WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
1 2 3 4

5 6 7 8
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

18 października
Święty Łukasz, Ewangelista

Święty Łukasz
Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać pośrednio św. Paweł Apostoł, kiedy w Liście do Kolosan wymienia najpierw swoich przyjaciół i pomocników z narodu żydowskiego, a potem z pogaństwa. Łukasza umieszcza w grupie drugiej (Kol 4, 10-14). Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. Nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epifaniusz, ani też nie należy go utożsamiać z uczniem, który z Jezusem zetknął się w dzień Jego zmartwychwstania w drodze do Emaus, jak to twierdzą św. Grzegorz Wielki i Teofilakt.
Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa.
Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Nie wiemy, dlaczego dopiero w Troadzie św. Paweł zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską (Dz 16, 10-17). W Filippach św. Paweł go zostawia, znowu nie wiemy z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która rozpoczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza się ponownie do Apostoła, aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle w więzieniu w Rzymie (2 Tm 4, 11). W czasie aresztowania i dwóch lat więzienia św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii.
Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejsc (Achaję, Galię, Macedonię itp.), w których miał nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopodobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do Ewangelii (pochodzącego z II w.) twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji przeżywszy 84 lata. Tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie wspomina jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz zmarł "pełen Ducha Świętego". Dlatego późniejsze świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą.

Święty Łukasz Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej. On także przekazał pierwsze wystąpienie Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na Jego życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu Szymona faryzeusza, o posługiwaniu pobożnych niewiast, zapisał okrzyk niewiasty: "Błogosławione łono, które Cię nosiło", gniew Apostołów na miasto w Samarii, rozesłanie 72 uczniów oraz przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszonych na gody weselne, o zgubionej owcy i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym włodarzu, o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowienia dziesięciu trędowatych i nawrócenie Zacheusza.
Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, co się działo po wniebowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń, związanych z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego przekazał ich przebieg z niezwykłą sumiennością.
Dante określił Łukasza "historykiem łagodności Chrystusowej". Nie wiemy, gdzie znajduje się grób św. Łukasza. Przyznają się do posiadania jego relikwii Efez, Beocja, Wenecja i Padwa. Przez długie wieki pokazywano i czczono relikwie św. Łukasza w Konstantynopolu. Tam miały być przeniesione za cesarza Justyniana (ok. 527). Potem relikwie przewieziono do Wenecji, a stąd w czasie najazdu Węgrów miały być umieszczone dla bezpieczeństwa w Padwie (899). Do dnia dzisiejszego pokazują je tam w kaplicy bazyliki św. Justyny.
Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

W ikonografii św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki Bożej, wół, zwój.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Biblia Tysiąclecia
Ewangelia św. Łukasza
Biblia Tysiąclecia
Dzieje Apostolskie
 
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz
Nowy Testament. Ewangelia św. Łukasza

Mały, poręczny format.
Edycja św. Pawła
Ewangelia wg św. Łukasza

Tekst Ewangelii wg św. Łukasza z komentarzem, opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Wersja "kieszonkowa".
bp Kazimierz Romaniuk
Ewangelia wg św. Łukasza

Księga autorstwa pisarza dobroci, miłosierdzia i współczucia człowiekowi skupia się na tych, którzy wydają się najmniej godni łaski, na najbiedniejszych i prześladowanych. Zawiera bogate informacje o Matce Bożej. Tłumaczenie bp. Kazimierza Romaniuka. Poręczny format.
Wydawnictwo Pallottinum
Ewangelia według świętego Łukasza
w przekładzie z języka greckiego

Prezentowana pozycja to publikacja Wydawnictwa "Pallottinum" zawierająca tekst Ewangelii według świętego Łukasza pochodzący z dziewiątego wydania Nowego Testamentu Biblii Tysiąclecia. Ewangelia wg św. Łukasza, jedna z czterech Ewangelii wchodzących w kanon Nowego Testamentu, spisana najprawdopodobniej na polecenie i pod nadzorem Pawła Apostoła. Zawiera cały szereg przypowieści biblijnych i informacji o cudach czynionych przez Jezusa. W sposobie przedstawiania zbawczego dzieła Jezusa, podobnie jak w Listach Pawła, na plan pierwszy wysuwa się temat męki i zmartwychwstania.
 
apostol.pl
Święty Łukasz Ewangelista
Michał Gryczyński
Św. Łukasz
wiara.pl
Badacz dokładny
Andrzej Macura
Patron trzeźwo myślących
ks. Stanisław Mędala CM
Św. Łukasz
bp Kazimierz Romaniuk
"Łukasz, umiłowany lekarz"
Marek Wójtowicz SJ
Ewangelista Bożej dobroci
ks. Jan Pietrzyk
Św. Łukasz Ewangelista - patron służby zdrowia
ks. Kazimierz Kubat SDS
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało"
Żywoty Świętych Pańskich (1937 r.)
Żywot świętego Łukasza, Ewangelisty
wiara.pl
Św. Łukasz Ewangelista - atrybuty
Leszek Śliwa
Spojrzenie malarza
Leszek Śliwa
Z wołem u boku
Leszek Śliwa
Święty Łukasz przed ukrzyżowanym Chrystusem
Leszek Śliwa
Święty Łukasz
 
ks. Stanisław Włodarczyk
Dzieło św. Łukasza

Autor przygląda się dziełu św. Łukasza (jego Ewangelii i Dziejom Apostolskim) w świetle świadectw pozabiblijnych i odkryć archeologicznych. Z pomocą tej książki czytelnik może swobodniej poruszać się w środowisku kulturowym Nowego Testamentu i lepiej zrozumieć przesłanie religijne, zawarte w dziele teologicznym św. Łukasza. Korzystając zarówno z dawnych jak i najnowszych badań archeologicznych, prowadzonych w Ziemi Świętej, zwłaszcza przez franciszkańską Szkołę Biblijną z Jerozolimy, ks. prof. Włodarczyk daje polskiemu czytelnikowi praktyczną pomoc do samodzielnej lektury tekstu świętego.
Bogusław Nosek
Rozmowy ze św. Łukaszem

Jest to swoiste rozważanie Ewangelii i Dziejów Apostolskich według św. Łukasza w formie pytań - kierowanych wprost do Ewangelisty przez młodych czytelników - i odpowiedzi opartych na najnowszych osiągnięciach egzegezy.
Klemens Stock SJ
Jezus dobrocią Bożą
Orędzie Ewangelii św. Łukasza

Na książkę tę składa się 40 rozdziałów, będących komentarzem do niedzielnych i świątecznych czytań z Ewangelii św. Łukasza w roku liturgicznym C.
ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Nowy Komentarz Biblijny
Ewangelia wg św. Łukasza 1-11

W dziejach Kościoła Ewangelia według św. Łukasza należała do szczególnie ulubionych pism Nowego Testamentu. Ksiądz Mickiewicz obszernie i wyczerpująco omawia kolejne perykopy tej Ewangelii. Na szczególną uwagę zasługuje wszechstronność autora, a zarazem jego umiejętność syntetyzowania problematyki literackiej. Żadnej ważniejszej kwestii nie pozostawia bez omówienia. Komentarz odznacza się przejrzystością, dzięki czemu omawiane zagadnienia stają się bliskie i zrozumiałe dla każdego czytelnika. W kwestiach dyskusyjnych autor przedstawia różne spojrzenia, uzasadniając albo opowiadając się za rozwiązaniem najbardziej zrównoważonym i najczęściej przyjmowanym już wcześniej.
ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Nowy Komentarz Biblijny
Ewangelia wg św. Łukasza 12-24

W dziejach Kościoła Ewangelia według św. Łukasza należała do szczególnie ulubionych pism Nowego Testamentu. Ksiądz Mickiewicz obszernie i wyczerpująco omawia kolejne perykopy tej Ewangelii. Autorskie tłumaczenie tekstu biblijnego i obszerny komentarz będą cenną pomocą dla tych, którzy zechcą zgłębić przesłanie Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii według św. Łukasza.
Elena Bosetti
I wyjaśniał im Pisma
Komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza.

Łukasz, głęboko zafascynowany motywem drogi słowa Bożego oraz różnorodnością form działania Ducha Świętego, z pewnością był pod wielkim wrażeniem osobowości św. Pawła i jego całkowitego poświęcenia się dla spraw Kościoła. Podziwiał także współpracowników Apostoła Narodów - tak mężczyzn, jak i kobiety. Jako jego wierny towarzysz i duchowy spadkobierca, wydaje się być ewangelistą najbardziej kompetentnym w temacie drogi słowa Bożego. Ewangelia Łukasza ukazuje wędrówkę, a właściwie bieg Dobrej Nowiny: z nieba na ziemię, z Jerozolimy do Nazaretu i ponownie z Nazaretu do Jerozolimy, a następnie aż po najbardziej odległe krańce świata. Idąc śladem Łukasza, możemy się dowiedzieć, co dokładnie oznacza słowo "ewangelizacja", jakie są jej owoce oraz czym charakteryzuje się modlitwa Jezusa i Jego uczniów - tak mężczyzn, jak i kobiet.
oprac. zbiorowe
Biblia dla każdego

Ewangelie: Św. Mateusza, Św. Marka, Św. Łukasza, Św. Jana i Dzieje Apostolskie
Meynet Roland
Czytaliście Świętego Łukasza?
Przewodnik, który prowadzi do spotkania

Jest to rodzaj niekonwencjonalnego przewodnika po stronicach Ewangelii św. Łukasza, który pozwala odkryć tajniki budowy tego wspaniałego tekstu, lepiej i pełniej go zrozumieć. Autor proponuje nowy sposób odczytania Ewangelii św. Łukasza za pomocą metody analizy retorycznej. Książka adresowana jest przede wszystkim do biblistów, teologów, a także filologów różnych specjalności zainteresowanych nowoczesną analizą tekstu literackiego.
Fabrizio Iodice
ABC katechezy
Lektura Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza
i Dziejów Apostolskich

Aby jak najpełniej odkryć sens Pisma Świętego, warto przy jego lekturze sięgać po odpowiednie komentarze. Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze informacje o Ewangeliach synoptycznych oraz o opowiedzianej w Dziejach Apostolskich historii pierwotnego Kościoła.
Silvano Fausti
Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza

Rzetelnie przygotowany, przystępnie opracowany komentarz do Ewangelii Łukaszowej. Autor z wielką kompetencją wyjaśnia tekst Ewangelii niemal słowo po słowie, ukazując także najważniejsze przesłanie dla każdego człowieka na dzisiaj i na przyszłość. Ogromna pomoc dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać i świadomie czytać stronice Biblii.
ks. Józef Pierzchalski SAC
Medytacje ze świętym Łukaszem

Brak modlitwy i medytacji często nie wynika z tego, że nie chcemy się modlić, lecz z tego, że nie wiemy jak. Książka pomaga odkryć prostotę medytacji i jej głęboki związek z naszymi codziennymi przeżyciami, emocjami i zranieniami, z tym, co stanowi zwyczajną treść codzienności. Ci, którzy tak właśnie pragną poszukiwać Boga, znajdą w Medytacjach pomoc i wsparcie dla siebie.
Adam Ligęza, Michał Wilk
I dadzą mu imię Emmanuel
Rozmowy o czytaniach liturgicznych okresu Adwentu
Ewangelia wg św. Łukasza

Książka napisana jest w formie dialogu (pytania i odpowiedzi). Ukazuje problematykę tekstów biblijnych czytanych podczas liturgii Adwentu. Oparte na rzetelnej wiedzy biblijnej wyjaśnienia pozwalają czytelnikom poznać sposób myślenia autorów natchnionych i zrozumieć sens świętych tekstów.
Piotr Ślęczka SDS
Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza

Pan Jezus na różne sposoby pomagał ludziom. Wypędził z opętanego złego ducha, uzdrowił teściową Piotra oraz człowieka sparaliżowanego siedzącego przed świątynią. Nie odmówił pomocy słudze setnika z Kafarnaum. Nie zawahał się dotknąć trędowatego i przebaczyć jawnogrzesznicy. Wzruszył się nad śmiercią córki Jaira i wskrzesił ją do życia. W każdym z tych uzdrowień współczesny człowiek odnajduje siebie, swoją drogę do Boga, który uzdrawia. Chociaż zmienił się świat i myślenie ludzi o świecie, nie zmieniła się Miłość Boga do człowieka. Bóg wciąż jest taki sam. Proponujemy lectio divina do uzdrowień Jezusa w Ewangelii św. Łukasza. Jezus i dziś może cię uleczyć z najcięższych chorób!
Innocenzo Gargano
Uważajcie jak słuchacie
Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza

W tej książce zostały zebrane lectio divina tekstów Ewangelii Łukasza przeprowadzone przez o. Innocentego Gargano. Dzięki wprowadzeniu do metody lectio divina te rozważania mogą być wielką pomocą dla każdego, kto ma szczerą wolę słuchania Słowa Jezusa i wejścia w jego tajemnicę, aby dać się przez nie przemieniać.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Antiochii - św. Asklepiadesa, męczennika. Był ósmym biskupem tego miasta. Jego wspomnienie przekazał nam w swej Historii Euzebiusz.

oraz:

św. Atenodora, biskupa i męczennika (+ III w.); św. Juliana (+ 377); św. Justa, męczennika (+ III w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG