WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

20 listopada
Święty Feliks Valois, prezbiter

Zobacz także:

Święty Feliks Valois
O Feliksie z Valois mamy wiadomości fragmentaryczne, pomimo że był założycielem zakonu trynitarzy, który w średniowieczu odegrał dużą rolę. Być może, że przyćmił go sławą św. Jan z Mathy, współzałożyciel tegoż zakonu, główny inicjator dzieła i jego pierwszy przełożony generalny.
Feliks urodził się w hrabstwie Valois (w północno-wschodniej Francji) w pierwszej połowie wieku XII. Był prawdopodobnie spokrewniony z królami francuskimi z dynastii Walezych. Nauki pobierał pod okiem św. Bernarda w klasztorze Clairvaux; zamierzał pozostać w zgromadzeniu cystersów. Bernard odwiódł go od tego zamiaru. Ojciec wysłał Feliksa na dwór króla Ludwika VI. Młodzieniec musiał tam brać udział w zabawach dworskich, a mimo tego zachował głębokie życie wewnętrzne i surowe reguły życia zakonnego.
Idąc za powszechnym w tamtym czasie ruchem, także i on udał się na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Pod wodzą Ruggera dotarł do Aleppo. Kiedy jednak przekonał się, że w Ziemi Świętej niewiele dokona dla Zbawiciela, powrócił do Francji i zamknął się w pustelni w Cerfroid, w pobliżu Meaux. Przyjął także święcenia kapłańskie, by do życia pustelniczego dołączyć apostolskie. Tak się też stało, gdyż niebawem do mistrza zaczęli coraz liczniej garnąć się uczniowie.
W roku 1194 nawiedził jego pustelnię Jan z Mathy, wówczas profesor na Uniwersytecie Paryskim. Przemyśliwał on nad założeniem nowego zakonu, który zająłby się sprawą wykupu chrześcijan, wziętych przez muzułmanów do niewoli w czasie bitew lub podbojów czy też pirackich wypraw na osiedla chrześcijańskie. Trzeba przyznać, że niewola ta była bardzo ciężka. Muzułmanie traktowali bowiem jeńców jako wrogów i stosowali wszelkie sposoby, by odwieść chrześcijan od wiary w Chrystusa, a skłonić ich do przejścia na islam. Feliks zapalił się do tego projektu. Obaj mężowie różnili się charakterami, przez co wzajemnie się uzupełniali: podczas gdy Jan był człowiekiem czynu, bardzo dynamicznym, Feliks był kontemplatykiem. Kiedy więc pierwszy z nich dał nowemu zakonowi ramy organizacyjne, drugi pogłębił nurt życia wewnętrznego zakonu. Jan spędził przy Feliksie ok. 3 lata, określając wraz z nim regułę i charakter zakonu. Stąd udał się do Rzymu, by uprosić zatwierdzenie reguły. Znany z surowości i z zastrzeżeń dotyczących nowych zakonów, papież Innocenty III zatwierdził jednak nowy zakon w roku 1198. Tak powstał Zakon Przenajświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników, znany powszechnie jako trynitarze. Jan z Mathy udał się teraz do Francji, Hiszpanii i Włoch, by propagować ideę i konieczność założenia nowej rodziny zakonnej dla ratowania chrześcijan z muzułmańskiej niewoli.
Według tradycji Feliks miał umrzeć 4 listopada 1212 roku w opactwie Cerfroid. Początkowo jego kult był słaby i ograniczał się jedynie do zakonu trynitarzy. Od XVII wieku kult ten ożywił się i rozszerzył, odkąd papież Klemens IX zezwolił na Mszę świętą i oficjum ku czci obu założycieli (1669). Papież Klemens X wpisał ich do Martyrologium Rzymskiego (1670). Papież bł. Innocenty XI (+ 1689) wyznaczył dni ich wspomnienia: dla św. Jana 8 lutego, a dla św. Feliksa - 20 listopada. Z kolei papież Innocenty XII rozszerzył ich święto na cały Kościół.
O św. Feliksie Valois zachowały się legendy, które miały pewien wpływ na autorów jego żywotów oraz na ikonografię. Ponoć kiedy matka nosiła w łonie chłopca, ujrzała Matkę Bożą z Dzieciątkiem, które dźwigało krzyż. Przy boku Dzieciątka stało drugie dziecię, trzymając koronę z lilii. Chłopiec oddał Dzieciątku koronę z lilii, a sam odebrał od Niego krzyż. Kiedy matka nie umiała sobie wytłumaczyć tego snu, ukazał się jej św. Hugo, przed którego właśnie ołtarzem się modliła, i oznajmił jej, że tym dzieckiem będzie jej własny syn, który lilię królów francuskich zamieni na krzyż. Nazajutrz porodziła syna i z wdzięczności dała mu na imię Hugon. Feliks natomiast - to jego imię zakonne.
Inna legenda głosi, że z powodu długotrwałej suszy nastał wielki głód w kraju. Na zamek św. Feliksa szły tłumy wygłodniałych ludzi. Kiedy i tu zabrakło chleba, pobożna piastunka pobłogosławiła rączką dziecka ostatni chleb i stał się cud: chleba wystarczyło dla wszystkich ubogich, którzy przyszli po pomoc. Widząc to, piastunka wyprowadziła dziecię na pole i jego rączką pobłogosławiła ziemię. Wtedy spadł długo oczekiwany deszcz, a po nim nastał wielki urodzaj.
Kiedy zaś pewnej nocy posnęli wszyscy zakonnicy tak, że nikt oprócz św. Feliksa nie wstał o północy na modlitwy, Feliks ujrzał, że na miejscu przełożonego zasiadła Matka Boża, zaś na miejscach zakonników aniołowie - i to oni odmawiali oficjum za zakonników. Matka Boża miała na sobie habit trynitarzy.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

ks. Władysław Hozakowski
Święty Feliks Walezy
Trynitarze
Serwis internetowy
Trynitarze
Pierwotna Reguła Zakonu Trójcy Najświętszej
Trynitarze
Redempcje
Trynitarze
Historia powstania Zakonu
Miejsca Święte
W służbie wolności
 
Hans Eberhard Mayer
Historia wypraw krzyżowych

To jedna z najbardziej znanych monografii wypraw krzyżowych. Jej szczególna wartość polega na nowatorstwie ujęcia oraz na uwzględnieniu aspektów pomijanych zazwyczaj w dotychczasowych opracowaniach. Dotyczy to zwłaszcza odpustu udzielanego krzyżowcom, który odegrał istotną rolę w werbunku rycerstwa europejskiego do armii krzyżowych. Sporo uwagi autor poświęcił także wewnętrznej strukturze państw powstałych w Ziemi Świętej po zwycięstwie Pierwszej Krucjaty, w tym także ich rozwojowi kulturalnemu, ekonomii i prawodawstwu, a także ewolucji idei krucjat oraz jej następstwom w polityce europejskiej, zwłaszcza w zmaganiach toczących się między cesarstwem a papiestwem, między Anglią a Francją, wreszcie w stosunkach między Bizancjum a Europą.
Jonathan Riley-Smith
Historia krucjat

To efekt wielkiej fascynacji brytyjskich uczonych wyprawami krzyżowymi w formie serii ilustrowanych historii. Jednocześnie jest to kompendium wiedzy na ten temat, zawierające szczegółowe mapy, kalendarium wydarzeń, bibliografię i indeks haseł. To pierwsza tak obszerna pozycja na ten temat, wzbogacona niezwykle cennym komentarzem muzułmańskim. Prawdziwa uczta nie tylko dla pasjonatów i wszystkich głodnych wiedzy, ale również dla poszukujących prawdy o wyprawach krzyżowych. Ta bogato ilustrowana książka prezentuje Czytelnikowi interesującą, kompetentną i zrozumiała historię krucjat, poczynając od czasu ogłoszenia pierwszej krucjaty w 1095 roku aż do dziedzictwa idei krucjatowych i ich wizerunku w naszych czasach.
Alan G. Jamieson
Wiara i miecz
Historia konfliktu islamsko-chrześcijańskiego

Od półtora tysiąclecia trwa najdłuższy, nieustannie odnawiający się konflikt w dziejach naszej planety - zderzenie cywilizacji chrześcijańskiej i świata islamskiego. Niniejsze opracowanie w dynamiczny sposób relacjonuje owo starcie, ukazując kolejne przechylenia szali zwycięstwa: od rozpoczętej natychmiast po śmierci Mahometa ekspansji wojowniczych plemion arabskich na Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce i na Półwyspie Iberyjskim, poprzez rekonkwistę w Hiszpanii i wyprawy krzyżowe, upadek Bizancjum i wkroczenie muzułmanów do Europy, powolny upadek Imperium Osmańskiego i europejską kolonizację ziem islamu, a wreszcie powstanie niepodległych państw muzułmańskich i renesans dżihadu, aż po wypowiedzianą niedawno przez amerykańskiego prezydenta wojnę z terroryzmem. Brytyjski uczony odkrywa przed czytelnikiem cały teatr tej wojny, rozciągający się od gór Maroka na zachodzie po wyspy Indonezji na wschodzie, od rosyjskich stepów na północy aż po południowy kraniec Afryki, z nadzieją na znalezienie odpowiedzi, dlaczego Zachód - dziś nieporównanie potężniejszy niż kiedykolwiek od świata islamu - dziś czuje się nieporównanie bardziej przezeń zagrożony.
ks. Andrzej Witko
Jezus Nazaretański Wykupiony

W licznych kościołach Hiszpanii, Włoch, Polski i wielu innych krajów, nawet za oceanem, oddaje się cześć Chrystusowi, noszącym nazwę Jezusa Nazareńskiego Wykupionego. Zadziwiający jest fakt rozpowszechnienia się przedstawień tej figury, zwłaszcza w wieku XVIII, niemal w całym ówczesnym chrześcijańskim świecie. Powstaje zatem pytanie o przyczyny popularności owego wizerunku? Czy należy się jej dopatrywać w wysokim poziomie artystycznym oryginału, czy może raczej w niezwykłej i tajemniczej historii statuy, zdobytej przez Maurów, a następnie wykupionej przez trynitarzy bosych w 1682 roku.
Guy Bedouelle OP
Wielka ilustrowana historia Kościoła

Imponujący dorobek chrześcijańskiej kultury i cywilizacji. Naprawdę wielka i bogato ilustrowana historia Kościoła od zarania po dzień dzisiejszy. Ojciec Guy Bedouelle - szwajcarski dominikanin, zasłużony profesor historii na uniwersytecie we Fryburgu, kreśli dzieje Kościoła od czasów pierwotnych aż do pontyfikatu Benedykta XVI, przywołuje wszystkie najważniejsze historyczne postaci. Nie unika opisu spraw bolesnych: sporów, schizm, krucjat, wypraw kolonizatorskich, ruchów protestanckich. W niezwykle interesujący sposób ukazuje , że Kościół nie rozwijał się w próżni, lecz nawiązywał dialog z innymi światopoglądami i wydarzeniami historycznymi. Równolegle do rozważań słownych, toczy się w tej książce historyczna opowieść za pomocą obrazów. Jest tu ponad 600 (!) ilustracji opatrzonych obszernymi podpisami-komentarzami, które dopowiadają to, czego samo słowo wyrazić nie potrafiło.
praca zbiorowa
Zakony w Polsce

Ekskluzywnie wydany album, który w sposób encyklopedyczny pokazuje zakony w Polsce, wprowadza w ich historię duchowość, symbolikę strojów i herbów zakonnych. Album przedstawia tajemniczy świat mnichów, mniszek, zakonników i sióstr zakonnych, świat eremów, pustelni, opactw i klasztorów. Dzięki wspaniałym fotografiom można odkryć tajniki klasztornego budownictwa, zobaczyć z bliska relikwiarze, naczynia liturgiczne i zabytkowe polichromie oraz zajrzeć do kaplic, krypt, krużganków i refektarzy. Album przybliża też obchody szczególnych wydarzeń w roku liturgicznym oraz życie codzienne zakonników. Całości dopełniają interesujące teksty, ciekawostki, cytaty i przepisy z klasztornej kuchni oraz rozkładówki tematyczne.
Michał Grychowski, ks. Józef Marecki
Zakony: tajemnice mnichów i klasztorów

Album zawiera wybór najbardziej interesujących polskich zakonów i klasztorów, które zostały ukazane przez pryzmat historii, architektury i sztuki sakralnej. Dzięki kilkuset wspaniałym fotografiom można poznać tajniki klasztornego budownictwa, zobaczyć z bliska relikwiarze, naczynia liturgiczne i zabytkowe polichromie oraz zajrzeć do kaplic, krypt, krużganków i refektarzy.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Anglii - św. Edmunda, króla Anglów Wschodnich. Rządy objął w roku 855. Dla poczucia sprawiedliwości i mądrości ceniono go i lubiano. Ale względny spokój zakłócili najeźdźcy duńscy. Król wydał im bitwę. Pokonany, dostał się do niewoli. Żądano wówczas, by wyrzekł się wiary i został wasalem. Gdy odmówił, obito go i obnażonego przywiązano do dębu. Jak Sebastian stał się celem łuczników. W końcu ścięto mu głowę i wrzucono do rowu. Później odnaleziono jego ciało. Od roku 1016 strzegło go opactwo jego imienia. W roku 1217 Francuzi mieli je rzekomo wywieźć do Tuluzy. Mimo to najbardziej czczony jest na Wyspie, gdzie 60 kościołów szczyci się jego patronatem.

W Hildesheim, w Niemczech - św. Bernwarda, biskupa. Otrzymał nie tylko staranne wykształcenie, ale zapoznał się ponadto z architekturą, malarstwem i złotnictwem. Potem był wychowawcą Ottona III. W roku 993 został biskupem Hildesheimu. Okazał się tam od razu wielkim budowniczym. Ufundował opactwo pod wezwaniem św. Michała. Dbał o sporządzanie i ozdabianie rękopisów. Postarał się także o bogaty wystrój w swej katedrze. Zmarł w roku 1022, wyraziwszy uprzednio życzenie, aby pochowano go w ufundowanym przez niego kościele. Kanonizował go w roku 1192 Celestyn III.

W Veroli, we Włoszech - bł. Marii Fortunaty Viti, benedyktynki. Wcześnie straciła matkę i wiele musiała się natrudzić, aby wychować sześcioro młodszego rodzeństwa. W roku 1851 przywdziała jako siostra-konwerska habit zakonny. Spełniała najskromniejsze posługi, a dla nabrania sił często klękała przed tabernakulum. Zmarła w roku 1922, wypowiadając: "na wieki wieków". Beatyfikował ją w roku 1967 Paweł VI.

oraz:

św. Agapiusa, męczennika (+ 306); świętych męczenników Eustachego, Tespezjusza i Anatola (+ IV w.); św. Grzegorza z Dekapolu (+ 842); św. Nersasa, biskupa (+ IV w.); św. Sylwestra, biskupa (+ ok.525); św. Symplicjusza, biskupa (+ III w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG