Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Monastycznej Liturgii Godzin
według okresu liturgicznego


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Monastycznej Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca) oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres.
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.
ADWENT
(przed 17 grudnia)

Już dźwięczny głos się rozlega
Otwórz się, niebo pokryte chmurami
Słowo zrodzone przed światłem
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Twórco gwiaździstych przestworzy
W tym świętym czasie oczekiwania
Władco potężny, wierny Boże

ADWENT
(po 17 grudnia)

Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Czysta Dziewico, Maryjo
Jasny Płomieniu miłości
O Panie, który raczyłeś
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
(przed Objawieniem Pańskim)

Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich
Brama wszelkiej łaski pełna
Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Chryste, zbawienie ludzkości
O Chryste, światło aniołów
Od bram dalekich wschodu słońca
Ten, którego zrodził Ojciec
Ty, który jesteś Synem Boga
Zakwitnął korzeń Jessego

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
(po Objawieniu Pańskim)

Czemu, okrutny Herodzie
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
O Synu Ojca Jedyny
Wy, którzy Pana szukacie

WIELKI POST

Duchu Boży, światło sumień
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Nadeszła oto godzina
Natchniony zwyczaj nas uczy
O tej godzinie Zbawiciel
Padnijmy twarzą na ziemię
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem

WIELKI TYDZIEŃ

Jezu sądzony przez ludzi
Oto znaki Bożej męki
Przejęty świętą radością
Sław, języku, bój chwalebny
Sztandary Króla się wznoszą

TRIDUUM PASCHALNE

Chryste, Tyś nieba jest Królem
Jedyny Dawco zbawienia
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Zbawicielu wszystkich ludzi
Żywa pamiątko śmierci mego Pana

OKRES WIELKANOCNY

Chwała niech będzie Tobie
Jezu, nasze odkupienie
Jezu, Zbawicielu świata
Już bliskie jest przyjście naszego Pana
Już Chrystus wstąpił do nieba
Już wschodzi zora poranna
Królu odwieczny wszechświata
Minęły cienie i mroki nocy
Na świętej uczcie Baranka
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
Oto jaśnieje godzina
Oto przez czasu obroty
Pomiędzy nami idziesz, Panie
Pójdźcie, wszystkie narody
Światło jasne i potężne
Tobie chwała, Synu Boży
Veni, creator, Spiritus
W godzinie męki Chrystusa
Wszechmocny Królu wieczności
Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości
Zaświtał blaskiem promienny
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum