Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Dodatek
Krótsza forma próśb w Nieszporach


Tymi prośbami można zawsze zastąpić prośby znajdujące się w Nieszporach. W odpowiednich okolicznościach można także wymieniać imiona własne osób.Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Strzeż Twojego Kościoła.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Chroń naszego papieża N.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Wspomagaj naszego biskupa N.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Zbaw Twój lud wierzący.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Zachowaj świat w pokoju.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Oświeć niewierzących.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Rządź władcami narodów.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Wspomagaj ubogich.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Pocieszaj zasmuconych.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Zmiłuj się nad sierotami.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Przyjmij zmarłych do swojego królestwa.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Nawiedź lud swój, Panie.

Udziel jedności swemu Kościołowi.
Nawiedź lud swój, Panie.
Zachowaj naszego papieża N.
Nawiedź lud swój, Panie.
Chroń naszego biskupa N.
Nawiedź lud swój, Panie.
Kieruj misjonarzami.
Nawiedź lud swój, Panie.
Uświęć kapłanów i zakonników.
Nawiedź lud swój, Panie.
Pojednaj nieprzyjaciół.
Nawiedź lud swój, Panie.
Wspieraj dzieci swoją łaską.
Nawiedź lud swój, Panie.
Daj młodzieży wzrost w mądrości.
Nawiedź lud swój, Panie.
Pocieszaj i umocnij starców.
Nawiedź lud swój, Panie.
Udziel dobra naszym przyjaciołom.
Nawiedź lud swój, Panie.
Dołącz zmarłych do grona świętych.
Nawiedź lud swój, Panie.

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Panie.

Wspomnij na Twój Kościół.
Wysłuchaj nas, Panie.
Broń naszego papieża N.
Wysłuchaj nas, Panie.
Wspomagaj naszego biskupa N.
Wysłuchaj nas, Panie.
Obdarzaj dobrem naszą ojczyznę.
Wysłuchaj nas, Panie.
Wynagradzaj swoją łaską naszych dobroczyńców.
Wysłuchaj nas, Panie.
Zachowaj małżonków w zgodzie.
Wysłuchaj nas, Panie.
Użyczaj swej rady narzeczonym.
Wysłuchaj nas, Panie.
Daj pracę tym, którzy jej szukają.
Wysłuchaj nas, Panie.
Bądź pomocą dla ubogich.
Wysłuchaj nas, Panie.
Broń tych, co cierpią prześladowanie.
Wysłuchaj nas, Panie.
Nawróć wszystkich błądzących.
Wysłuchaj nas, Panie.
Obdarz zmarłych chwałą wiekuistą.
Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Zbaw lud swój, Panie.

Obdarz swój Kościół wieczną młodością.
Zbaw lud swój, Panie.
Napełnij swymi darami naszego papieża N.
Zbaw lud swój, Panie.
Przyjdź z pomocą naszemu biskupowi N.
Zbaw lud swój, Panie.
Zachowaj narody w pokoju.
Zbaw lud swój, Panie.
Mieszkaj w każdym domu.
Zbaw lud swój, Panie.
Pamiętaj o naszej wspólnocie.
Zbaw lud swój, Panie.
Rozszerzaj sprawiedliwość.
Zbaw lud swój, Panie.
Zapewnij plony rolnikom.
Zbaw lud swój, Panie.
Otaczaj opieką podróżujących.
Zbaw lud swój, Panie.
Wspomagaj rzemieślników.
Zbaw lud swój, Panie.
Bądź dla wdów pociechą.
Zbaw lud swój, Panie.
Dopuść zmarłych do życia wiecznego.
Zbaw lud swój, Panie.

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Ufamy Tobie, Panie.

Umocnij jedność swojego Kościoła.
Ufamy Tobie, Panie.
Zachowaj w pełni sił naszego papieża N.
Ufamy Tobie, Panie.
Oświecaj naszego biskupa N.
Ufamy Tobie, Panie.
Wezwij robotników na Twoje żniwo.
Ufamy Tobie, Panie.
Napełnij naszych bliskich swym błogosławieństwem.
Ufamy Tobie, Panie.
Ulecz chorych.
Ufamy Tobie, Panie.
Bądź z umierającymi.
Ufamy Tobie, Panie.
Przywróć ojczyznę wygnańcom.
Ufamy Tobie, Panie.
Ochraniaj nas przed klęskami.
Ufamy Tobie, Panie.
Daj nam pogodę.
Ufamy Tobie, Panie.
Ześlij nam potrzebny deszcz.
Ufamy Tobie, Panie.
Daj zmarłym wieczny odpoczynek.
Ufamy Tobie, Panie.

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.

Umacniaj swój Kościół.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Ochraniaj naszego papieża N.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Wspomagaj naszego biskupa N.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Bądź z całym kolegium biskupów.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Pomóż bezdomnym.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Nakarm głodnych.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Oświeć niewidomych.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Pociesz starców.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Obdarzaj mocą dziewice Tobie poświęcone.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Wezwij Żydów do udziału w Nowym Przymierzu.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Daj mądrość prawodawcom.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Udzielaj siły kuszonym.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Użycz zmarłym światłości wiekuistej.
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Wspomagaj lud swój, Panie.

Zjednocz wszystkich ludzi dzięki wysiłkom Kościoła.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Zachowaj naszego papieża N.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Błogosław naszego biskupa N.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Prowadź swą ręką całe duchowieństwo.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Uświęcaj ludzi świeckich.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Bądź doradcą robotników.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Naucz bogatych właściwego korzystania z majątku.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Otaczaj chorych swoją opieką.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Uwolnij jeńców.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Oddal od nas trzęsienia ziemi.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Zachowaj nas od nagłej śmierci.
Wspomagaj lud swój, Panie.
Dopuść zmarłych do oglądania Twojego oblicza.
Wspomagaj lud swój, Panie.Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


©Teksty Liturgii Godzin - © Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum