Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Dodatek
Uroczyste błogosławieństwa
na zakończenie Jutrzni i Nieszporów


Diakon albo (jeżeli go nie ma) sam kapłan kieruje do wiernych wezwanie: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Następnie kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia formuły błogosławieństwa, a wszyscy odpowiadają: Amen. Po tej odpowiedzi następuje formuła rozesłania wiernych.

I. NA OKRESY ROKU KOŚCIELNEGO
 
1. W Adwencie
 

Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. W. Amen.
Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. W. Amen.
Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

2. Narodzenie Pańskie
 

Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności światła i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. W. Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii. W. Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

3. Na początku roku
 

Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech wam hojnie udzieli łaski * i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. W. Amen.
Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. W. Amen.
Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą: dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

4. W Objawienie Pańskie
 

Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. W. Amen.
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci. W. Amen.
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

5. O Męce Pańskiej
 

Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. W. Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez końca. W. Amen.
Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, * niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

6. Na Wigilię Wielkanocną i w dniu Wielkanocy

Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu. W. Amen.
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale. W. Amen.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

7. W Okresie Wielkanocnym
 

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. W. Amen.
Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym. W. Amen.
Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

8. Na Wniebowstąpienie Pańskie

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca. W. Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa. W. Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

9. O Duchu Świętym
 

Bóg, Ojciec światłości, który (w dniu dzisiejszym) oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego. W. Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. W. Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przyszli do oglądania Boga w niebie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

10. W Okresie Zwykłym
Błogosławieństwo Aaronowe,
Lb 6, 24-26

Niech Bóg was błogosławi i strzeże. W. Amen.
Niech Bóg rozpromieni oblicze swoje i obdarzy was pokojem. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

11. W Okresie Zwykłym
por. Flp 4, 7

Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże waszych serc i myśli * w poznaniu miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

12. W Okresie Zwykłym

Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, * która prowadzi do zbawienia. W. Amen.
Niech was poucza słowami Pisma świętego * i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. W. Amen.
Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości * i kieruje wasze kroki ku sobie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

13. W Okresie Zwykłym

Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju * i udzieli wam swojego błogosławieństwa. W. Amen.
Niech was uwolni od wszelkiego zamętu * i umocni wasze serca w swojej miłości. W. Amen.
Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki * i przygotowało was do radości życia wiecznego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

14. W Okresie Zwykłym

Niech Bóg wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności * i udzieli wam swoich darów. W. Amen.
Niech otworzy wasze serca na swoje słowa * i przygotuje was na nieprzemijające radości. W. Amen.
Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, abyście biegli drogą przykazań Bożych * i stali się dziedzicami królestwa niebieskiego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

II. PRZY OBCHODACH ŚWIĘTYCH
 
15. O Najświętszej Maryi Pannie

Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. W. Amen.
Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia. W. Amen.
Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej uroczystość (święto), * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

16. O Aniołach

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * w którego oblicze wpatrują się Aniołowie. W. Amen.
Niech Pan Bóg pośle przed wami swoich Aniołów, * aby was strzegli na wszystkich drogach życia. W Amen.
Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, * abyście ze wszystkimi chórami Aniołów mogli Go wysławiać przez wieki. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

17. O świętych Apostołach Piotrze i Pawle

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra * i przez niego umocnił waszą wiarę. W. Amen.
Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie, * niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa. W Amen.
Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez świętego Pawła, za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej ojczyzny, * do której Apostołowie weszli przez męczeństwo. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

18. O Apostołach

Bóg, który oparł naszą wiarę na świadectwie Apostołów, * niech was błogosławi za wstawiennictwem świętych apostołów N. i N. (świętego apostoła N.). W. Amen.
Niech Bóg sprawi, abyście kierowani nauką i przykładem Apostołów * stali się dla wszystkich świadkami prawdy. W. Amen.
Święci Apostołowie, którzy przekazali wam wiarę, * niech wam pomogą dojść do wiecznej ojczyzny. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

19. O męczennikach

Niech za wstawiennictwem świętego męczennika N. Bóg was błogosławi * i zachowa od zła wszelkiego. W. Amen.
Niech Bóg sprawi, abyście trwali w katolickiej wierze * i mężnie ją wyznawali przed ludźmi. W. Amen.
Niech wam da wieczną radość ze Świętymi, * których śmierć była cenna w Jego oczach. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

20. O pasterzach

Bóg, który przez świętych pasterzy prowadzi swój lud do niebieskiej ojczyzny, * niech wam hojnie udzieli swojego błogosławieństwa. W. Amen.
Bóg, który gromadzi was przy jednym Stole eucharystycznym i posila jednym Chlebem, * niech da wam jedno serce i jednego ducha. W. Amen.
Waszymi słowami i przykładem waszej miłości * pociągajcie wszystkich ludzi do Chrystusa. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

21. O doktorach Kościoła

Bóg, który was powołał z ciemności do swojego przedziwnego światła, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa, abyście chodzili w Jego światłości. W. Amen.
Niech Syn Boży da wam prawdziwą mądrość, * która prowadzi do zbawienia. W. Amen.
Niech Duch Święty zachowa was od błędów * i prowadzi drogą pokoju i miłości. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

22. O dziewicach

Bóg, którego oglądają ludzie czystego serca, * niech was zachowa od wszelkiego grzechu. W. Amen.
Syn Boży niech sprawi, abyście pamiętali, że wasze ciała są świątynią Bożą * i Duch Święty w was mieszka. W. Amen.
Niech Duch Święty da wam wytrwałość w modlitwie * i doprowadzi was do Królestwa niebieskiego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

23. O jednym świętym

Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętego N. (patrona waszej wspólnoty albo: parafii, albo: diecezji, albo: narodu) † niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju. W. Amen.
Jezus Chrystus, który ukazał w świętym N. moc swojej łaski, * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii. W. Amen.
Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

24. O Wszystkich Świętych

Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze. W. Amen.
Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich. W. Amen.
Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

III. INNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
 
25. Na poświęcenie kościoła

Bóg, Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświęcenie (na rocznicę poświęcenia) tego kościoła, * niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. W. Amen.
Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci, niech was uczyni swoją świątynią * i mieszkaniem Ducha Świętego. W. Amen.
Niech Bóg zamieszka w waszych duszach oczyszczonych z grzechu, * abyście mogli osiągnąć wieczne szczęście z wszystkimi Świętymi. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

26. W liturgii za zmarłych

Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka * i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. W. Amen.
Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów * a wszystkim zmarłym światła i pokoju. W. Amen.
Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


©Teksty Liturgii Godzin - © Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum