentka
Ja... siostra zakonna
s. Mariola Kłos, ks. Tomasz Bomba
Zakonnice nie rodzą się w habitach
s. Magdalena Cwudzińska OP
Żyjąc przed Bogiem i dla Boga
kard. Franc Rodé
Brat zakonny: osobne powołanie
Urszula Buglewicz
Dali się porwać Chrystusowi
Przemysław Awdankiewicz
Niezbędni w każdym zakonie
s. Maria Nowakowska
"Służyć Bogu - to królować"
s. Zofia Tracz, klaryska
Wartość życia kontemplacyjnego
Marzena Krajewska
W charyzmacie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa
ks. Andrzej Draguła
Życie jak płomień świecy
s. Hieronima Janicka
W służbie Bogu i bliźnim
s. Hieronima Janicka
Na drogach życia konsekrowanego
ks. Adam Łach
Nie z tego świata
ks. Czesław Parzyszek SAC
Kryzysu powołań nie ma
ks. Stanisław Piórkowski
Życie konsekrowane darem dla Kościoła
Barbara Podgórska
W powłóczystych szatach
Anna Rastawicka
Co instytuty świeckie
mają dziś do powiedzenia młodym?
bp Kazimierz Romaniuk
Życie Bogu poświęcone
ks. Ireneusz Skubiś
"Kultura konsekracji"
ks. Ireneusz Skubiś
Ślubowanie samemu Bogu
wiara.pl
Żyć dla Boga
wiara.pl
Coraz więcej dziewic konsekrowanych
wiara.pl
Wdowa też może być konsekrowaną
o. Wiesław Łyko OMI
Wdowy konsekrowane znakiem życia i nadziei
niedziela.pl
Wdowieństwo, czyli podziemna rzeka
Przemysław Awdankiewicz
Obrzęd konsekracji dziewic
niedziela.pl
Powołanie zakonne
ks. Marek Dziewiecki
Powołanie do życia konsekrowanego
saletyni.pl
Co znaczy być osobą konsekrowaną
ekai.pl
Osoby konsekrowane klejnotem Kościoła

Poczytaj o życiu konsekrowanym

Benedykt XVI
Do osób konsekrowanych

Wybór oficjalnych tekstów papieża Benedykta XVI, od początku jego pontyfikatu do końca 2008 roku. Są wśród nich przemówienia i listy skierowane wyłącznie do osób konsekrowanych, do części lub całej wspólnoty wiernych, do różnych rodzin zakonnych, zawierające cenne uwagi odnoszące się do życia wszystkich osób konsekrowanych.
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Instrukcja Verbi sponsa
o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek

Niniejsza instrukcja, potwierdzając doktrynalne podstawy dotyczące klauzury zamieszczone w instrukcji Venite Seorsum (I-V) oraz w adhortacji Vita Consecrata (59), ustala jednocześnie zasady, które powinny rządzić klauzurą papieską mniszek oddanych życiu całkowicie kontemplacyjnemu.
Juan Maria Laboa
Mnisi wschodu i zachodu
Historia monastycyzmu chrześcijańskiego

Atlas jest próbą całościowego przedstawienia fenomenu życia zakonnego w chrześcijaństwie. Autorzy śledzą kolejne fazy rozwojowe monastycyzmu od starożytnych początków po czasy współczesne. Zwracają uwagę na punkty zwrotne, postaci wielkich reformatorów, opisują formacje i nurty.
ks. Czesław Krakowiak
Profesja zakonna

Profesję zakonną można określić jako publiczny obrzęd liturgiczny będący jednocześnie aktem prawnym, przez który osoba wobec Boga i Kościoła zobowiązuje się do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zostaje konsekrowana Bogu i włączona do instytutu życia konsekrowanego.
Jacek Zdrzałek CssR
Czy jeszcze ślubować rady ewangeliczne?

Jednym ze sposobów naśladowania Jezusa są rady ewangeliczne, które ślubują osoby konsekrowane. W książce tej pragnę podzielić się pewnymi wiadomościami i przemyśleniami na ten temat, które mogą pomóc w przeżywaniu zakonnych dni skupień i rekolekcji. Może sprawią one, że odnowa, do której jesteśmy wciąż wzywani, dotrze do najtajniejszych głębi naszej zakonnej konsekracji.
Azevedo Marcello de Carvalho SJ
Ucieczka ze świata? Zakony dzisiaj

O randze tej książki mówi już sam fakt, że została przetłumaczona na większość języków europejskich. Autor odczytuje w kryzysie życia zakonnego wezwanie do poszukiwania właściwych współcześnie form radykalnego podążania za Chrystusem, bo to jest istotą życia zakonnego.
o. Bruno Secondin
Otwarte horyzonty
Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego

Życie zakonne przeżywa obecnie okres głębokich i szybkich przemian, których powodem są poszukiwania wewnętrznej autentyczności i nowej twórczej wierności poszczególnych instytutów, jak również kontekst społeczny i eklezjalny.
Serio de Guidi
Życie konsekrowane kobiet. Posługa i świadectwo
Praktyka formacji permanentnej

Autor, zajmujący się obecnie formacją początkową i permanentną zakonnic i świeckich, w sposób skrupulatny kreśli zarys osobowości kobiety konsekrowanej, zakonnicy i apostołki, a także przedstawia posługę pastoralną zakonnego życia konsekrowanego kobiet od strony praktycznej - na płaszczyźnie działalności formacyjnej. Oznacza to, że siostra zakonna może kontynuować swoją formację (czy nadawać jej na nowo znaczenia), pracując na przemian nad własnym doświadczeniem pastoralnym i nad słowem Bożym.
Elio Gambari
Życie zakonne po Soborze Watykańskim II

Monumentalne dzieło jest swoistego rodzaju summą na temat życia konsekrowanego po Soborze Watykańskim II. Jego autorem jest długoletni (od 1946 do 1993 r.) pracownik Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich, ekspert soborowy, członek Komisji do zredagowania Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Giacomo Perego
Nowy Testament a życie konsekrowane

Książka ta to wnikliwe studium, którego celem jest wprowadzenie w tematy i teksty nowotestamentowe, w których znajdujemy fundament życia zakonnego. Adresowana jest głównie do wszystkich zakonników i zakonnic ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy na swojej drodze studiowania i formacji przewidują pogłębienie relacji między Nowym Testamentem a życiem konsekrowanym.
Luigi Guccini
Czy życie zakonne ma sens?

Książka wbrew temu, co sugeruje tytuł, nie jest przeznaczona wyłącznie dla czytelników pochodzących z kręgów życia konsekrowanego/zakonnego, ale dla wszystkich zainteresowanych drogami wyjścia z kryzysu, który nastąpił w życiu zakonnym po Soborze Watykańskim II.
ks. Tomasz Rusiecki
Zamieszkam w domu Pana

Medytacje i modlitwy dla kapłanów i osób konsekrowanych.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum