WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

12 listopada
Święty Teodor Studyta, opat

Zobacz także:

Święty Teodor Studyta
Teodor urodził się w Konstantynopolu około 759 roku w zamożnej rodzinie związanej z życiem mniszym i promującej jego ideały. Jego ojciec był cesarskim urzędnikiem skarbu. To on ufundował klasztor Sekkudion na górze Olimp. Opatem tego klasztoru był Platon, wuj Teodora. Teodor został tam wysłany na studia wraz ze swoim bratem, który później pełnił funkcję metropolity Tesaloniki.
Teodor przyjął święcenia kapłańskie siedem lat po wstąpieniu do zakonu, czyli około roku 787. Kiedy wiek nie pozwalał już Platonowi sprawować funkcji opata, zastąpił go Teodor. Było to w roku 795. Niedługo jednak nacieszył się możliwością kierowania klasztorem, bo rok później został wraz z innymi mnichami wygnany z miasta. Stało się tak, ponieważ cesarz Konstantyn IV pragnął w tym czasie wziąć rozwód i powtórnie ożenić się z inną kobietą - a temu sprzeciwił się ostro Teodor. Czas wygnania Teodor spędził w Tesalonice. Powrócił do Sekkudionu, kiedy władzę w cesarstwie przejęła matka Konstantyna.
W roku 799 Sekkudion najechali Saraceni i Teodor musiał wraz z pozostałymi mnichami uciekać. Otrzymał zaproszenie, aby osiąść w dzielnicy Psamathia, w klasztorze założonym ongiś przez konsula Studiusa. Od imienia tego ostatniego Teodor przyjął przydomek "Studyta". Wkrótce "studytami" zaczęto też nazywać jego podwładnych. Kiedy się tam osiedlali, było ich 12, szybko jednak liczba mnichów pod opieką Teodora osiągnęła tysiąc. Ze względu na potrzeby powiększonej wspólnoty, zakon stanął przed zadaniem reorganizacji. Reformę zapoczątkował już wprawdzie Platon, ale dzieło dokończył Teodor. Przygotował on program każdego zajęcia w klasztorze, stworzył całą hierarchię godności, przywrócił modlitwę liturgiczną, życie wspólnotowe, klauzurę, ubóstwo i pracę fizyczną mnichów. Ustanowił nawet swego rodzaju kodeks pokutny. Wszystkim tym zmianom przyświecała zasada równowagi pomiędzy pracą a kontemplacją w życiu mnicha. Efekt był tak owocny, że stopniowo reforma zaczęła się rozprzestrzeniać na inne zakony. Formułę życia zakonnego autorstwa Teodora przyjął między innymi klasztor na Świętej Górze Athos, a dalej zakony w Rosji, Rumunii, Bułgarii i Serbii.

Święty Teodor Studyta Wydawać by się mogło, że tak liczne obowiązki, jakie przyjął na siebie Teodor, uniemożliwiały mu cierpliwe i osobiste kierownictwo duchowe wobec braci z jego zakonu. Tak jednak nie było. Pisał: "Bóg widzi wszystko, nic nie ukryje się przed Jego wzrokiem, wszystko jest przed Nim odkryte; także ja muszę was znać" - i tak namawiał braci do powierzenia mu wszystkiego jako prawdziwemu ojcu duchowemu. Wyznawał zasadę, że religijna rodzina powinna mieć jedną głowę. Na sercu niezwykle leżała mu jednolitość życia wspólnego mnichów. W jego regule "pedagogika przewodnictwa duchowego" ustępuje "pedagogice poleceń: Serva ordinem et ordo servabit te ("zachowaj ład, a ład zachowa ciebie").
Inspiracja reformą Teodora przetrwała długie wieki. W XX wieku założona przez metropolitę Szeptyckiego kongregacja zakonna nawiązała do jej ideałów, a mnisi do niej należący nazywani byli studytami.
Teodor znany był także jako gorący obrońca kultu ikon. Ze względu na taką postawę został uwięziony i zesłany najpierw przez patriarchę Nicefora I, a po raz drugi - przez Leona V; tym razem miejscem zesłania była Smyrna. Stamtąd jednak Teodor wciąż słał listy pozyskując zwolenników dla sprawy i umacniając ich w postawie sprzeciwu. Argumentował, że przedstawiając Boga, nie przedstawia się Jego boskości ani też Jego człowieczeństwa - lecz Osobę, która w sposób niepojęty łączy w sobie Jego dwie natury nie mieszając ich ani nie rozdzielając. Teodor pisał: "Bóstwo jest obecne także w przedstawieniu Krzyża i innych Bożych przedmiotów nie z powodu jedności natury, gdyż te przedmioty nie są ciałem Boskim, ale z powodu ich względnej wspólnoty z Boskością, gdyż mają one udział w łasce i czci". Teodor był jednym z pierwszych teologów ikony, a zakon studytów jako pierwsze swoje zadanie uznaje do dziś opiekę nad ikonami. Opanował też do perfekcji sztukę kaligrafii, której naukę polecał także swoim mnichom.

Zmarł 11 listopada 826 roku na jednej z Wysp Książęcych. Pozostawił po sobie spuściznę przekazów pisanych, która obejmuje: zbiór 500 listów, pisma polemiczne przeciw ikonoklastom (np. Kephalaí heptá), mowy ascetyczne i liturgiczne, katechezy, utwory poetyckie - pieśni religijne, hymny i epigramy o życiu monastycznym.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Benedykt XVI
Św. Teodor Studyta
Audiencja generalna, 27 maja 2009 r.
unici.pl
Św. Teodor Studyta
Jarosław Charkiewicz
Św. Teodor Studyta
Andrzej R.J. Szeptycki
O wschodnim monastycyzmie
opoka.org.pl
Mnisi o Regule Studyckiej
ks. Janusz Królikowski
Wcielenie Słowa jako podstawa teologii ikony
według świętego Teodora Studyty
 
Juan Maria Laboa
Mnisi Wschodu i Zachodu
Historia monastycyzmu chrześcijańskiego

Atlas jest próbą całościowego przedstawienia fenomenu życia zakonnego w chrześcijaństwie. Autorzy śledzą kolejne fazy rozwojowe monastycyzmu od starożytnych początków po czasy współczesne. Zwracają uwagę na punkty zwrotne, postaci wielkich reformatorów, opisują formacje i nurty.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Suzo, w Hiszpanii - św. Emiliana de la Cogolla, jednego z najsłynniejszych ascetów doby wizygockiej. Zmarł w swej pustelni w roku 574.

W Deventer, w Holandii - św. Lebuina. Jak inni misjonarze tej epoki pochodził z Anglii. Wyprawiał się do Fryzów i Sasów. Zmarł około roku 785. Czczą go po dzień dzisiejszy w diecezji utrechckiej.

oraz:

świętych biskupów i męczenników Aureliusza i Publiusza (+ II/III w.); bł. Gabriela Ferretti, prezbitera (+ 1456); bł. Jana "Della Pace", zakonnika (+ 1332); św. Kuniberta z Kolonii, biskupa (+ 660); św. Nila, opata (+ V w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG