WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
1 2 3 4 5
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

4 października
Święty Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu
Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę.

Święty Franciszek z Asyżu W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: "Franciszku, napraw mój Kościół". Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: "Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem". Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.

24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: "Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań - klaryski.

Święty Franciszek z Asyżu Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmańskich Arabów.


Święty Franciszek z Asyżu W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego "żywego obrazu" dał początek "żłóbkom", "jasełkom", teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.

Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest Pieśń słoneczna. Pozostawił po sobie pisma: Napomnienia, listy, teksty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów.

W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga, ryba w ręku.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Św. Franciszek z Asyżu, św. Klara
Pisma
św. Franciszek
Pieśń słoneczna
 
Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap
Pisma św. Franciszka i św. Klary z Asyżu

Pierwsze w historii wydanie łacińsko-polskie wszystkich zachowanych i uznanych przez współczesną krytykę naukową za autentyczne pism św. Franciszka i św. Klary. Podejmujemy się edycji dwujęzycznej głównie dlatego, że prawie wszystkie znane nam teksty obojga świętych powstały w łacinie i w tymże języku były przez wieki przekazywane w rękopisach, a potem i drukiem.
Marek Sykuła OFMConv
Testamenty św. Franciszka i św. Klary.
Studium teologiczno-duchowe

Najnowsze tłumaczenie testamentów św. Franciszka i św. Klary opatrzone komentarzem teologiczno-duchowym jednego z najwybitniejszych młodych badaczy duchowości franciszkańskiej. Autor charakteryzuje obydwa testamenty omawiając każdy osobno: jego tytuł, czas i okoliczności powstania oraz autentyczność i istotne elementy charyzmatu zakonów franciszkańskich. Omawia kwestie pokrewieństwa obydwu tekstów w zakresie języka, teologii i duchowości. Wskazuje które elementy nauczania Franciszka przejmuje Klara, a które pomija, bądź twórczo rozwija i dostosowuje.
 
Benedykt XVI
Franciszek i Dominik byli świadkami i nauczycielami
Audiencja generalna, 13 stycznia 2010 r.
Benedykt XVI
Niech wam towarzyszy błogosławieństwo
św. Franciszka
Audiencja generalna, 27 stycznia 2010 r.
o. Stanisław Mazgaj OFM
Św. Franciszek z Asyżu
o. Andrzej Zając OFMConv
Św. Franciszek z Asyżu
o. Tadeusz Słotwiński OFM
Życiorys świętego Franciszka
ks. Tomasz Jaklewicz
Kariera w dół
Tomasz Rożek
Tajemnica habitu św. Franciszka
o. Hipolit Lipiński OFM
Św. Franciszek - patron ekologów i zwiastun pokoju
Emil Kumka OFMConv
O św. Franciszku, jego regule
i charyzmacie franciszkańskim
Innocenty A. Kiełbasiewicz OFM
"Ekologia" św. Franciszka z Asyżu
br. Tadeusz Miklos
Święty Franciszek z Asyżu
Marek Wójtowicz SJ, Grzegorz Kisiel SJ
Biedaczyna z Asyżu
Marek Wójtowicz SJ
Św. Franciszek - zachwycony Dzieciątkiem Jezus
Franciszkańska Strona
Św. Franciszek z Asyżu
o. Hipolit Lipiński OFM
Święty Franciszek - zwiastun pokoju
Jannis Spiteris
Św. Franciszek z Asyżu w dialogu z kulturami
Syrach Janicki OFM
Prawdziwy brat mniejszy
o. Samuel Cegłowski OFM
Pokora i ubóstwo Wcielonego Słowa
Stanisław Musiał SJ
Życie wieczne nie tylko dla ludzi
o. Julian Mieczysław Śmierciak OFM
Zakony franciszkańskie w Polsce i na misjach
Leszek Śliwa
Naśladowanie Chrystusa
Leszek Śliwa
Idźcie precz!
Kwiatki św. Franciszka
 
Anna Dudzińska-Facca
Kwiatki świętego Franciszka

Fascynująca opowieść o Św. Franciszku. Historia o dobrowolnym ubóstwie, które prowadzi do wiecznego, nadprzyrodzonego Bogactwa i prawdziwego zjednoczenia z Jezusem, i o całym stworzeniu, które wraz z człowiekiem nieustannie wielbi swego Stwórcę.
Louis de Wohl
Św. Franciszek z Asyżu. Radosny żebrak

W tej wspaniałej i poruszającej powieści autor opisuje swym błyskotliwym piórem historię żołnierza i syna kupca, który mógł zostać prawą ręką króla, a zamiast tego stał się jednym z najbardziej kochanych świętych. Pasjonująca opowieść o Franciszku Bernardone, zawadiackim i niestroniącym od rozrywek młodym oficerze, który zyskał nieśmiertelność jako święty Franciszek z Asyżu, osadzona jest na tle burzliwych dziejów trzynastowiecznych Włoch i Egiptu.
Stanisław Markowski
Drogami świętego Franciszka z Asyżu

"Zestaw zdjęć pomiędzy okładkami tego albumu to zaledwie przetarcie autentycznego franciszkańskiego szlaku, tak bardzo dziś zatartego w zgiełkliwym pośpiechu masowej turystyki".
Cecylian Niezgoda OFMConv
Naśladowcy św. Franciszka

Wśród tych, którzy poszli za św. Franciszkiem, było miejsce dla wielkich, mądrych, uczonych teologów oraz wnikliwych filozofów, jak Bonawentura czy Jan Duns ze Szkocji, ale i dla tysięcy innych, niestety już anonimowych, naśladowców drogi franciszkańskiej.
Monika Bachowska
Francesco - Miłość nie jest kochana!

Kim był św. Franciszek z Asyżu? Jakim był człowiekiem? Dlaczego świat ciągle tęskni za Biedaczyną, który żył osiem wieków temu...? FRANCESCO to opowieść biograficzna. Niczym wehikuł czasu przenosi Czytelnika w świat znany Europejczykowi żyjącemu na przełomie XII i XIII wieku. Czyta się ją jednym tchem.
Fernando Uribe OFM
Wprowadzenie do źródeł franciszkańskich

Wstęp do lektury Źródeł Franciszkańskich jednego z najwybitniejszy znawców historii i duchowości franciszkanów. Autor posługując się najnowszymi badaniami naukowymi w sposób przystępny ułatwia zrozumienie najważniejszych biografii średniowiecznych św. Franciszka i św. Klary, aby czytelnik ubogacił swoją duchowość chrześcijańską.
Sergiusz M. Bałdyga OFM
San Damiano - krzyż wezwania

Ta książeczka to wspaniała okazja do głębszego poznania bogatego przesłania krzyża, z którego Chrystus powiedział do św. Franciszka z Asyżu: "Idź i odbuduj mój dom". Oprócz tekstu wyjaśniającego poszczególne sceny przedstawione na krzyżu, autor proponuje także myśli, które mogą posłużyć do przeprowadzenia osobistej refleksji. Zaletą tego wydania jest też dodatkowa rozkładana strona, umożliwiająca podczas lektury oglądanie całej ikony krzyża z San Damiano.
o. Omer Englebert
Życie św.Franciszka z Asyżu

Beletryzowana biografia św. Franciszka zachwycająca swoją prostotą, a zarazem bogactwem szczegółów.
Roland Prejs
Za Franciszkiem. Dzieje pierwszego zakonu
franciszkańskiego 1209-1517

Najnowsze ujęcie historii św. Franciszka z Asyżu i jego naśladowców. Książka opisuje życie Biedaczyny z Asyżu i pierwsze burzliwe wieki historii założonego przez niego zakonu, aż do pierwszego podziału na dwie gałęzie, który nastąpił w 1517 roku. Autor jest historykiem nie tylko zakonu franciszkańskiego, jest historykiem Kościoła, co znakomicie służy postrzeganiu i malowaniu dziejów zakonu na tle historii całego Kościoła, co ułatwia właściwe zrozumienie niełatwych ścieżek, po których pielgrzymował franciszkański charyzmat w średniowieczu.
Franciszek Rosiński OFM
Observare Evangelium
Wrocławska Księga Jubileuszu
800-lecia Zakonu Braci Mniejszych

Postać św. Franciszka, franciszkanie oraz franciszkańskie dziedzictwo duchowe budziły i budzą zainteresowanie ludzi kolejnych epok. Teksty niniejszego opracowania, zamówione z okazji 800-lecia zatwierdzenia reguły braci mniejszych, stanowią zbiór refleksji współczesnych badaczy na temat Biedaczyny z Asyżu, jego wizerunku i idei franciszkańskiej w bogatym wachlarzu dziedzin. Problematyka przedstawiona została dogłębnie i przystępnie przez doborowy zespół 44 autorów.
Sergiusz M. Bałdyga OFM
Ikona świętego Franciszka

To próba przybliżenia przez sztukę tej nieskończenie małej, a zarazem ważnej postaci Kościoła katolickiego, którą był św. Franciszek z Asyżu. Ikona zawierająca kilka najważniejszych wydarzeń z życia Biedaczyny opowiada o tym, jak młody mężczyzna odczytał swoją drogę życia i jak przemienił się w dojrzałego człowieka i prawdziwego chrześcijanina. Francesco to nie tylko marzyciel, twórca reguły, ewangelizator, stygmatyk i założyciel Zakonu Braci Mniejszych czy patron ekologów, to także duchowa przygoda, którą może przeżyć każdy z nas.
Mariano Bigi
Tau - znaczenie i duchowość

W ostatnich latach obserwujemy zjawisko rozpowszechniania się krzyża Tau. Nie każdy noszący "taukę" wie, że symbol obecnie kojarzony jednoznacznie ze św. Franciszkiem jest literą należącą zarówno do alfabetu hebrajskiego, jak i greckiego, a zatem wspólną dwóm językom Biblii. Książka objaśnia, dlaczego Franciszek był związany z tym starożytnym symbolem tak bardzo, że sygnował nim listy, skąd wzięło się to przywiązanie, co dla niego oznaczał krzyż Tau i czy ma on związek ze stygmatami. Pomaga również zrozumieć skąd pochodzi symbolika tego znaku, jakie ma znaczenie w biblii i tradycji chrześcijańskiej, co na ten temat mówił św. Hieronim, a co św. Augustyn.
Kazimierz Synowczyk
Błogosławieni słudzy
Wokół Napomnień św. Franciszka z Asyżu

Publikacja zawiera 12 medytacji otwierających naszego ducha na bogaty świat życia wewnętrznego św. Franciszka z Asyżu, dających nam możliwość dzielenia z nim tego samego ostrego, uważnego, odważnego i głębokiego spojrzenia na nas samych, na bliźniego, na świat, a także na Boga.
Dawid Czesław Postawa
Naśladować Franciszka

Pozycja ta jest dla wszystkich zaproszeniem do medytacji i pójścia za Chrystusem wzorem i przykładem św. Franciszka z Asyżu. Całość opracowania składa się z trzydziestu krótkich rozważań, dotyczących różnych aspektów życia ludzkiego. Zostały one skomponowane w formie pytań, na które należałoby szukać indywidualnych odpowiedzi w oparciu o przytoczony tekst. Uzupełnieniem rozważań jest modlitwa, którą podejmujemy także w duchu franciszkańskim, odwołując się do wskazań i zaleceń Serafickiego Ojca.
Fabio Scarsato
Święty Franciszek i franciszkanie

Autor w sposób przystępny przedstawia duchowość św. Franciszka i jego pierwszych towarzyszy. Opisuje poszukiwania Świętego z Asyżu swojej drogi między życiem pustelniczym a aktywnością duszpasterską pośród ludzi swojej epoki. Niektórzy widzą w postawie Franciszka z Asyżu wiele przeciwstawieństw i sprzeczności, natomiast Autor niniejszej książki w sposób interesujący ukazuje, że Franciszek pragnął spotykać Boga w modlitwie pustelniczej oraz w zadaniach duszpasterskich poprzez które wyraża się miłość do Boga i człowieka.
Montorsi Giambattista
Franciszek z Asyżu nauczycielem życia
według przekazu źródeł franciszkańskich

Niniejsza książka cieszy się we Włoszech dużym powodzeniem. Pięć nakładów szybko się rozeszło, a szóste jest już prawie na wyczerpaniu. Dlatego też warto udostępnić ją środowisku polskiemu. Jest ona bardzo potrzebna tym, którzy pragną żyć według duchowości franciszkańskiej, czy też interesują się postacią św. Franciszka z Asyżu. Książka ta w swoich założeniach chce służyć raczej medytacji aniżeli studium.
Evamaria Durchholz, Nikolaus Knoepffler
Franciszek, Ignacy i naśladowanie Jezusa
Porównanie teologiczne i psychologiczne

Prezentowa książka to interesujące studium dwóch wielkich postaci: św. Franciszka z Asyżu i św. Ignacego Loyoli. Uświadamia ono zdumiewające podobieństwo występujące w duchowych biografiach oraz pouczeniach tych zakonodawców. Franciszek i Ignacy byli ludźmi, którzy poprzez własne problemy duchowe, społeczne, rodzinne, religijne odczytali sens swojego życia w autentycznym spotkaniu z Chrystusem. On uzdolnił ich do podjęcia drogi realnej przemiany, autentycznego stawania się sobą.
Accrocca Felice
Franciszek bratem i nauczycielem

Książka prosto i zrozumiale przekazuje czytelnikowi rezultaty badań naukowych dotyczących św. Franciszka i początków ruchu franciszkańskiego. Opierając się przede wszystkim na pismach Franciszka, autor krytycznie i wielkim szacunkiem historyka, odchodzi do manuskryptów starając się wniknąć we wszystkie ich aspekty. Równocześnie z wrażliwością teologa i człowieka wiary wykazuje, jak starodawne teksty opisują protagonistów historii franciszkańskiej i dokonywane przez nich wybory.
Michel Feuillet
Święty Franciszek. Biedaczyna z Asyżu

Franciszek z Asyżu (1182-1226), młody niefrasobliwy hulaka, który z czasem staje się szaleńcem Bożym i niestrudzonym misjonarzem, daje nam przykład wytrwałego dążenia do osiągnięcia - wciąż bardziej doskonałego - ewangelicznego ubóstwa. Tę ascetyczną, pełną dramatyzmu drogę, którą Biedaczynie Bożemu osładza jasna poezja będąca regułą jego życia - opromienia doskonała radość. Na końcu przebytej drogi Franciszek pozostawia nam orędzie miłości i pokoju: zachęca swych braci, ludzi, do pojednania się z samymi sobą, ze światem i Bogiem Stwórcą.
Cesare Vaiani
Święty Franciszek z Asyżu

Czy święty Franciszek, który żył przeszło osiem wieków temu, może nam ludziom XXI wieku - zabieganym, zatroskanym o własnej interesy, szukającym sensu życia - cokolwiek zaoferować? Ktoś powie: inne czasy, inni ludzie, inne problemy... i wystarczy mu cukierkowy obraz świętego, który kochał przyrodę i zwierzątka. Warto jednak bliżej poznać i zaprzyjaźnić się z tym wielkim Świętym, który wciąż ubogaca nas swoją duchowością, osobowością i przykładem swojego życia; zadziwia nas swoją wiarą, miłością Boga i wypływającą z niej miłością bliźniego i całego stworzenia.
Tadeusz Starzec OFMCap
Św. Franciszek z Asyżu i jego reguła życia w pustelni

Franciszek z Asyżu pozostaje niezmiennie jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych. Współczesnych fascynuje zwłaszcza jego postawa miłości wobec natury i drugiego człowieka. Któż jednak wie, że jest on autorem "Reguły dla pustelni" i że sam praktykował eremicki sposób życia? Książka ukazuje ten zapomniany rys życia Biedaczyny z Asyżu i pozwala zrozumieć, że jego niezakłamana relacja ze stworzeniami i bliźnimi ma swoje źródło w głębokim zjednoczeniu ze Stwórcą.
Raoul Manselli
Św. Franciszek i jego towarzysze

Książka ukazuje Franciszka, dla którego przyjmuje się krzyż i odkupienie Chrystusa i wówczas wszystko nabiera sensu albo wszystkie wartości świata przestają mieć znaczenie. Nie jest to z pewnością rezultat rozumowania - Franciszek nie jest teologiem - ale globalnej intuicji świata, który jest albo Boży, albo diabelski - czyli absurdalny. Musiał on naprawdę wybrać między dwoma nieuchronnymi wymiarami egzystencji: albo "wszystko" należące do Boga, albo "nic" nagiego świata. Ucałowanie trędowatego było efektem tego wyboru.
Sophie Jewett
Święty Franciszek
Opowieść o Trubadurze Pana Boga

Święty Franciszek, choć żył ponad osiem wieków temu, wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawanych, kochanych, podziwianych i naśladowanych świętych. Książka w pasjonujący sposób opowiada jak ten wesoły, zawadiacki i niestroniący od rozrywek syn włoskiego kupca, zafascynowany przywiezionymi przez ojca z dalekich podróży opowieściami i piosenkami trubadurów o wielkich rycerzach, postanawia zostać jednym z nich.
Uczta duchowa
Święty z Asyżu. Wielki naśladowca Chrystusa
(książka + DVD)

Opowieść o Biedaczynie z Asyżu, jednej z najbardziej znanych postaci w chrześcijaństwie, podziwianej w całym świecie. To człowiek obdarzony wyjątkową wrażliwością i intuicją oraz bogatą wyobraźnią, jak również przenikliwym umysłem. Miał duszę poety, kochał życie i naturę i bez trudu odkrywał obecność Boga w całym stworzeniu. Ten syn bogatego kupca wyzbył się wszystkiego, by w swej skromności służyć najmniejszym, dając przykład naśladowania Chrystusa ubogiego i pokornego.
Michele Soavi
Historia świętego Franciszka

Młody Franciszek jest synem bogatego kupca, który swój wolny czas spędza na polowaniach wraz ze swoimi przyjaciółmi. W pewnym momencie w jego rodzinnym mieście Asyżu wybuchają zamieszki przeciwko szlachcie. Franciszek postanawia czynnie stanąć po stronie buntowników, sprzeciwiając się tym samym swojemu ojcu. Wyrusza więc na wojnę, na której zostaje poważnie ranny i trafia do więzienia. Tutaj, czytając ewangelię, przechodzi duchową przemianę. Gdy wychodzi na wolność jest już innym człowiekiem. Wyzbywa się wszelkich bogactw i poświęca się życiu wśród biednych. Wokół Franciszka zaczynają się zbierać ludzie, którzy tak jak on, będą chcieli kroczyć drogą pobożności i wyrzeczenia.
WAM
Modlitwy św. Franciszka z Asyżu (audiobook)

Franciszek z Asyżu jest jednym z największych mistrzów życia duchowego w historii chrześcijaństwa. Zostawił po sobie niemały zbiór pism, z których do dziś zachowały się trzy teksty autograficzne. Obok reguł, wskazań i zachęt duchowych oraz listów, szczególną wartość przedstawiają teksty modlitewne. W nich bowiem wybrzmiewają jego oryginalny, niczym nie zakłócony głos, jego najgłębsze pragnienia, przejęcie i troska o świat i człowieka. Przede wszystkim jednak w najczystszy sposób wyłania się z nich uwielbienie Boga, który jest Stwórcą, Pięknością, całą słodyczą naszą, wszechmocnym Panem, miłosiernym Zbawicielem.
Magdalena Maziarz
Miesiąc ze św. Franciszkiem z Asyżu

Książka zawiera wybór najpiękniejszych myśli z pism św. Franciszka oraz modlitwy za wstawiennictwem świętego. Rozważając najpiękniejsze teksty św. Franciszka jak on będziemy mogli spoglądać z miłością, tęsknotą i zachwytem na naszego Stwórcę i otaczający nas świat.
Wiesław Szczygieł
Św. Franciszek. Słowa na każdy dzień

Zapraszamy do radosnego i mądrego spotkania z jednym z najbardziej popularnych i niezmiennie współczesnych świętych. Franciszek zarówno przykładem swego życia, jak i poprzez pisma zachęca do coraz większego umiłowania Boga. Jest to wezwanie obejmujące wszystkich chrześcijan.
Anna Matusiak
Święty Franciszek i bracia skrzydlaci

Książeczka przybliża postać Św. Franciszka i jego niezwykłą miłość do wszystkich stworzeń. Książeczka jest barwnie ilustrowana, wydana w twardej, gąbkowanej oprawie.
Basia i Adam Piaskowie
Jak św. Franciszek wilka nawrócił

Barwna, przepięknie ilustrowana opowieść dla najmłodszych czytelników o świętym Franciszku, który oswoił wilka w Gubbio. Oprócz niezwykłej historii Świętego dzieci poznają też najstarszą franciszkańską modlitwę. Ilustracje dostosowane są do wieku młodych czytelników, przykuwają uwagę i sprawiają, że lektura historii o niezwykłym Świętym staje się fascynującą przygodą.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Bolonii - św. Petroniusza, biskupa. Był wielkim budowniczym. Zmarł około roku 450.

W Paryżu - św. Aury, pierwszej ksieni klasztoru założonego przez św. Eligiusza. Zmarła w roku 666.

oraz:

świętych męczenników Kajusa, Fausta, Euzebiusza, Cheremona i Lucjana (+ III w.); świętych Kryspusa i Kajusa (+ I w.); św. Piotra, biskupa i męczennika (+ 715)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG