WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

18 listopada
Błogosławiona Karolina Kózkówna,
dziewica i męczennica

Zobacz także:

Błogosławiona Karolina Kózkówna
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Błogosławiona Karolina Kózkówna Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny; złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną i przełożenie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej.
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: "Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia - to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie".
Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii - przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła.
Kilka lat temu przy Diecezjalnym Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie poświęcono kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, a obecnie trwa budowa Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, który jest pierwszym etapem powstania Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej.
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Jan Paweł II
Homilia podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny
Tarnów, 10 czerwca 1987 r.
Magdalena Morska
Siedemnastoletnia dziewica i męczennica
ks. Krzysztof Bochenek
Bł. Karolina Kózka
Sanktuarium bł. Karoliny Kózka w Zabawie
Serwis internetowy
Sanktuarium bł. Karoliny Kózka w Zabawie
Żywot bł. Karoliny Kózkówny
Sanktuarium bł. Karoliny Kózka w Zabawie
Chronologia życia, męczeństwa
i kultu bł. Karoliny Kózkówny
Inna Kawiernikowa
Do świętości wraz z naszą świętą
Krzysztof Drwal
Błogosławiona, która zawstydza
Emilia Pawełek
Błogosławiona Karolina Kózkówna,
dziewica i męczennica
KAI
25 lat z bł. Karoliną - coraz żywszy kult
KAI
Senat RP uczcił uchwałą bł. Karolinę Kózkównę
KAI
Pół tysiąca osób kibicowało... z bł. Karoliną
KAI
Relikwii nie można traktować magicznie
Dziennik Polski
Na zaręczyny pierścień Karoliny
gosc.pl
Bł. Karolina na Fejsie
KAI
Relikwie bł. Karoliny w 200 parafiach
Karolina Jadczyk
Patronka ofiar przemocy
Karolina Jadczyk
Przewodniczko w drodze do świętości
niedziela.pl
Bł. Karolina Kózkówna, patronka diecezji rzeszowskiej
Agnieszka Wawryniuk
Różaniec bł. Karoliny
KAI
Zdarzył się cud
Mariusz Trojnar
Modlitwa za przyczyną bł. Karoliny
Modlitwy do bł. Karoliny
Litania do bł. Karoliny
Nowenna do bł. Karoliny
 
Jan Bartoszek, Zbigniew Szostak
25 lat z bł. Karoliną Kózkówną

Zbiór modlitw, pieśni, nabożeństw i innych tekstów, które z pewnością pomogą w szerzeniu kultu Błogosławionej, której całe życie - nauka, praca, odpoczynek - było podporządkowane jednej myśli: "Żeby się dostać do nieba... jakby to było dobrze".
Jadwiga i Zbigniew Martykowie
Karolina
Niezwykłe życie zwykłej dziewczyny

Książka powstała na kanwie wezwań z litanii do bł. Karoliny, które stanowią tytuły poszczególnych jej rozdziałów. Każdy z nich opisuje duchowe piękno Karoliny i równocześnie uzasadnia trafność wezwań użytych w litanii. Autorzy oparli swą książkę na tekstach źródłowych, dotychczasowych publikacjach i, co bardzo cenne, osobistych rozmowach z krewnymi Karoliny, którzy przekazali wiele faktów znanych im z opowiadań bezpośrednich świadków.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Saint-Charles, w Stanach Zjednoczonych - św. Filipiny Duchesne. Przez jakiś czas była wizytką, ale na skutek rewolucji i protestów ojca opuściła zakon. Zetknęła się potem ze św. Zofią Magdaleną Barat. Wysłana przez nią za ocean, mężnie pracowała tam nad rozszerzeniem zgromadzenia. Utrudzona, zmarła w roku 1852. Beatyfikował ją w roku 1940 Pius XII.

oraz:

św. Hezychiusza, żołnierza, męczennika (+ IV w.); bł. Leonarda Kimury, męczennika (+ 1619); św. Orikulusa, męczennika (+ V w.); św. Romana z Antiochii, diakona i męczennika (+ 303); św. Tomasza, mnicha (+ 551)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG