WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

26 listopada
Błogosławiony Jakub Alberione, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Jakub Alberione
Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 roku w San Lorenzo di Fossano, na północy Włoch. Wychował się w rodzinie głęboko chrześcijańskiej. W wieku 16 lat wstąpił do seminarium w Albie. W nocy 31 grudnia 1900 roku, która rozdzielała dwa wieki, trwał przez cztery godziny na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, uroczyście wystawionym w katedrze w Albie. Doznał wtedy mocy szczególnego Światła, które wychodziło z Hostii. Usłyszał w swym sercu słowa Jezusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy". Zrozumiał wówczas, że od Jezusa płynie wszystko, że u Niego obecnego w tabernakulum jest wszelkie światło i pomoc. Od tej pory czuł się głęboko zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku.
W 1907 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako jeden z pierwszych ludzi w Kościele zaczął na szeroką skalę wykorzystywać druk do głoszenia Ewangelii. Już w 1914 roku założył szkołę drukarską, a z zespołu wychowawców i nauczycieli stworzył wspólnotę zakonną - Towarzystwo św. Pawła, którego członkowie (zwani powszechnie paulistami) poświęcają się pracy ewangelizacyjnej poprzez środki społecznego przekazu. Rok później Jakub zorganizował żeńską Kongregację Uczennic Matki Bożej, a w 1924 roku - Córek św. Pawła. W następnych latach powstały liczne instytuty prowadzące pracę apostolską za pośrednictwem radia, telewizji, filmu, płyt, książek i prasy.
Pierwszym zadaniem, jakie Jakub pozostawił swym następcom, było rozpowszechnianie Pisma świętego. Sam nie tylko świetnie znał Biblię, ale był w niej "zanurzony". Nigdy się z nią nie rozstawał. Jak sam powtarzał, "Biblię odróżnia od innych książek duch, który ją przenika i ożywia. Na jej stronach płonie Boży ogień Ducha Świętego, tak jak pod postaciami sakramentów żyje boska osoba Jezusa Chrystusa. Tak jak święta Hostia jest dla człowieka boskim pokarmem o potężnej mocy, tak słowa Biblii rozpalają w jego duszy Boży ogień o wyjątkowej aktywności, który przenika ją i odnawia duchowo".

Błogosławiony Jakub Alberione

Wydawał liczne broszury, gazety, czasopisma, książki, płyty z muzyką i filmy fabularne. Wszystkie te dzieła miały pomóc ludziom poznać słowo Boże. Podkreślał wyjątkowość pedagogii stosowanej przez Jezusa: swoje słowa poprzedził On przykładem i dopełnił oddaniem życia za uczniów, których wezwał do naśladowania Jego czynów.
Jakub zmarł 26 listopada 1971 roku w Rzymie po długim życiu, oddanym bez reszty Jezusowi i Jego Kościołowi.


27 kwietnia 2003 roku, w święto Miłosierdzia Bożego, papież św. Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy sześcioro sług Bożych, wśród nich Jakuba Alberione. Papież mówił podczas beatyfikacji: "Jakub zrozumiał, że ludziom naszych czasów trzeba umożliwić poznanie Jezusa Chrystusa - Drogi, Prawdy i Życia, za pomocą środków właściwych dla naszych czasów, jak zwykł mówić. Brał przykład z Apostoła Pawła, którego nazywał «teologiem i architektem Kościoła», i pozostawał zawsze posłuszny i wierny nauczaniu Następcy Piotra, «latarni» prawdy w świecie, często pozbawionym trwałych ideowych punktów odniesienia. «Do posługiwania się tymi narzędziami potrzeba grupy ludzi świętych» - powtarzał ten apostoł nowych czasów. Jakże wspaniałe dziedzictwo pozostawił on swej rodzinie zakonnej!"


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

bł. Jakub Alberione
Medytacja o Eucharystii

Część I
Część II
bł. Jakub Alberione
Medytacja na pierwszy dzień roku
bł. Jakub Alberione
Myśli
bł. Jakub Alberione
Kantyk o środkach społecznego przekazu
 
bł. Jakub Alberione
Apostolstwo wydawnicze

Bł. Jakub Alberione dał początek nowej formie ewangelizacji, która opiera się na przepowiadaniu poprzez słowo pisane, czyli przez różnego rodzaju wydawnictwa. W prezentowanym dziele, wydanym po raz pierwszy w 1933 r., autor przedstawia założenia i praktyczne sposoby realizacji ideału dotarcia z Ewangelią do wszystkich, dzięki wykorzystaniu słowa drukowanego. Znajdziemy tutaj wyjaśnienie najważniejszych zagadnień związanych z duchowością Rodziny Świętego Pawła, a przede wszystkim z prowadzonym przez nią apostolstwem. Ze względu na wielkie zmiany jakie przyniósł w ostatnim wieku postęp techniczny, książka ta ma walor przede wszystkim historyczny, ale niezmiennie pozostaje kopalnią wiedzy na temat charyzmatu, który w swojej istocie się nie zmienił.
bł. Jakub Alberione
Każdego dnia krok do przodu!

Z cyklu "Perełki z aureolą" proponujemy rozważania bł. Jakuba Alberione. Niech dodadzą nam sił w podejmowanych każdego dnia wysiłkach.
bł. Jakub Alberione
Myśli + płyta z filmem biograficznym

Wybór myśli ks. Alberione ukazuje się po raz pierwszy drukiem w języku polskim. Jest to dar, który członkowie Towarzystwa Świętego Pawła, żyjący i działający na ziemi polskiej, pragną złożyć na ręce swoich Rodaków. "Myśli" te są fragmentami zaczerpniętymi z pism i wypowiedzi, które ks. Alberione kierował do zakonników i zakonnic założonych przez siebie zgromadzeń, a także do osób świeckich. W ten sposób Założyciel starał się formować ich w wierze i w duchu apostolskim, a w sposób szczególny kształtować ich na miarę "św. Pawła żyjącego dzisiaj". Do książki dołączona jest płyta VCD z biograficznym filmem dokumentalnym o ks. Jakubie Alberione.
Domenico B. Spoletini
Jakub Alberione - Apostoł nowych czasów

Zwięzła biografia bł. Jakuba Alberione, "apostoła nowoczesnego świata", "Świętego środków społecznego komunikowania", "największego zakonodawcy XX wieku". Oto wybrane tytuły, które ukazały się w gazetach Włoch i niemal całego świata tuż po śmierci Błogosławionego. Jego skromna osoba fascynowała i nadal fascynuje wielkich i małych ludzi różnych wyznań i zapatrywań. Bez cienia przesady można powiedzieć, że był on narzędziem wybranym przez Boga, aby dać Kościołowi i światu nową posługę: ewangelizację poprzez środki społecznego komunikowania.
 
Jan Paweł II
Homilia podczas beatyfikacji Jakuba Alberione
Rzym, 27 kwietnia 2003 r.
Pauliści
Beatyfikacja Jakuba Alberione
Michał Gryczyński
Przed beatyfikacją ks. Jakuba Alberione
mateusz.pl
Ks. Jakub Alberione
ks. Mariusz Krawiec SSP
Apostoł mediów
Pauliści
Założyciel
Pauliści
Kalendarium życia bł. Jakuba Alberione
Pauliści
Bł. Jakub Alberione
angelus.pl
Bł. Jakub Alberione - prorok naszych czasów
(film youtube)
s. Ewa Głowińska FSP
Apostoł nowych czasów
ks. Ireneusz Skubiś
W duchu bł. Jakuba Alberione
Pauliści
Serwis internetowy
br. Adam Szczygieł SSP, ks. Bogusław Zeman SSP
Charyzmat paulistów w pigułce
Pauliści
Rodzina Św. Pawła
 
ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP
Chrystocentryzm w duchowości Rodziny Świętego Pawła

Książka przedstawia duchowość Rodziny Świętego Pawła, która nie da się sprowadzić do jednej tylko formy życia duchowego i apostolskiego. Korzysta ona z wielu środków rozwoju życia wewnętrznego wypracowanych i sprawdzonych w Kościele w ciągu wieków. Jej twórca, bł. Jakub Alberione, mówił wręcz o uniwersalności charyzmatu paulińskiego w odniesieniu do ludzi, czasów i środków uświęcania się oraz apostołowania. Co zatem nowego wnosi duchowość Rodziny Świętego Pawła do duchowości chrześcijańskiej?
 
Pauliści
Film o Rodzinie św. Pawła
Zgromadzenie Sióstr Świętego Pawła
Serwis internetowy
Siostry Uczennice Boskiego Mistrza
Serwis internetowy
Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Serwis internetowy
Siostry Apostolinki - Instytut Królowej Apostołów dla powołań
Serwis internetowy
Pauliści
Instytut Jezusa Kapłana
Pauliści
Gabrielini - Instytut Archanioła Gabriela
(męski instytut świecki)
Pauliści
Anuncjatki - Instytut Matki Bożej Zwiastowania
(żeński instytut świecki)
Pauliści
Instytut Świętej Rodziny (dla małżeństw)
Pauliści
Unia Współpracowników Paulińskich
Edycja św. Pawła
Serwis internetowy wydawnictwa paulistów

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Basola (+ VII w.); św. Bellina z Padwy, biskupa i męczennika (+ 1147); bł. Delfiny, dziewicy (+ 1358); świętych męczenników Fileasza, Hezychiusza, Pachomiusza i Teodora, biskupów, Fausta, prezbitera, oraz Didiusa i Ammoniusa (+ IV w.); św. Marcelego, prezbitera i męczennika (+ 347); św. Nikona, mnicha (+ 998); św. Piotra, biskupa i męczennika (+ 311); św. Styliana, pustelnika (+ ok. 610); św. Syrycjusza, papieża (+ 399)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG