WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

26 września
Bazylika katedralna w Kielcach

Zobacz także:

Bazylika katedralna w Kielcach

W 1171 r. biskup Gedeon ufundował na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach kolegiatę pw. Wniebowzięcia NMP. Była to świątynia w stylu romańskim. Na przestrzeni wieków miały miejsce liczne przebudowy i rozbudowy. Dzięki nim kościół przyjął formę krzyża, którego poprzeczne ramiona stanowiły wieże z małymi bocznymi nawami. W 1728 roku kolegiatę połączono krytym przejściem z pałacem biskupim i kościołem Świętej Trójcy. W osiemsetlecie swego istnienia kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.
W katedrze kieleckiej odbiera cześć cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, zwany też obrazem Matki Bożej Różańcowej.

W okresie przedrozbiorowym terytorium dzisiejszej diecezji kieleckiej należało do diecezji krakowskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Po rozbiorach następowały częste zmiany granic politycznych, które pociągały za sobą reorganizację terytorialną Kościoła. Papież Pius VII bullą Indefessum personarum wydaną 13 czerwca 1805 roku powołał do istnienia diecezję kielecką. Faktyczne jednak ukonstytuowanie nowej diecezji z siedzibą biskupstwa w Kielcach miało miejsce dopiero 30 września 1807 roku. Papież Pius VII bullą Ex imposita Nobis z 30 czerwca 1818 roku - regulującą organizację kościelną w Królestwie Polskim - zniósł biskupstwo kieleckie, przenosząc siedzibę biskupią z Kielc do Sandomierza. Terytorium diecezji kieleckiej zostało wówczas podzielone i włączone do trzech sąsiednich diecezji: krakowskiej, lubelskiej i nowo utworzonej sandomierskiej.
Po powstaniu listopadowym car Mikołaj I pozbawił biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego wykonywania jurysdykcji kościelnej na terenie Królestwa Polskiego. Ukaz carski z 22 marca 1842 r. wprowadził nazwę "diecezja kielecko-krakowska" w odniesieniu do części diecezji krakowskiej położonej na terenie Królestwa Polskiego.
Dzięki staraniom administratorów apostolskich - najpierw ks. Majerczaka, a następnie ks. Kulińskiego - doszło do ponownego erygowania diecezji kieleckiej. Stało się to na mocy bulli papieża Leona XIII Ut primum catholicae Ecclesiae (z 22 grudnia 1882 r.). Następne zmiany w organizacji terytorialnej diecezji kieleckiej wprowadziła bulla papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas, wydana 28 października 1925 roku. Na jej mocy została erygowana diecezja częstochowska, do której włączono część terenów diecezji kieleckiej. Ta sama bulla papieska włączyła dziesięć parafii biskupstwa kieleckiego do archidiecezji krakowskiej oraz dokonała zmiany granicy między diecezją kielecką i sandomierską.

bp Jan Piotrowski, ordynariusz kielecki
25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus zreorganizował struktury administracyjne Kościoła w Polsce. Diecezja kielecka liczy obecnie 33 dekanaty, obejmujące ponad 300 parafii. Jej patronami są św. Stanisław, biskup i męczennik, oraz bł. Wincenty Kadłubek, biskup. Ordynariuszem kieleckim jest bp Jan Piotrowski, pomagają mu bp Marian Florczyk i bp Andrzej Kaleta. W diecezji pracuje ok. 680 księży diecezjalnych i ok. 80 kapłanów zakonnych.

3 czerwca 1991 r. Kielce gościły św. Jana Pawła II. Po Mszy św. na lotnisku w Masłowie papież przypomniał obecność relikwii Krzyża Świętego na tych terenach:


Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem sprawować Eucharystię tu, na ziemi Świętego Krzyża. Na tę ziemię chrześcijaństwo przyszło bardzo wcześnie. W prastarej Wiślicy książę Wiślan przyjął chrzest już w IX w. Ta ziemia została zaszczycona relikwią krzyża Chrystusowego już za czasów Bolesława Chrobrego.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Diecezja kielecka
Serwis internetowy
Diecezja kielecka
Najważniejsze wydarzenia z historii diecezji
Katedra w Kielcach
Strona internetowa
Katedra w Kielcach
Z historii świątyni
 
Jan Paweł II
Homilia w czasie Mszy św.
Lotnisko w Masłowie, 3 czerwca 1991 r.
Jan Paweł II
Homilia na zakończenie Synodu diecezji
3 czerwca 1991 r.
Jan Paweł II
Przemówienie do zakonników i zakonnic
Katedra kielecka, 3 czerwca 1991 r.
 
Jakub Czarnowski
Katedry w Polsce

Katedra jest kościołem biskupa. Stąd biskup naucza wiernych diecezji. Piękne są katedry w Polsce, bo kształtem miłości jest piękno. Budowano je z wiarą, modlitwą i miłością.
Adam Bujak
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie
Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002

To wzruszająca kronika wspólnej drogi wielkiego Duszpasterza i Jego rodaków przez 25 lat pontyfikatu. Są tu wszystkie miejsca, które Jan Paweł II odwiedzał, przypomniano każde nauczanie, które do nas kierował. Wielki artystyczny dokument czasu, jakiego dotychczas w tysiącletnich dziejach Polski nie było.
 
ekai.pl
Uczcili Matkę Bożą Łaskawą Kielecką
ekai.pl
Matka Boża Łaskawa Kielecka

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Amancjusza, prezbitera (+ 600); bł. Dalmacjusza (+ 1341); św. Euzebiusza z Bolonii, biskupa (+ 400); św. Kalistrata, męczennika (+ III w.); bł. Łucji, zakonnicy (+ XIII w.); św. Senatora, męczennika (+ III w.?)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG