WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
1 2 3 4

5 6 7 8
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

15 października
Święta Teresa od Jezusa,
dziewica i doktor Kościoła

Zobacz także:

Święta Teresa od Jezusa
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avila. Miała dwie siostry i dziewięciu braci. Czytanie żywotów świętych tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postanowiła uciec do Afryki, aby tam z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała wtedy zaledwie 7 lat. Zdołała namówić do tej wyprawy także młodszego od siebie brata, Rodriga. Na szczęście wuj odkrył ich plany i w porę zawrócił oboje do domu. Kiedy przygoda się nie powiodła, Teresa obrała sobie na pustelnię kącik w ogrodzie, by naśladować dawnych pokutników i pustelników. Mając 12 lat przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: "Gdy mi umarła matka... rozumiejąc wielkość straty, udałam się w swoim utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była - zdaje mi się - daremną, bo ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładnej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej pomocy".
Jako panienka, Teresa została oddana do internatu augustianek w Avila (1530). Jednak ciężka choroba zmusiła ją do powrotu do domu. Kiedy poczuła się lepiej, w 20. roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek w tym samym mieście. Ku swojemu niezadowoleniu zastała tam wielkie rozluźnienie. Siostry prowadziły życie na wzór wielkich pań. Przyjmowały liczne wizyty, a ich rozmowy były dalekie od ducha Ewangelii. Już wtedy powstała w Teresie myśl o reformie. Złożyła śluby zakonne w roku 1537, ale nawrót poważnej choroby zmusił ją do chwilowego opuszczenia klasztoru. Powróciła po roku. Wkrótce niemoc dosięgła ją po raz trzeci, tak że Teresa była już bliska śmierci. Jak wyznaje w swoich pismach, została wtedy cudownie uzdrowiona. Pisze, że zawdzięcza to św. Józefowi. Odtąd będzie wyróżniać się nabożeństwem do tego właśnie świętego. Choroba pogłębiła w Teresie życie wewnętrzne. Poznała znikomość świata i nauczyła się rozumieć cierpienia innych. Podczas długich godzin samotności i cierpienia zaczęło się jej życie mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. Utalentowana i wrażliwa, odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do "twierdzy wewnętrznej". Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.
Pewnego dnia, w 1557 r., wpatrzona w obraz Chrystusa ubiczowanego, Teresa doznała przemiany wewnętrznej. Uznała, że dotychczasowe ponad 20 lat spędzone w Karmelu nie było życiem w pełni zakonnym. Zrozumiała także, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr; że klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem dla wygodnych pań. W owym czasie Teresa przeżywała szczyt przeżyć mistycznych, które przekazała w swoich pismach. W roku 1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroskaniem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania dusz nieśmiertelnych. Miała szczęście do wyjątkowych kierowników duchowych: św. Franciszka Borgiasza (1557) i św. Piotra z Alkantary (1560-1562), który właśnie dokonywał reformy w zakonie franciszkańskim.
Teresa zabrała się najpierw do reformy domu karmelitanek w Avila. Kiedy jednak zobaczyła, że to jest niemożliwe, za radą prowincjała karmelitów i swojego spowiednika postanowiła założyć nowy dom, gdzie można by było przywrócić pierwotną obserwancję zakonną. Na wiadomość o tym zawrzało w jej klasztorze. Wymuszono na prowincjale, by odwołał zezwolenie. Teresę przeniesiono karnie do Toledo. Reformatorka nie zamierzała jednak ustąpić. Dzięki pomocy św. Piotra z Alkantary otrzymała od papieża Piusa IV breve, zezwalające na założenie domu pierwotnej obserwy. W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w Avila, dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. W roku 1567 odwiedził Avila przełożony generalny karmelitów, Jan Chrzciciel de Rossi. Ze wzruszeniem wysłuchał wyznań Teresy i dał jej ustne zatwierdzenie oraz zachętę, by zabrała się także do reformy zakonu męskiego. Ponieważ przybywało coraz więcej kandydatek, Teresa założyła nowy klasztor w Medina del Campo (1567).
Tam spotkała neoprezbitera-karmelitę, 25-letniego o. Jana od św. Macieja (to przyszły św. Jan od Krzyża, reformator męskiej gałęzi Karmelu). On również bolał nad upadkiem obserwancji w swoim zakonie. Postanowili pomagać sobie w przeprowadzeniu reformy. Bóg błogosławił reformie, gdyż mimo bardzo surowej reguły zgłaszało się coraz więcej kandydatek. W roku 1568 powstały klasztory karmelitanek reformowanych w Malagon i w Valladolid, w roku 1569 w Toledo i w Pastrans, w roku 1570 w Salamance, a w roku 1571 w Alba de Tormes. Z polecenia wizytatora apostolskiego Teresa została mianowana przełożoną sióstr karmelitanek w Avila, w klasztorze, w którym odbyła nowicjat i złożyła śluby. Zakonnic było tam ok. 130. Przyjęły ją niechętnie i z lękiem. Swoją dobrocią i delikatnością Teresa doprowadziła jednak do tego, że i ten klasztor przyjął reformę. Pomógł jej w tym św. Jan od Krzyża, który został mianowany spowiednikiem w tym klasztorze.

Święta Teresa od Jezusa Nie wszystkie klasztory chciały przyjąć reformę. Siostry zmobilizowały do "obrony" wiele wpływowych osób. Doszło do tego, że Teresie zakazano tworzenia nowych klasztorów (1575). Nałożono na nią nawet "areszt domowy" i zakaz opuszczania klasztoru w Avila. Nasłano na nią inkwizycję, która przebadała pilnie jej pisma, czy nie ma tam jakiejś herezji. Nie znaleziono wprawdzie niczego podejrzanego, ale utrzymano zakaz opuszczania klasztoru. W tym samym czasie prześladowanie i niezrozumienie dotknęło również św. Jana od Krzyża, którego więziono i torturowano.
Klasztor w Avila otrzymał polecenie wybrania nowej ksieni. Kiedy siostry stawiły opór, 50 z nich zostało obłożonych klątwą kościelną. Teresa jednak nie załamała się. Nieustannie pisała listy do władz duchownych i świeckich wszystkich instancji, przekonując, prostując oskarżenia i błagając. Dzieło reformy zostało ostatecznie uratowane. Dzięki możnym obrońcom zdołano przekonać króla i jego radę. Król wezwał nuncjusza papieskiego i polecił mu, aby anulował wszystkie drastyczne zarządzenia wydane względem reformatorów (1579). Teresa i Jan od Krzyża odzyskali wolność. Mogli bez żadnych obaw powadzić dalej wielkie dzieło. Karmelici i karmelitanki zreformowani otrzymali osobnego przełożonego prowincji. Liczba wszystkich, osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15. Św. Jan od Krzyża zreformował 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych.
Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma innymi cierpieniami. Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała, jak choroby, osłabienie i gorączka. Równie ciężkie były cierpienia duchowe, jak oschłości, skrupuły, osamotnienie. Wszystko to znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej.
Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat w klasztorze karmelitańskim w Alba de Tormes koło Salamanki. Tam, w kościele Zwiastowania NMP, znajduje się jej grób. Została beatyfikowana w roku 1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV.

Św. Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reformatorka Karmelu, ale też jako autorka wielu dzieł. Kiedy 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł "doktora mistycznego". Zasłużyła sobie na ten tytuł w całej pełni. Zostawiła bowiem dzieła, które można nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi. W odróżnieniu od pism św. Jana od Krzyża, jej styl jest prosty i przystępny. Jej dzieła doczekały się przekładów na niemal wszystkie języki świata. Do najważniejszych jej dzieł należą: Życie (1565), Sprawozdania duchowe (1560-1581), Droga doskonałości (1565-1568), Twierdza wewnętrzna (1577), Podniety miłości Bożej (1571-1575), Wołania duszy do Boga (1569), Księga fundacji (1573-1582) i inne pomniejsze. Św. Teresa Wielka zostawiła po sobie także poezje i listy. Tych ostatnich było wiele. Do naszych czasów zachowało się 440 jej listów.
Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.

W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki. Jej atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż, pióro i księga, napis: Misericordias Domini in aeternum cantabo, strzała.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

św. Teresa z Avila
Pisma
św. Teresa z Avila
Droga doskonałości
 
św. Teresa od Jezusa
Zamek wewnętrzny

Œwięta Teresa posiadała niezwykłš umiejętnoœć rozumienia procesów odbywajšcych się w jej wnętrzu. Umiała niewypowiedzianie jasno, plastycznie, a jednoczeœnie bardzo prawdziwie je przedstawić. Była obdarzona mocš pozwalajšcš jej dojrzeć poszczególne sprawy w ich wewnętrznym całokształcie i ten całokształt ukazać w swoim dziele (œw. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein).
św. Teresa od Jezusa
Księga mojego życia

Azorin jako literat określił tę książkę w następujący sposób: "Jest to książka najgłębsza, najbardziej przenikliwa, nie ma drugiej takiej w literaturze europejskiej". Edyta Stein jako szukająca prawdy filozof i jako Żydówka zmagająca się z pokusą bycia dobrą dla innych bez Boga, po przypadkowym spotkaniu się z jej stronicami zawołała: "Tu jest prawda".
św. Teresa od Jezusa
Księga fundacji

Teresa z rozbrajającą szczerością i humorem przedstawia kulturę, zwyczaje i pasje Hiszpanów w wieku XVI. Jest to opowieść o przygodach jej i jej sióstr, a także karmelitów bosych podczas fundowania klasztorów Reformy.
św. Teresa od Jezusa
Dzieła św. Teresy od Jezusa
Księga życia

Pierwszy tom zebranych dzieł św. Teresy z Avila. Zawiera tekst "Księgi życia".
św. Teresa od Jezusa
Dzieła mniejsze

Niniejszy tom pism zawiera: Sprawozdania duchowe (zbiór m.in. autobiograficznych opisów przeżyć wewnętrznych, notatek duchowych, rad spowiedników, proroczych wskazań), Podniety miłości Bożej (komentarz do wybranych wersetów Pieśni nad Pieśniami, stanowiący zwięzły traktat teologii życia wewnętrznego), Wołania duszy do Boga (zbiór modlitw i rozmów z Bogiem Oblubieńcem), Konstytucje, Sposób wizytowania klasztorów, dwa pisma humorystyczne, poezje i myśli.
 
Włodzimierz Majcherek
Kontemplacja i miłosierdzie
Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych
Święta Teresa od Jezusa
ks. Tomasz Jaklewicz
Mistyczka z charakterkiem
Marek Wójtowicz SJ
Święta z charakterem
św. Teresa Wielka
Widzenie św. Teresy
Dominik Jarczewski OP
Droga do doskonałości
 
Benedykt XVI
Doktorzy Kościoła

Siódmy tom katechez papieskich, w którym Benedykt XVI głosi o doktorach Kościoła. Galerię tę otwiera święta, której doświadczenie jest jednym ze szczytowych przykładów duchowości chrześcijańskiej wszystkich czasów: św. Teresy z Ávila (od Jezusa), zamyka zaś św. Teresa z Lisieux.
 
Leszek Śliwa
Święci karmelitanie
Leszek Śliwa
Strzała Bożej miłości
Leszek Śliwa
Doświadczenie Bożej miłości
wiara.pl
Mistyczka i wizjonerka
Żywoty Świętych Pańskich (1937 r.)
Żywot świętej Teresy od Jezusa z Avili, karmelitanki
Guido Stinissen OCD
Modlitwa obecności ze świętą Teresą z Avila
 
Janina Immakulata Adamska ODC
Święta Teresa od Jezusa

Książka ma na celu przybliżenie nam reformatorki Karmelu oraz jej duchowości. Autorka jest znana czytelnikom jako propagatorka siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein. Oby lektura tej książki poprzez przybliżenie nam postaci wielkiej św. Teresy przyczyniła się do większego umiłowania modlitwy i do umiłowania Kościoła Świętego.
praca zbiorowa
Nieskończona dobroci mojego Boga
9 dni ze św. Teresą od Jezusa

Nowenna, litania i modlitwy do św. Teresy od Jezusa.
Dominik Wider OCD
Karmelitańskie drogi krzyżowe

Siedem wersji rozważań dróg krzyżowych opartych na tekstach świętych Karmelu (m. in. św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Rafał Kalinowski).
Antonio Sicari
Nowe portrety Świętych

Każdy może zostać świętym. Wszyscy chrześcijanie to wiedzą, księża nieustannie powtarzają to w kazaniach, a mimo to bardzo wielu świeckich nadal uważa, że świętość jest ideałem niemożliwym do zrealizowania. Ideałem, który krok po kroku oddala się, w miarę jak życie wymierza swe ciosy i zmusza do realizmu. Z pewnością chrześcijanin, który choć trochę kocha Jezusa Chrystusa oraz Jego Kościół, nie może nie odczuwać wewnętrznej tęsknoty za świętością, ale wydaje mu się, że dla kogoś, kto żyje w świecie pośród codziennych przeciwności, jest ona nieosiągalna. Wśród sportretowanych świętych są św. Teresa z Avilla i św. Jan od Krzyża.
praca zbiorowa
Ojcze nasz ze św. Teresą od Jezusa

Niniejsza książeczka stanowi swoisty komentarz do Modlitwy Pańskiej, jaki zostawiła nam w swoich pismach św. Teresa od Jezusa. Warto wraz z Świętą odkryć niewyczerpane bogactwo ewangelicznych próśb, danych nam przez samego Zbawiciela.
Salvador Ros Garcia OCD
Sposób modlitwy św. Teresy od Jezusa

Ojciec Salvador Ros, wielki przyjaciel i znawca Teresy, w mistrzowski sposób zebrał na tych niewielu stronach to, co najbardziej istotne w jej nauczaniu na temat modlitwy. "W obecnych czasach, kiedy ludzkość z powodu kryzysu wartości poszukuje autentycznych mistrzów i świadków, ofiarujemy Wam tę małą książeczkę, spełniając w ten sposób pragnienie samej św. Teresy od Jezusa: aby przyjaciele dzielili się swoim doświadczeniem i byli dla świata światłem tego samego Płomienia".
Tomas Alvarez OCD
Komentarz do Księgi życia św. Teresy od Jezusa

Autor jest jednym z największych znawców życia i pism św. Teresy od Jezusa. Głęboka refleksja nad każdym z rozdziałów Księgi życia nie tylko pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć kontekst historyczny, kulturowy i doktrynalny tekstów mistyczki z Avili, lecz nade wszystko ułatwia ich lekturę i studium oraz pomaga w modlitwie opartej na jej pismach.
A.M. Sicari OCD
W Zamku wewnętrznym św. Teresy z Ávila

Niniejsza książka jest zachętą do lektury Zamku wewnętrznego św. Teresy od Jezusa. To XVI-wieczne dzieło Świętej z Ávila posiada walor propozycji "wdzięcznej", aktualnej także dla współczesnego człowieka, odpowiedzi pełnej czaru i łaski. Aktualność tej propozycji wynika stąd, że św. Teresa jest w stanie zaofiarować, także dziś - a może szczególnie dziś - prawdziwą przyjaźń i prawdziwe nauczanie niezbędne każdemu człowiekowi, zarówno by wejść do zamku, jak i by umieć go docenić i radować się jego niewyrażalnym pięknem.
Dominik Wider OCD
Duchowość dla wszystkich

Obecnie w Polsce wydaje się wiele dobrych pozycji z dziedziny duchowości, m.in. dzieła klasyków w tej dziedzinie. Istnieje więc zapotrzebowanie na możliwie proste i usystematyzowane opracowania na temat duchowości. Duchowość dla wszystkich może być taką książką. Zawiera ona podstawowe treści w tej dziedzinie w dużej mierze oparte na dziełach św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, a także św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktorów Kościoła najbardziej autorytatywnych w dziedzinie duchowości.
Tarcisio Stramare OSJ
Przewodnicy na Górę Karmel
ukazani przez Jana Pawła II

Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu wciąż odwołuje się do duchowości karmelitańskiej, wynosząc na ołtarze świętych i błogosławionych Karmelu i ukazując Kościołowi istotny sens nauki św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Teresy Benedykty od Krzyża, którą ogłosił współpatronką Europy. Na wydaną właśnie Księgę Jubileuszową składają się wypowiedzi Jana Pawła II o świętych i błogosławionych Karmelu, których daje nam w Kościele jako przewodników w drodze rozwoju duchowego. Ten ważny i bogaty materiał dopełniają 24 sylwetki biograficzne oraz fotograficzne lub malarskie wizerunki świętych i błogosławionych, archiwalne zdjęcia z miejsc z nimi związanych oraz z uroczystości kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych.
Jerzy Nawojowski OCD
Bóg sam wystarczy - myśli św. Teresy od Jezusa

Mała kolorowa książeczka, która może być doskonałym prezentem na różne okazje (w środku przygotowano specjalne miejsce na dedykację). Dzięki niej poznasz myśli i duchowość św. Teresy od Jezusa. Razem z nią możesz kroczyć Bożymi ścieżkami. Odkryjesz, czym jest powołanie i modlitwa. W książeczce umieszczono krótki życiorys i modlitwę za wstawiennictwem Świętej.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
Na górze Athos - św. Eutymiusza Młodszego, opata. Zmarł w roku 898, pełen zasług dla rozbudowy tego sławnego ośrodka życia monastycznego.

W Wenecji - św. Teodoryka, dla swego pochodzenia zwanego Niemcem. Ten zasłużony dla rozwoju zakonu karmelita zmarł około roku 1377.

oraz:

św. Antiocha, biskupa (+ V w.); św. Sewera, biskupa (+ V w.); św. Tekli, dziewicy i ksieni (+ 790)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG