WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Życie wieczne i modlitwa za zmarłych

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013


2 listopada wspominamy tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, ale przebywają jeszcze w czyśćcu. Z punktu widzenia ostatecznego wyboru za Bogiem lub przeciw Bogu człowiek stoi w obliczu alternatywy: albo będzie żył z Panem w szczęśliwości wiecznej, albo pozostanie z dala od Jego obecności. Pomiędzy pielgrzymowaniem w doczesności i wieczną chwałą w niebie istnieje taki stan, w którym cierpią dusze ludzi sprawiedliwych, choć dotkniętych "zmazą grzechu powszedniego", lub takie, które nie odpokutowały za grzechy na ziemi. Chodzi więc o te dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Panem Bogiem. Nie mogą wszakże wejść do nieba, gdyż mają jeszcze pewne "długi" do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Droga do pełnej szczęśliwości wymaga oczyszczenia, co wiara Kościoła przedstawia za pomocą nauki o czyśćcu. Każdy ślad przywiązania do zła winien zostać usunięty, każde skrzywienie duszy - wyprostowane. Oczyszczenie winno być całkowite. Czyściec oznacza nie miejsce, lecz stan życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, znajdują się już w miłości Chrystusa, który ich podnosi z resztek niedoskonałości.
Stan oczyszczenia nie oznacza jednak przedłużenia sytuacji ziemskiej, jak gdyby po śmierci była dana ostateczna możliwość zmiany własnego przeznaczenia. Nauczanie Kościoła w tym względzie jest jednoznaczne. Jeśli ktoś po śmierci znajdzie się w czyśćcu, ma już zapewnione zbawienie - nie może trafić do piekła. Natomiast osoba potępiona nie dostąpi już łaski oglądania oblicza Boga.
Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił w formie dogmatu na Soborze w Lyonie w 1274 r. Potwierdzona została ona i szczegółowo wyjaśniona w osobnym dekrecie o czyśćcu na Soborze Trydenckim (1545-1563).

W Piśmie świętym istnieje kilka miejsc, które naprowadzają nas na istnienie czyśćca. W Drugiej Księdze Machabejskiej mamy opis bitwy pod Adulla, w której poniosło śmierć wielu żołnierzy. Ich dowódca, Juda Machabeusz, złożył za nich ofiarę przebłagalną (2 Mch 12, 38-45). Zatem już w II w. przed Chrystusem Izraelici wierzyli, iż istnieje miejsce, w którym przebywają dusze odbywające pokutę za grzechy i że można tym duszom przyjść z pomocą, aby na końcu świata, przy powszechnym zmartwychwstaniu ciał, mogły być zaliczone do zbawionych.
Dogmat Kościoła opiera się przede wszystkim na tradycji, na powszechnej i od początków chrześcijaństwa sięgającej praktyce odprawiania modlitw za zmarłych. Już Tertulian (160-240) pisze: "W dzień rocznicy składamy za zmarłych ofiary". Nie pisze, że składa się ofiary ku czci zmarłych, gdyż byłoby to uważane za bałwochwalstwo, ale podaje, że "za zmarłych" składano ofiary. Było więc już wtedy przekonanie, że zmarli potrzebują od nas pomocy. Gdzie indziej Tertulian przytacza informację o pewnej niewieście, która modli się za swojego męża i prosi dla niego o ochłodę.
W katakumbach na grobach chrześcijańskich spotykamy często napisy, które w usta zmarłego lub jego rodziny wkładają słowa prośby o modlitwę do Boga w intencji tego, który odszedł z tej ziemi. Nie spotykamy natomiast podobnych napisów na grobach męczenników, co świadczy wyraźnie o przekonaniu wiernych, że ci naszych modlitw już nie potrzebują. Św. Efrem (+ 373) poleca w swoim testamencie, aby trzydziestego dnia od jego śmierci odbyło się nabożeństwo za niego, "bowiem ofiary złożone przez żywych pomagają umarłym". O istnieniu czyśćca piszą niemniej jasno św. Augustyn (+ 430), św. Cezary z Arles (+ 543) i św. Grzegorz Wielki (+ 604).

Według wizji, jakie otrzymywała św. Katarzyna Genueńska (+ 1510), największą karą dla duszy czyśćcowej jest jej tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci poznaje, kim jest Bóg, poznaje Go jako pełnię miłości, piękna i świętości. Za wszelką cenę chce się z Nim połączyć, a jednak nie jest jeszcze tego godna. Sama więc pragnie szukać miejsca, gdzie mogłaby się oczyścić. Tym miejscem jest właśnie czyściec. Ogniem zaś, który będzie ją palił, będzie miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć się z Bogiem. Dusze czyśćcowe cierpią ból rozłąki, żar pragnienia, aby się połączyć z przedmiotem swojej największej miłości. Dusze czyśćcowe równocześnie będą opływały w szczęście, że są miłowane, że Bóg uważa je za przyjaciół i czeka na nie.

Wśród teologów nie ma pewności, czy dusze czyśćcowe mogą pomagać nam na ziemi i za nami orędować. Zdania są podzielone. Prawdopodobnym zdaje się jednak powszechne przekonanie wiernych, że chociaż dusze czyśćcowe same sobie pomóc nie mogą, to jednak mogą nas wspierać na ziemi. Są przecież Bożymi przyjaciółmi, a więzów krwi i przyjaźni tajemnica świętych obcowania nie tylko nie rozluźnia, ale je jeszcze bardziej zacieśnia. W niedługim może czasie będą z Nim dzielić wieczną chwałę. Można mieć zatem nabożeństwo do dusz czyśćcowych i modlić się do nich w różnych potrzebach. W Polsce istnieje zgromadzenie sióstr, założone przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (+ 1916), Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Szczególnie rozwinięte nabożeństwo do dusz czyśćcowych obserwuje się w Italii.
Św. Piotr Damiani (+ 1072) był pierwszym, który napisał traktat o Najświętszej Maryi Pannie jako Pośredniczce dusz czyśćcowych. Podaje w nim, że Matka Boża miała się objawić niejakiej Marozji i oznajmić jej, że w uroczystość swojego Wniebowzięcia ma przywilej zabierania z czyśćca do nieba wielu dusz. Św. Gertruda (+ 1302) pisze, że była świadkiem, jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zakonnego, Hermana, który wyróżniał się nabożeństwem do Niej. Wyznaje dalej, że Matka Boża oręduje skutecznie za duszami czyśćcowymi. Zachęca też do gorliwych modlitw. Także św. Franciszka Rzymianka (+ 1440) wyraża opinię, że Matka Boża ma moc wybawiania dusz czyśćcowych. Czyni to szczególnie w swoją największą uroczystość - Wniebowzięcia. Św. Bernard (+ 1153) nazywa Maryję wprost "Wybawicielką dusz czyśćcowych". Od średniowiecza datuje się przekonanie, że Maryja wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które nosiły szkaplerz karmelitański i zachowały cnotę czystości.

Ci, którzy znajdują się w sytuacji oczyszczania, są związani zarówno z błogosławionymi, którzy już w pełni cieszą się życiem wiecznym, jak i z nami, którzy podróżujemy na tym świecie do domu Ojca. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa za zmarłych. Oni nie mogą już nic uczynić dla swojego zbawienia, my jednak możemy i powinniśmy. Kwiaty i znicze to jedynie zewnętrzne oznaki naszej o nich pamięci. Tak naprawdę zmarli potrzebują naszej modlitwy. Módlmy się za nich nie tylko w święta i rocznice śmierci, ale także na co dzień.

Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do Królestwa Chrystusowego. Możemy też w intencji zmarłych ofiarować zyskane odpusty. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Więcej o odpustach - kliknij tutaj...


Więcej o obchodzonym 2 listopada wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych znajdziesz tutaj.

Poniżej natomiast więcej artykułów: o czyśćcu, o życiu wiecznym i rzeczach ostatecznych człowieka, o zmartwychwstaniu ciała i o konieczności modlitwy za naszych zmarłych.

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


CZYŚCIEC

Jan Paweł II
Czyściec - niezbędne oczyszczenie
przed spotkaniem z Bogiem
Audiencja generalna, 4 sierpnia 1999 r.
Bill Dodds
Przewodnik po niebie, piekle i czyśćcu
o. Augustyn Jankowski OSB
O tym, co po drugiej stronie
katolik.pl
Możliwość pośmiertnego oczyszczenia
katolik.pl
Cierpienie oczyszczające
Piotr Kostyło SJ
Czyśćcowa obsesja czasu
ks. Marek Spyra
Miłość jak ogień, czyli tajemnica czyśćca
 
Maria Simma
Moje przeżycia z duszami czyśćcowym

Maria Simma (1915-2004), mieszkanka alpejskiej wioski Sonntag w Austrii, otrzymała od Boga szczególny charyzmat, który pozwolił jej, by dusze czyśćcowe zwracały się do niej o pomoc. Niestrudzenie modliła się i pokutowała, służąc im dniem i nocą. Dzięki swojej książce, odczytom i kasetom stała się znana również poza granicami Austrii.
Marcello Stanzione
Ojciec Pio i dusze czyśćcowe

W książce poświęconej szczególnemu aspektowi posługi Ojca Pio znajdziemy barwne opisy objawień dusz czyśćcowych, zapis rozmów z nimi, a także z wiernymi, którzy po śmierci swoich najbliższych szukali u Ojca Pio pocieszenia i rady, w jaki sposób mogą się za nimi wstawiać u Pana. Wszystkie te opowieści stanowią świadectwo niezwykłej charyzmy świętego zakonnika oraz jego głębokiej wiedzy na temat problematyki czyśćca i prawd wiary Kościoła katolickiego.
Sylwester Szefer
Życie po śmierci

Główny temat tej książki to niebo, piekło i czyściec.
bp Zbigniew Kraszewski
Tajemnica życia wiecznego
100 dowodów na życie pozagrobowe

Biskup Kraszewski, znawca teologii dogmatycznej, opisuje fenomeny zjawiania się istot zmarłych ludziom żyjącym oraz wyjaśnia podstawy eschatologii, czyli katolickiej nauki o rzeczach ostatecznych. W sposób zrozumiały i przystępny pisze o takich zagadnieniach, jak zmartwychwstanie, koniec świata, paruzja Chrystusa. Podaje też wiele przykładów objawień mistycznych.
 
Artur Marek Wójtowicz
Czyściec
ks. Waldemar Wesołowski
Czyściec - przedsionek nieba

Część pierwsza
Część druga
egzorcyzmy.katolik.pl
Walka duchowa

Dusze cierpiące w czyśćcu
Czyściec w wizjach świętych
św. Jan Vianney o czyśćcu
Maria Simma: "Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi"
O. Posacki SJ: "Maria Simma i problem dusz czyśćcowych"
Wdzięczność dusz czyśćcowych
Jan Paweł II o czyśćcu
Biblia o czyśćcu
Pomóż duszom czyśćcowym
Czym jest czyściec?
Katechizm: Odpust za zmarłych
Katechizm: Czyściec
Jacek Salij OP
Czyściec i modlitwa za zmarłych
ks. dr Michał Kaszowski
Czyściec
Jacek Salij OP
Ogień czyśćcowy

ŻYCIE WIECZNE

katolik.pl
Życie wieczne - odpowiedzi na najważniejsze pytania
wiara.pl
Katolicy o rzeczach ostatecznych człowieka
bp Kazimierz Romaniuk
Rzeczy ostateczne człowieka
ks. Paweł Borto
Spojrzenie ku wieczności...
ks. Jerzy Szymik
Eschatologia, czyli teologia nadziei
wiara.pl
Słowniczek pojęć eschatologicznych
Ryszard Tłuczek
Wieczność
Katarzyna Czerniawska
Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy
ks. Józef Dębiński
Co to znaczy wierzyć w życie wieczne?
Patrycja Skrobańska
"Czas ucieka - wieczność czeka"
ks. Zenon Mońka
"Życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się..."
ks. Tomasz Horak
Życiem zdumieni
ks. Tadeusz Czakański
A nadzieja zawieść nie może
Krzysztof Szewczyk
Upraszajmy zmarłym Boże miłosierdzie
ks. Zbigniew Żynda
"Życie twoich wiernych, o Panie,
zmienia się, ale się nie kończy..."
ks. Janusz Królikowski
Zaproszeni do nieba, czyli gdzie i do kogo?
ks. prof. Józef Makselon
Świadomość piekła i nieba
Jacek Salij OP
Niebo jest dla wszystkich
ks. Waldemar Wesołowski
Czy piekło naprawdę istnieje?

WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE

Dariusz Kowalczyk SJ
Zmartwychwstanie ciał, czyli tajemnica śmierci i świętości
Dariusz Kowalczyk SJ
O czym właściwie mówimy,
kiedy wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie ciał?
Jacek Salij OP
Zmartwychwstanie ciał
Jacek Salij OP
Komu trudno wierzyć w zmartwychwstanie ciał?
dr Lech Szyndler
Czy wierzysz w ciał zmartwychwstanie?
ks. Paweł Bejger
Czekam na ich zmartwychwstanie
o. Beno Mikocki OFM
Zmartwychwstanie umarłych
Andrzej Ogniewski
Życie silniejsze jest od śmierci

PAMIĘTAJMY O NASZYCH ZMARŁYCH

Tomasz Ważny CM
Gdy umiera ktoś bliski

Autor zebrał z różnych ksiąg modlitwy za zmarłych i kilkanaście rozważań o śmierci. Dobrze jest o niej zawsze pamiętać...
 
niedziela.pl
Czas przemijania
Krystyna Pawłowska
Refleksje o przemijaniu
ks. prof. Lucjan Balter
Co wiemy o śmierci?
niedziela.pl
Czas umierania
ks. Ireneusz Skubiś
Majestat śmierci
Justyna Wołoszka
Twój czas to dzisiaj
o. Jan M. Sochocki OFMCap
Zamyślenie listopadowe
Franciszek Girjatowicz
Listopadowe refleksje
ks. Paweł Staniszewski
"Memento mori"
Anna Litwin
Listopadowe zadumania
ks. Ireneusz Skubiś
Listopadowa lekcja prawdy o człowieku
ks. Andrzej Supłat
Jest taki dzień...
ks. Zdzisław Cholewiński
Myśli o śmierci

Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
Część czwarta
Część piąta
Robert Czop
O dobrej śmierci jako drodze do nieba
Jolanta Wyleżyńska
Kilka uwag o cierpieniu i sztuce umierania
Wojciech Wielgoszewski
Czy tylko groza grobu?
O staropolskim pojmowaniu śmierci

Część pierwsza
Część druga
Michał Gryczyński
Nie dla każdego pogrzeb kościelny
ks. Stanisław Hołodok
Pogrzeb chrześcijański
Kongregacja Nauki Wiary
List o pogrzebie kościelnym Complures conferentiae
Artur Karbowiak
Cmentarze - ciche przystanie
pielgrzymów utrudzonych życiem
ks. Józef Dębiński
Pochyleni nad grobami naszych zmarłych...

Część pierwsza
Część druga
ks. Paweł Drozd
Po co stajemy nad grobami?
Agnieszka Dziarmaga
Na groby
Magdalena Kozieł
Pamiętając o zmarłych
Beata Tomczyk
Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych
Agnieszka Raczyńska-Lorek
Stojąc nad grobem...
Marta Anna Dacko
Nadzieja w blasku świec
ks. Jan Twardowski
Śpieszmy się
ks. Andrzej Dańczak
Czy po śmierci duch człowieka może być pośród nas,
choć go nie widzimy?
 
Henryk Dominiczak
Powroty z tamtego świata
Biblia, teologia i nauka o umieraniu człowieka

Książka jest poświęcona największemu problemowi człowieka: śmierci i jej następstwom. W oparciu o skrupulatnie zebraną dokumentację historyczną oraz doznania i doświadczenia setek ludzi, Autor próbuje pokazać (na wielu przykładach), że śmierci człowieka - w rozumieniu powszechnym - nie ma: jest tylko życie! Śmierć jest jedynie bramą, przez którą trzeba przejść do nowego życia w innym wymiarze.
Henryk Dominiczak
Zmarli mówią

Publikacja ta porusza tematykę związaną z umieraniem i ze śmiercią człowieka z punktu widzenia chrześcijańskiego, a także innych religii i kultur - od czasów pradawnych do dzisiaj. Najważniejszą częścią książki są świadectwa osób, które doświadczyły śmierci klinicznej, kontaktów z tamtym światem oraz osobami, które już zmarły. Przytoczone są świadectwa wielkich mistyków i wizjonerów dotyczące wglądu w świat drugiego wymiaru. Wielce wymowne są także opisy, jak duchy zmarłych krewnych i przyjaciół pomagają konającym. Zwieńczeniem publikacji jest nauczanie bł. Jana Pawła II o rzeczach ostatecznych oraz sprawy ostateczne człowieka w doktrynalnych tekstach Kościoła.
ks. Andrzej Zwoliński
Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych

Autor usiłuje odpowiedzieć na istotne pytania "o życiu po życiu".
 
ks. Zenon Mońka
Zjednoczeni z tymi, którzy odeszli
ks. Zbigniew Morawiec SCJ
Jesień życia
Bogdan Nowak
Czy umarli objawiają się żywym?
Wanda Jurek
"Kiedyś... spotkamy się znów"
o. Krystian Olszewski OFM
Pamiętajmy o naszych zmarłych
 
s. Anna Czajkowska WDC, s. Irena Złotkowska WDC
Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu?
Post i jałmużna

Modlitwa, post i jałmużna należą do trzech podstawowych form chrześcijańskiej pobożności, przez które wierny zabiega o obecność Boga w swoim życiu, a także w życiu innych osób. Zostaliśmy stworzeni przez Boga jako byty duchowo-cielesne, a więc aby żyć pełnią religijnego życia, nie możemy poprzestawać jedynie na aktach modlitewnych
praca zbiorowa
Koronka za dusze zmarłych

Koronka składa się z krzyżyka, medalika Jezusa Miłosiernego, czterech dużych i czterdziestu małych paciorków oraz książeczki z modlitwami za dusze zmarłych.
Józef Witko OFM
Czyściec. Wezwanie do modlitwy za zmarłych

Książka stanowi przystępne i pouczające wprowadzenie do katolickiej nauki o czyśćcu i jednocześnie przypomnienie o naszej powinności wobec dusz czyśćcowych, które oczekują na wsparcie modlitewne.
 
Alina Ziętek-Salwik
Pomoc dla dusz czyśćcowych
ks. Henryk Zieliński
Grzech za zmarłych?
bp Kazimierz Romaniuk
"Byłoby rzeczą zbyteczną i bezsensowną
modlić się za zmarłych"
Jerzy Gańko
"Ojcze nasz" za zmarłych
Stanisław Grochowski
Mów cicho...
katolik.pl
Modlitwy i pieśni za zmarłych
św. Efrem Syryjczyk
Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych
- modlitwa na Dzień Zaduszny
"Niedziela"
Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia
ks. Zenon Mońka
Modlitwa za zmarłych
"Niedziela"
Odpust za zmarłych
ks. Jan Okuła
Modlitwa w perspektywie śmierci
ks. Jan Okuła
Modlitwa na granicy życia i śmierci
ks. Jan Okuła
Modlitewna łączność ze zmarłymi
Henryk Pietras SJ
Całe życie trzeba się uczyć umierać
"Mądrość świętych" (Real Audio)
Henryk Pietras SJ
Nie chce żyć, kto nie chce umierać
"Mądrość świętych" (Real Audio)

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum