WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

11 sierpnia
Święta Klara, dziewica

Zobacz także:

Święta KlaraKlara urodziła się w Asyżu w 1193 lub 1194 r. Była najstarszą z trzech córek pana Favarone z rycerskiego rodu Offreduccio i jego żony Ortolany. Jej matka, podczas ciąży, w trakcie modlitwy usłyszała słowa: "Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!" Pod wpływem tych słów nadała dziewczynce imię Klara (z języka łacińskiego clara - jasna, czysta, sławna).
Święta Klara
Klara wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. Gdy miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardone, przyszły św. Franciszek. Z czasem zaczął zdobywać ludzi, którzy poświęcali swe życie Bogu. Klara często spotykała się z nim, by zrozumieć jego słowa. Rodzice, zamożni mieszczanie, daremnie dwa razy usiłowali wydać córkę za mąż. Klara poprosiła bowiem Franciszka, by zwrócił się z prośbą do biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci Mniejszych. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. z całą rodziną poszła do pobliskiego kościoła. Po poświęceniu palm każdy odbierał palmę z rąk biskupa. Biskup Gwidon podszedł jednak sam do Klary i wręczył jej palmę - był to umówiony wcześniej znak zgody. Tej samej nocy dziewczyna wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. Z rąk św. Franciszka otrzymała zgrzebny habit i welon zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do niej jej siostra, bł. Agnieszka.

Święta Klara Klara odmówiła powrotu do domu swoim krewnym, którzy przyjechali, by ją do tego przekonać. Franciszek wystawił siostrom mały klasztor przy kościółku św. Damiana. Pierwszą jego ksienią została Klara. Franciszek bardzo cieszył się z powstania tej rodziny żeńskiej. Kiedy bowiem bracia byli zajęci życiem apostolskim, siostry miały dla nich stanowić zaplecze pokuty i modlitwy. Zakon nosił nazwę Pań Ubogich, potem nazwano je II Zakonem, a popularnie klaryskami. W 1215 roku Innocenty III nadał zakonowi Klary "przywilej ubóstwa". Siostry nie mogły posiadać żadnej własności, a powinny utrzymywać się jedynie z pracy swoich rąk. Odtąd San Damiano stało się kolebką nowego Zakonu. Wstępowały do niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko i wybierając skrajne ubóstwo.

Święta Klara Swoje żarliwe modlitwy Klara wspierała surowym życiem, częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Dokonywała już za życia cudów - cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod koniec życia doznała cudownej łaski; kiedy bowiem nadeszła noc Narodzenia Pańskiego, osłabiona i chora Klara pozostała na swym posłaniu. Otrzymała jednak łaskę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim kościele z udziałem Franciszka i jego braci. Z tego też powodu św. Klara została patronką telewizji. Po śmierci św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na jej barki.
Klara w klasztorze św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11 sierpnia 1253 r. umarła. Następnego dnia odbył się jej uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczył papież Innocenty IV. Jej ciało złożono w grobie, w którym przedtem spoczywało ciało św. Franciszka. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież dokonał jej uroczystej kanonizacji w Anagni w 1255 roku.

Ikonografia najczęściej przedstawia św. Klarę z monstrancją w ręku. Podanie bowiem głosi, że w czasie najazdu Saracenów na Asyż Klara miała ich odstraszyć Najświętszym Sakramentem, który wyniosła z kościoła. Blask płynący z Hostii miał jakoby porazić wroga i zmusić go do ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego nabożeństwa, jakie miała św. Klara do Eucharystii.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Franciszkanie
Pisma św. Franciszka z Asyżu i św. Klary
św. Klara z Asyżu
Pisma

Reguła św. Klary, dziewicy
Testament św. Klary, dziewicy
Błogosławieństwa św. Klary, dziewicy
Pierwszy list do św. Agnieszki Praskiej
Drugi list do św. Agnieszki Praskiej
Trzeci list do św. Agnieszki Praskiej
Czwarty list do św. Agnieszki Praskiej
List do Ermentrudy z Bruges
 
Jan Paweł II
List z okazji 800-lecia urodzin św. Klary
11 sierpnia 1993 r.
Jan Paweł II
List na 750. rocznicę śmierci św. Klary
9 sierpnia 2003 r.
Prowincjałowie Rodzin Franciszkańskich w Polsce
List z okazji 750-lecia śmierci św. Klary
Benedykt XVI
Św. Klara z Asyżu
Audiencja generalna, 15 września 2010 r.
 
Wirtualny Czasopis Francesco
Klara - brat mniejszy z Asyżu
franciszkanie.pl
Św. Klara z Asyżu
Marcin Jakimowicz
I wszystko jasne
Polonia Christiana
Św. Klara z Asyżu
wiara.pl
Lustereczko, powiedz przecie
Alicja Wysocka
W świecie Franciszka i Klary
Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe
Święta Klara z Asyżu
Roland Prejs OFMCap
Klara z Asyżu
Siostry klaryski
Św. Klara
s. Salomea Ewa Pabian OSC
Święta Klara
ks. Władysław Hozakowski
Święta Klara, dziewica
Żywoty Świętych Pańskich (1937 r.)
Żywot św. Klary, ksieni
Siostry Klaryski
Serwis internetowy sióstr Klarysek
s. Bonawentura
Klauzurowa krata nie oddziela nas od życia
 
Giambattista Montorsi
Święta Klara z Asyżu - nauczycielka życia

Niniejszy tom przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną zaczerpnąć i skorzystać z bogactwa studni duchowości franciszkańskiej od jej początków. Można tego dokonać udając się jedynie do źródeł, a w szczególności do świętej Klary, która była pierwszą osobą podążającą za św. Franciszkiem. Autor przedstawia św. Klarę - dokumentując swoje tezy obszernymi fragmentami Źródeł Franciszkańskich - w ciągłej konfrontacji do świętego Franciszka. Nie można dostatecznie zrozumieć Franciszka bez znajomości postaci świętej Klary.
Fabrizio Costa
Święta Klara i święty Franciszek (+ DVD)

To wspaniała, barwna i z rozmachem zrealizowana opowieść, która - w odróżnieniu od innych filmów o św. Franciszku - ma dwóch równorzędnych bohaterów. Reżyser równolegle rozwija opowieść o Klarze i Franciszku, poczynając od przypadkowego spotkania przyszłych świętych Kościoła katolickiego, aż do śmierci św. Franciszka. Znakomitą, przejmującą kreację stworzyła w miniserialu Maria Palma Petruolo w roli św. Klary.
Rando Giuseppina
Święta Klara - głos pośród ciszy

Fascynująca dzięki wyjątkowej osobowości i wrażliwości duszy - taka jest postać Klary. Świętej, której przesłanie pozostaje do dziś niezwykle aktualne. Opisując koleje losów św. Klary z Asyżu, Autorka stara się, przy wiernym odtworzeniu tła historycznego i środowiskowego, przedstawić ją nie tyle jako świętą, lecz jako średniowieczną panią poszukującą prawdy, sprawiedliwości, piękna, dobra i miłości absolutnej.
Elżbieta Sander OSC
Ja, Klara

"Tomik ten pisałam przede wszystkim dla siebie. W trakcie układania zdania po zdaniu przeżyłam wspaniałą przygodę spotkania ze Świętą, którą - jak złudnie myślałam wcześniej - znałam dość dobrze. Jest tak wiele przestrzeni w bogatym sercu Klary... Odkryte głębiny starałam się, chociaż w części (jeśli tylko znalazłam odpowiednie słowa), przelać na papier". Niewielkich rozmiarów książeczka o powołaniu i życiu zakonnym św. Klary, napisana przez jedną z jej współczesnych sióstr. Książka jest wynikiem nocnych rozważań nad tą Miłością, którą głosiła zarówno św. Klara, jak i św. Franciszek z Asyżu.
Madeline Pecora Nugent
Św. Klara z Asyżu - oblubienica ubogiego Chrystusa

Dzięki tej pięknej biografii poznamy historię św. Klary i jej sióstr. Natchniona działalnością św. Franciszka i jego ideałem świętego ubóstwa, Klara odrzuciła wszelkie ziemskie dobra, żeby podążyć za Chrystusem. Ta decyzja wywołała konflikt z rodziną i sprawiła, że przyszłość młodej, szlachetnie urodzonej damy stanęła pod znakiem zapytania, ale Klara nie wahała się ani chwili.
Wiesław Block
Połowie mej duszy.
Komentarz do listów św. Klary z Asyżu

Klara jest zwierciadłem św. Franciszka, jest nim w jego kobiecym wydaniu. Czy oznacza to, że Klara pozostawała tylko pod wpływem Franciszka i nie miała żadnego wpływu na niego i pozostałych braci czy wreszcie na cały ruch franciszkański? Święta, która nie tylko za swego życia, ale i przez wieki historii zamknięta w gniazdku ubóstwa, pozostawała w nim ukryta i niezauważona aż do współczesnych nam dni! Dopiero ostatnie pół wieku przyniosło niespotykane jak do tej pory ożywienie studiów i poszukiwań dotyczących postaci św. Klary. Te studia pozwalają nam odkrywać nowe oblicze Ksieni z San Damiano. Wskazują na kobietę o własnej osobowości, o typowych tylko dla niej cechach charakteru, wskazują na kogoś, kto nie pozostaje w cieniu, ale jest w stanie przez wiele lat nie tylko przewodzić wspólnocie kobiet, ale nadać jej cechy charakterystyczne, tryskające świeżością ducha w średniowiecznym Kościele i stanowiące nowoć nawet dla wspólnoty braci.
Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap
Pisma św. Franciszka i św. Klary z Asyżu

Pierwsze w historii wydanie łacińsko-polskie wszystkich zachowanych i uznanych przez współczesną krytykę naukową za autentyczne pism św. Franciszka i św. Klary. Podejmujemy się edycji dwujęzycznej głównie dlatego, że prawie wszystkie znane nam teksty obojga świętych powstały w łacinie i w tymże języku były przez wieki przekazywane w rękopisach, a potem i drukiem. Św. Franciszek, chociaż - jak sam mówił o sobie - było człowiekiem prostym i niewykształconym, jednak znał łacinę na tyle, by ją zrozumieć i wyrażać w niej na piśmie swoje myśli. Świadczą o tym dwa zachowane do dziś jego autografy. Otrzymując jego pisma w oryginalnej postaci, Czytelnik ma szansę głębiej i owocniej poznać mądrość i bogactwo duchowości św. Franciszka.
Marek Sykuła OFMConv
Testamenty św. Franciszka i św. Klary.
Studium teologiczno-duchowe

Najnowsze tłumaczenie testamentów św. Franciszka i św. Klary opatrzone komentarzem teologiczno-duchowym jednego z najwybitniejszych młodych badaczy duchowości franciszkańskiej. Autor charakteryzuje obydwa testamenty omawiając każdy osobno: jego tytuł, czas i okoliczności powstania oraz autentyczność i istotne elementy charyzmatu zakonów franciszkańskich. Omawia kwestie pokrewieństwa obydwu tekstów w zakresie języka, teologii i duchowości. Wskazuje które elementy nauczania Franciszka przejmuje Klara, a które pomija, bądź twórczo rozwija i dostosowuje. Które elementy są wspólne, a które rozbieżne bądź przeciwstawne?
Rafaela Papacz, Wiesław Block
Ikona św. Klary z Asyżu: symbolika i duchowość

Książka przybliża symbolikę i duchowe znaczenie średniowiecznej ikony św. Klary z Asyżu, powstałej w niedługim czasie po śmierci Ksieni z San Damiano na prośbę jej pierwszej następczyni, Benedykty. Twórca dzieła, zwany Mistrzem od św. Klary, opierając się na powstałym w latach 1255-1257 życiorysie Świętej pióra Tomasza z Celano, obok postaci Klary przedstawia na ikonie osiem scen z jej życia. Autorzy nie tylko dokładnie opisują - powołując się na teksty źródłowe - treść i wymowę poszczególnych wydarzeń, ale zestawiają je w różnorakich kluczach, próbując wydobyć znaczenie łączących je związków.
Sergiusz M. Bałdyga OFM
Ikona świętej Klary

To zachęta do poznania niezwykłej postaci, jaką była św. Klara z Asyżu. Osiem scen z jej życia opowiada o historii powołania młodej Asyżanki, a cztery z nich ukazują charyzmat kobiecego oblicza franciszkanizmu. "Roślinka" św. Franciszka to jednocześnie kobieta nowa - matka, ksieni i prawodawca. Czytanie ikony pozwala zbliżyć się nie tylko do osoby św. Klary, ale również umożliwia czerpanie z jej wyjątkowego daru kontemplacji oraz uczy odkrywać w Duchu Pańskim wolę Boga. Zaletą tego wydania jest dodatkowa rozkładana strona, umożliwiająca podczas lektury widzenie całej ikony św. Klary. Dzięki niewielkim rozmiarom możesz tę książeczkę wszędzie ze sobą zabrać.
Annerose Sieck
Mistyczki. Historie kobiet niezwykłych

Fascynujące opowieści o mistyczkach, wizjonerkach i prorokiniach. Autorka przedstawia historie niezwykłych kobiet z czasów średniowiecza i wczesnej nowożytności, które wykraczały poza ówczesne kulturowe role i schematy. Opowiada o ich głębokiej wierze, odwadze i ogromnej determinacji w poszukiwaniach duchowych. Przybliża również pisma, w których przekazały one swe intrygujące wizje i osobiste doświadczenia spotkania z Bogiem. Wśród bohaterek jej książki są święte uznane za doktorów Kościoła, jak św. Hildegarda z Bingen, św. Katarzyna ze Sieny, św. Teresa z Avila czy postaci tak znane, jak św. Brygida Szwedzka czy św. Klara z Asyżu, ale także te nieco może zapomniane, jak św. Maria z Oignies, św. Julianna z Cornillon czy bł. Beatrycze z Nazaretu, których historie i osobowości są równie fascynujące.

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Evreux, we Francji - św. Tauryna, biskupa. Żył pod koniec IV lub na początku V stulecia. Wcześnie wpisano go do martyrologiów. Przy jego grobie powstało opactwo, które od roku 1636 należało do sławnej kongregacji maurynów.

W Cambrai, we Francji - św. Gaugeryka, biskupa. W roku 614 uczestniczył w synodzie paryskim. Diecezją kierował ponoć przez 40 lat. Zmarł w roku 625. Jego kult szybko zatoczył szerokie kręgi.

oraz:

św. Aleksandra, biskupa w Komanie (+ 250); św. Ekwicjusza, opata (+ 571); św. Rufina, biskupa (+ koniec III w.); św. Tyburcjusza, męczennika (+ 288)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG