Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Liturgii Godzin
według okresu liturgicznego


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 13 czerwca).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.
ADWENT
(przed 17 grudnia)

Boże wieczny, Boże żywy
Czysta Dziewico, Maryjo
Jasny Płomieniu miłości
Już dźwięczny głos się rozlega
O Panie, który raczyłeś
Otwórz się, niebo pokryte chmurami
Słowo zrodzone przed światłem
Słowo zrodzone przez Ojca
Stworzycielu gwiazd świecących
Stwórco gwiaździstych przestworzy
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
W tym świętym czasie oczekiwania
Władco potężny, wierny, Boże
Zdrowaś bądź, Maryja

ADWENT
(po 17 grudnia)

Błogosławiona Maryjo
Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Boże wieczny, Boże żywy
Czysta dziewico, Maryjo
Jasny Płomieniu miłości
O Panie, który raczyłeś
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Prorocy pełni natchnienia
Przyjdź, o Zbawicielu świata
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio
Stworzycielu gwiazd świecących
Szósta nadeszła godzina
W hołdzie pokornej modlitwy
Według stałego porządku
Zdrowaś bądź, Maryja

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
(przed Objawieniem Pańskim)

Anioł pasterzom mówił
Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich
Bóg się rodzi, moc truchleje
Brama wszelkiej łaski pełna
Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Chryste, zbawienie ludzkości
Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny
O Chryste, światło aniołów
O gwiazdo betlejemska
Od bram dalekich wschodu słońca
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Ten, którego zrodził Ojciec
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Tobie chwała, narodzony
Ty, który jesteś Synem Boga
Władco potężny, wierny Boże
Zakwitnął korzeń Jessego

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
(po Objawieniu Pańskim)

Bóg się rodzi, moc truchleje
Czemu, okrutny Herodzie
Do Betlejemu pełni radości
Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
O Synu Ojca Jedyny
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Szósta nadeszła godzina
Tobie chwała, narodzony
W hołdzie pokornej modlitwy
Według stałego porządku
Wy, którzy Pana szukacie

WIELKI POST

Dałeś nam przykład, o Jezu
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Nadeszła oto godzina
Natchniony zwyczaj nas uczy
O tej godzinie Zbawiciel
Oto teraz czas właściwy
Padnijmy twarzą na ziemię
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Przez wiarę, którą żyjemy
Sprawiedliwości Słońce, Chryste
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem

WIELKI TYDZIEŃ

Jezu sądzony przez ludzi
Oto znaki Bożej męki
Przejęty świętą radością
Sław, języku, bój chwalebny
Sztandary Króla się wznoszą

TRIDUUM PASCHALNE

Chryste, Tyś nieba jest Królem
Jedyny Dawco zbawienia
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Odkupicielu ratuj swe stworzenie
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Zbawicielu wszystkich ludzi
Żywa pamiątko śmierci mego Pana

OKRES WIELKANOCNY

Chwała niech będzie Tobie
Jezu, nasze odkupienie
Już Chrystus wstąpił do nieba
Już wschodzi zorza poranna
Królu odwieczny wszechświata
Minęły cienie i mroki nocy
Na świętej uczcie Baranka
Niebiańskim blaskiem pogodny
Niech nowy naród wybrany
O Stworzycielu Duchu, przyjdź
Ojcze, Stwórco wszechświata
Oto jaśnieje godzina
Oto przez czasu obroty
Pomiędzy nami idziesz, Panie
Pójdźcie wszystkie narody
Przystąpcie, słudzy, z pokorą
Światło jasne i potężne
Tobie chwała, Synu Boży
W godzinie Męki Chrystusa
Wesel się, niebo wysokie
Wszechmocny Królu wieczności
Zaświtał blaskiem promiennym
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum