WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

2 czerwca
Kościół katedralny w Rzeszowie

Zobacz także:

Katedra rzeszowskaObecna parafia katedralna w Rzeszowie powstała jako samodzielny ośrodek duszpasterski w 1972 r. W 1976 r. otrzymała status parafii kanonicznej. W 1975 r. uzyskano pozwolenie na budowę kościoła. Rozpoczęto ją w roku 1977, a ukończono 5 lat później. Świątynia zbudowana jest na planie serca. Jej konsekracji dokonał papież św. Jan Paweł II 2 czerwca 1991 r. Po utworzeniu w 1992 r. diecezji rzeszowskiej kościół został podniesiony do rangi katedry.
bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski Diecezja rzeszowska została powołana do istnienia na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. Jej ordynariuszem jest obecnie bp Jan Wątroba. Wspomagają go biskupi seniorzy: Kazimierz Górny i Edward Białogłowski. Patronami diecezji są św. Józef Sebastian Pelczar oraz bł. Karolina Kózkówna. Diecezja rzeszowska sąsiaduje z diecezją przemyską od wschodu, z sandomierską od północy i z tarnowską - od zachodu. Łącznie w skład diecezji rzeszowskiej wchodzą 24 dekanaty, 246 parafii, prawie 720 księży diecezjalnych i około 120 księży zakonnych, pracujących wśród ok. 530 tysięcy mieszkańców. Większość mieszkańców to ludność rolnicza, o wielkim przywiązaniu do tradycji i religii.

2 czerwca 1991 r., jeszcze przed powstaniem osobnej diecezji, w Rzeszowie gościł św. Jan Paweł II. Podczas sprawowanej tu Mszy św. dokonał beatyfikacji Sebastiana Józefa Pelczara (kanonizowanego również przez Papieża-Polaka w 2003 r.). Św. Jan Paweł II mówił wtedy:

Św. Jan Paweł II w Rzeszowie, 2 czerwca 1991 r. Uczestnictwo w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego i każdej! To powołanie stało się udziałem biskupa Józefa Sebastiana, ale są obok niego także i inni słudzy Boży z ostatnich czasów, którzy wyróżnili się szczególną świętością życia. Wymieńmy choćby błogosławionego Rafała Kalinowskiego, który będzie wnet kanonizowany w Rzymie, a także zakonnicę Bolesławę Lament czy franciszkanina Rafała Chylińskiego, których będę miał szczęście wynieść do chwały ołtarzy w czasie obecnej pielgrzymki do Ojczyzny.
Wymieńmy też synów i córki związanych z ziemią rzeszowską: ks. Jana Balickiego, Bronisława Markiewicza, Leonię Nastałównę, Kolumbę Białecką, Wenantego Katarzyńca, Augusta Czartoryskiego. Wymieńmy jeszcze siostrę Faustynę Kowalską, Anielę Salawę, Stanisławę Leszczyńską z Łodzi, ojca Jana Beyzyma, Jerzego Ciesielskiego, arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego, biskupa Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Zygmunta Łozińskiego, Władysława Korniłowicza, Wincentego Frelichowskiego. To tylko niektórzy spośród tych, którzy czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, a przecież każdy znał i myśli teraz o kimś bliskim, który heroicznie realizował swoje chrześcijańskie powołanie. A w wiekach minionych - w owych sześciu stuleciach dziejów - z pewnością niemało było wśród ludu Bożego waszej diecezji osób, które szły tą samą drogą i budowały swój dom na skale wiary, spełniając wolę Bożą, którą jest uświęcenie człowieka.
Tych wszystkich synów i córki prastarego Kościoła tych ziem mamy dzisiaj w żywej pamięci — na zachód i na wschód od Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy. Za nich wszystkich dziękujemy Bogu.Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Diecezja rzeszowska
Serwis internetowy
Diecezja rzeszowska
Historia diecezji
Katedra pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie
Serwis internetowy
Katedra pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie
Rys historyczny parafii katedralnej w Rzeszowie
ks. Andrzej Motyka
10 lat kapituły katedralnej w Rzeszowie
ks. Andrzej Motyka
"Matka" parafii rzeszowskich
Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Serwis internetowy
Jan Paweł II
Homilia podczas beatyfikacji
Józefa Sebastiana Pelczara
Rzeszów, 2 czerwca 1991 r.
Jan Paweł II
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"
Rzeszów, 2 czerwca 1991 r.
 
Jakub Czarnowski
Katedry w Polsce

Katedra jest kościołem biskupa. Stąd biskup naucza wiernych diecezji. Piękne są katedry w Polsce, bo kształtem miłości jest piękno. Budowano je z wiarą, modlitwą i miłością.
Adam Bujak
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie
Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002

To wzruszająca kronika wspólnej drogi wielkiego Duszpasterza i Jego rodaków przez 25 lat pontyfikatu. Są tu wszystkie miejsca, które Jan Paweł II odwiedzał, przypomniano każde nauczanie, które do nas kierował. Wielki artystyczny dokument czasu, jakiego dotychczas w tysiącletnich dziejach Polski nie było.

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Abla (+ 50); św. Blandyny, męczennicy (+ 177); św. Erazma, biskupa i męczennika (+ 303); św. Eugeniusza I, papieża (+ 657); św. Marianny de Flores (+ 1645); św. Mikołaja Pielgrzyma (+ 1094); św. Nicefora, biskupa Konstantynopola (+ 829)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG