WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

25 listopada
Błogosławiona
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica

Zobacz także:

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Franciszka Siedliska urodziła się 12 listopada 1842 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, w Roszkowej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Na chrzcie otrzymała imiona Franciszka Józefa. Jej rodzice - Adolf i Cecylia z Morawskich - zadbali o wszechstronne wykształcenie swojej córki: oprócz guwernantek miała także nauczycielki muzyki i tańca. Nie troszczyli się natomiast wcale o sprawy wiary i życia wewnętrznego - byli bowiem obojętni religijnie. Franciszka i jej brat Adam żyli w dostatku i wygodzie, "w domu, gdzie Bóg nie był Panem" - jak sama napisała po latach.
Lata jej dzieciństwa naznaczyła ciężka choroba kręgosłupa. Wyjeżdżała na leczenie do najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych Austrii, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Pomimo tego ciągle odczuwała silne bóle, które w miarę upływu czasu przerodziły się w chorobę chroniczną. Nieśmiała, łagodna, ciągle cierpiąca, już w wieku 8 lat pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak sprzeciw ojca, który marzył dla niej o karierze artystycznej, opóźnił tę decyzję.
Do sakramentów I Komunii świętej i bierzmowania przygotowywał ją kapucyn, o. Leander Lendzian. Ten sam kapłan pozostawał jej kierownikiem duchowym od 1854 r. do 1879 r. On rozpoznał jej powołanie i utwierdzał wolę założenia nowej rodziny zakonnej.
W 1864 w Cannes Franciszka złożyła prywatny ślub czystości i zdecydowanie sprzeciwiła się planom matrymonialnym snutym przez ojca. Jej zamiarem było całkowite poświęcenie się Bogu. Przyrzekła jednak ojcu, że pozostanie z rodziną, dopóki on będzie żył. Adolf Siedliski powrócił przed śmiercią do zaniedbanych praktyk religijnych i umarł pojednany z Bogiem w 1870 r.
Franciszka została zakonnicą w tym samym roku. Najpierw była tercjarką franciszkańską, potem utworzyła i zorganizowała nowe zgromadzenie zakonne Najświętszej Rodziny z Nazaretu - nazaretanki. W 1873 r. przybyła do Rzymu i przedstawiwszy Piusowi IX projekt swego dzieła, otrzymała jego błogosławieństwo. Ponieważ w kraju po kasacie zakonów oficjalna działalność nie była możliwa, pierwszy dom zakonny nowego zgromadzenia powstał w 1875 roku w Rzymie. Założycielka przybrała imię Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Od tego czasu pochłonięta organizowaniem zgromadzenia, kształtowaniem jego duchowości, wytyczaniem celów i zadań apostolskich - ku zdumieniu wielu osób - odzyskała zdrowie i siły. W pracach organizacyjnych wspomagali ją ojciec jezuita Lanrencot i zmartwychwstaniec ojciec Semenenko, który ułożył pierwszy projekt reguły Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W 1881 r. powstał dom zakonny w Krakowie, gdzie siostry otaczały opieką pracujące dziewczęta. Zgromadzenie podjęło pracę w szkołach, sierocińcach, ochronkach, internatach. Służyło moralności i religijnemu odrodzeniu rodziny. Wychodziło też naprzeciw każdej ludzkiej biedzie moralnej i materialnej. Siostry otaczały swą opieką ludzi biednych, chorych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Troszczyły się o wychowanie, zwłaszcza o wychowanie religijne, dzieci zaniedbanych. Zajmowały się samotnymi matkami i broniły życia nienarodzonych.
W 1885 roku kierownik Misji Polskiej w Ameryce poprosił Marię, aby zaopiekowała się przebywającymi tam Polakami. Chociaż Zgromadzenie miało wówczas jedynie 22 siostry, Założycielka zabrała połowę z nich na drugi kontynent. Nowe placówki powstały też wkrótce we Francji i Anglii. Siostry pomagały emigrantom w prowadzeniu życia religijnego, zapewniały opiekę chorym w szpitalach, dzieciom w tworzonych przez siebie ochronkach, stały na straży ducha narodowego i ojczystego języka. Obejmowały swą serdeczną troską nie tylko Polonię, ale wszystkich potrzebujących pomocy.
Maria zmarła 21 listopada 1902 r. w Rzymie. Pozostawiła po sobie "Dziennik duchowy". 23 kwietnia 1989 r. w Rzymie beatyfikował ją św. Jan Paweł II.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

bł. Franciszka Siedliska CSFN
Wybrane teksty
bł. Franciszka Siedliska CSFN
Fragmenty tekstów
 
Jan Paweł II
Fragment homilii podczas beatyfikacji
Rzym, 23 kwietnia 1989 r.
Jan Paweł II
Przemówienie do polskich pielgrzymów przybyłych
na beatyfikację Franciszki Siedliskiej
Rzym, 24 kwietnia 1989 r.
ks. Tomasz Jaklewicz
Nazaret w sercu
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
- założycielka Zgromadzenia
Siostry Nazaretanki
Franciszka Siedliska
cudaboze.pl
Życie miłości
s. M. Teresa Górska CSFN
Przywołana miłością
Mariusz Trojnar
Modlitwa do bł. Marii Franciszki Siedliskiej
Siostry Nazaretanki
Modlitwa o otrzymanie łask za wstawiennictwem
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
 
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Serwis internetowy
Jan Paweł II
Budujcie w rodzinach królestwo Bożej miłości
Audiencja dla nazaretanek, Rzym, 6 lipca 2001 r.
Jan Paweł II
List z okazji 125. rocznicy powstania
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
Agnieszka Korn
W krakowskim Nazarecie
niedziela.pl
125 lat nazaretanek w Polsce
 
Wojciech Zagrodzki CssR
Nasi święci
Rozważania o Polakach beatyfikowanych
i kanonizowanych przez Jana Pawła II

Niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju kalendarium liturgiczne o Polakach kanonizowanych i beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Zawiera krótki życiorys, wizerunek, fragment homilii Jana Pawła II i rozważanie na wspomnienie liturgiczne każdego z nich. Wśród wielu innych jest także bł. Franciszka Siedliska (1842-1902).
Gabriel Bartoszewski OFMCap.
Święci są wśród nas
Polscy Słudzy Boży do chwały ołtarza

Tom zawiera biogramy sług i służebnic Bożych z przełomu XIX i XX wieku. Świadczy on niezbicie, że te osoby kształtowały historię i kulturę Polski. Obok świątobliwych i zasłużonych dla Kościoła kapłanów w niniejszej publikacji mamy zastęp niewiast, założycielek instytutów życia konsekrowanego, które swoim życiem osobistym i działalnością bardzo ubogaciły Kościół w Polsce i Kościół powszechny.
Aleksandra Witkowska OSU
Mocarze Ducha
Polscy święci i błogosławieni 999-2007

Drugie wydanie zwięzłego przewodnika o polskich świętych i błogosławionych przypomina tych, którzy na naszych ziemiach w latach 999-2007 stali się szczególnymi świadkami Ewangelii. Autorka zbioru zaznacza jednak, iż tytułowi "mocarze Ducha" i spełniona w nich pasja świętości stanowią nie tylko nasze dziedzictwo, ale i wyzwanie. Jest wśród nich Franciszka Siedliska - Maria od Jezusa Dobrego Pasterza.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Aleksandrii, w Egipcie - św. Piotra, biskupa i męczennika. Mówi o nim w swej Historii Euzebiusz, a wspominają święci Atanazy i Epifaniusz. Stolicę biskupią objął w roku 300. Natomiast wedle wszelkiego prawdopodobieństwa śmierć męczeńską poniósł w roku 311, pod sam koniec wielkich prześladowań. Na Wschodzie nazywano go dlatego "pieczęcią męczenników".

W Eymen pod Walencją, we Francji - bł. Beatryczy z Ornacieu. W trzynastym roku życia wstąpiła do kartuzji. W roku 1301 wysłano ją na założenie nowego domu zakonnego. Bezskutecznie walczyła tam z niedostatkiem. Zmarła z wycieńczenia w roku 1303. Jej biografię sporządziła współczesna jej Małgorzata z Oingt. Kult zaaprobował w roku 1869 Pius IX.

oraz:

bł. Humilisa, zakonnika (+ 1637); św. Merkuriusza z Cezarei Kapadockiej, żołnierza i męczennika (+ poł. III w.); św. Mojżesza z Rzymu, prezbitera i męczennika (+ 251)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG