Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Liturgii Godzin
według incipitu


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.


[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H]
[I] | [J] | [K] | [L] | [Ł] | [M] | [N] | [O]
[P] | [R] | [S] | [Ś] | [T] | [U] | [W] | [Z]


A

Andrzeju, niegdyś rybaku
Anioł pasterzom mówił

B

Bądź pochwalony, Najwyższy
Betlejem, miasto szczęśliwe
Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich
Błogosławiona Maryjo
Błogosławione serca, które płoną
Błogosławiony ubogi w duchu
Bogumile godzien hołdów
Bogurodzica, Dziewica
Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Boże pokoju i łaski
Boże wieczny, Boże żywy
Boże, jesteś ponad czasem
Boże, najwyższa nagrodo
Bóg się rodzi, moc truchleje
Bracia wybrani przez Boga
Brama wszelkiej łaski pełna

C

Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Chóry świętych Serafinów
Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
Chryste, nadziejo zbawienia
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
Chryste, Tyś nieba jest Królem
Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie
Chryste, zbawienie ludzkości
Chrystus przejęty litością dla ludzi
Chrystus z nieba jest posłany
Chwalmy mężnego pasterza
Chwała niech będzie Tobie
Chwała wam, Apostołowie
Ciebie wielbimy hymnami
Ciebie, Boga, wysławiamy
Ciebie, Boże, chwalimy
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku
Czemu, okrutny Herodzie
Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Czysta Dziewico, Maryjo

D

Dałeś nam przykład, o Jezu
Dawnych proroków zapowiedź
Do Betlejemu pełni radości
Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dziś radośnie wysławiamy

F

Filipie, jakże jaśniejesz

G

Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
Gdy słońce gaśnie na niebie
Gdy zorza wschodzi na niebie

I

Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie
Ileż to razy łaskawa Dziewica

J

Jak gwiazda poranna jaśnieje
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz
Jasny Płomieniu miłości
Jedyny Dawco zbawienia
Jezu sądzony przez ludzi
Jezu, nasze odkupienie
Jezu, Zbawicielu świata
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
Jutrzenko wschodząca przed Słońcem
Już Chrystus wstąpił do nieba
Już dzień chwalebny jaśnieje
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Już dźwięczny głos się rozlega
Już Pan się zbliża, powstańcie, dziewice
Już wschodzi zorza poranna

K

Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Kiedy zabłysła nam zorza
Królu chwalebny wyznawców
Królu odwieczny wszechświata
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Książę niezłomny, święty Kazimierzu

M

Macieju, jakże cudowne
Marku, mężny towarzyszu
Maryjo, która z miłością
Męczenniku pełen mocy
Męczenniku, któryś poszedł
Mężny pasterzu, wielki męczenniku
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Miasto dostojne, królewski Krakowie
Miłość Chrystusa porywa
Minęły cienie i mroki nocy

N

Na Boży rozkaz opadły kajdany
Na świętej uczcie Baranka
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie
Nadeszła oto godzina
Natchniony zwyczaj nas uczy
Nauczycielu wieczny i łaskawy
Nazwana jesteś Matką Zbawiciela
Niebiańskim blaskiem pogodny
Niech cała Polska wysławia
Niech cały świat to posłyszy
Niech nowy naród wybrany
Niech śpiewa niebo z radością
Niech wierny lud jednogłośnie
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Niech zabrzmią hymny radosne
Niezłomny prawdy obrońco
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
Nim kres nadejdzie jasności
Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo

O

O Barnabo, towarzyszu
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
O Chryste, kwiecie czystości
O Chryste, światło aniołów
O Chryste, źródło czystości
O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
O gwiazdo betlejemska
O Jeruzalem szczęśliwe
O Pani wielce chwalebna
O Panie, który raczyłeś
O pełna chwały Dziewico
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O Stworzycielu Duchu, przyjdź
O Synu Ojca Jedyny
O święty Janie, którego życiem
O tej godzinie Zbawiciel
Od bram dalekich wschodu słońca
Odkupicielu ratuj swe stworzenie
Ojcze, Stwórco wszechświata
Oto dzisiaj wysławiamy
Oto jaśnieje godzina
Oto kapłani Boga Najwyższego
Oto przez czasu obroty
Oto teraz czas właściwy
Oto znaki Bożej męki
Otwórz się, niebo pokryte chmurami

P

Padnijmy twarzą na ziemię
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Pani łaskawa, Patronko Warszawy
Pani, Królowo naszego narodu
Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Piotrze, opoko Bożego Kościoła
Pobłogosław, męczennico
Pobłogosław, męczenniku
Pomiędzy nami idziesz, Panie
Pójdźcie wszystkie narody
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Prorocy pełni natchnienia
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Przejęty świętą radością
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Przez wiarę, którą żyjemy
Przybądź do nas, Matko czysta
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
Przyjdź, o niebieska Królowo
Przyjdź, o Zbawicielu świata
Przystąpcie, słudzy, z pokorą

R

Raduj się, niebo, wesel się, ziemio
Raduj się, Polsko, ojczyzno
Roztropnych dziewic otoczona chórem
Rybaku, Bóg cię zawezwał

S

Sław, języku, bój chwalebny
Sławimy Ciebie, służebnico Pana
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Sławmy hymnami męczeństwo
Sławmy niewiastę roztropną
Sławmy niewiasty roztropne
Sławmy z radością, wierny ludu Boży
Słowo zrodzone przed światłem
Słowo zrodzone przez Ojca
Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie
Sprawiedliwości Słońce, Chryste
Strażniczko dziewic przeczysta
Stworzycielu gwiazd świecących
Stwórco gwiaździstych przestworzy
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
Szósta nadeszła godzina
Sztandary Króla się wznoszą

Ś

Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów
Śpiewajmy hymny triumfu
Światło jasne i potężne
Święty Józefie, grona niebian chlubo

T

Ten, którego wielbi ziemia
Ten, którego zrodził Ojciec
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Tobie chwała, narodzony
Tobie chwała, Słońce wieków
Tobie chwała, Synu Boży
Trzymając lampę płonącą
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty swego Ojca prosiłeś
Ty swego Ojca prosiłeś
Ty swego Ojca prosiłeś
Ty umierając, uczniowi
Ty umierając, uczniowi
Ty umierając, uczniowi
Ty, który jesteś Synem Boga
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami

U

Uczcijmy hołdem należnym
Uczcijmy hymnem służebnice Pana
Uczcijmy hymnem służebnicę Pana

W

W czas radosny świętej Paschy
W godzinie Męki Chrystusa
W hołdzie pokornej modlitwy
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
W promieniach zorzy zbawienia
W tym świętym czasie oczekiwania
Według stałego porządku
Wesel się, niebo wysokie
Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Wieczorne światło napełnia
Witaj, Gwiazdo morza
Władco potężny, wierny Boże
Wszechmocny Królu wieczności
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Wśród mroków nocy głębokiej
Wy, którzy Pana szukacie

Z

Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Z wielkim zapałem śpiewajmy radośnie
Zakwitnął korzeń Jessego
Zaświtał blaskiem promiennym
Zbawicielu wszystkich ludzi
Zdrowaś bądź, Maryja
Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
Zmiłuj się, Boże, nad naszą siostrą
Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem
Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem

Ż

Żal Apostołów ogarnął
Żywa pamiątko śmierci mego Pana
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum