WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

31 maja
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Zobacz także:

Van der Weyden: Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia - radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście). Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu - pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie - tak dalece, że nawet zwraca się do niej słowami anioła: "Błogosławiona jesteś między niewiastami". Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"
Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.
Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: "Błogosławiona jesteś między niewiastami", wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Zaraz potem dodała własne słowa: "i błogosławiony jest owoc Twojego łona". Wydarzenie to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca.
Istnieją zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy, co więcej, od tej tajemnicy otrzymały nawet swoją nazwę. Chodzi głównie o zakon wizytek, czyli sióstr nawiedzenia. Założył je w roku 1610 - wspólnie ze św. Joanną de Chantal - św. Franciszek Salezy.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

ks. Stanisław Hołodok
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
wiara.pl
Święto Nawiedzenia NMP
Parafia w Rudzie Śląskiej
Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego (1931 r.)
Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny
ks. Tadeusz Hajduk SJ
Nawiedzenie NMP
katolik.pl
Nawiedzenie
chwila.jezuici.pl
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
o. Edmund Kowalski CssR
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny - święto
Stanisław Tubek
Nowy Testament w malarstwie - Nawiedzenie
Leszek Śliwa
Hołd dla Zbawiciela
Leszek Śliwa
Błogosławiona między niewiastami
Leszek Śliwa
Rodzinne spotkanie
Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Strona internetowa
s. Joanna Franciszka Węgrzym VSM
400 lat kontemplacji
O jubileuszu zakonu wizytek
 
Kazimierz Wójtowicz CR
Ikona Nawiedzenia

Wszechstronne omówienie wydarzenia wizytacji zakonnej w oparciu o analizę ewangelicznej sceny Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję; przedstawienie, wnikliwe i pełne humoru, teologicznego sensu, jak również praktycznych rad odnośnie do przeprowadzania wizytacji.
Benedykt XVI
Myśli o Matce Bożej

Niniejszy tomik poświęcony jest Maryi - Dziewicy i Matce. Zawiera skierowane do Niej modlitwy Piotra naszych czasów, a także fragmenty z jego encyklik, adhortacji, orędzi, homilii, rozważań, przemówień czy listów - na temat Tej, która jest Świętą Bożą Rodzicielką, Panną nad pannami, Matką Kościoła, Stolicą Mądrości, Uzdrowieniem chorych.
Henryk Bejda
Jan Paweł II. Rozmowy z Matką Bożą

Autor książki zaprasza Czytelnika, by wraz z nim poszukał odpowiedzi na niezwykle frapujące pytania, wyruszając w fascynującą podróż śladami przedziwnej "mistycznej przyjaźni" łączącej Papieża-Polaka z Matką Chrystusa, z Tą, której Karol Wojtyła już w dzieciństwie zawierzył całe swoje życie.
Patti Gallagher Mansfield
Matka oczami matki. Magnificat

Książka może być inspiracją dla wszystkich kobiet chcących realizować swoje życiowe powołanie zgodnie z wolą Bożą. Maryja okazuje się najlepszą nauczycielką kontaktu z Bogiem i drugim człowiekiem.
ks. Jan Twardowski
Z Matką Bożą

Zebrane tu rozważania maryjne przybliżają postać Maryi, którą Ojciec Święty określa jako "niedościgniony wzór kontemlacji Chrystusa". Ksiądz Twardowski stara się popatrzeć na życie Jezusa Jej oczyma, dostrzec miejscami ukrytą rolę Maryi, przybliżyć Jej duchowość naszym codziennym troskom i wzbudzić chęć Jej naśladowania i zaufania Bogu
ks. Wiesław Al. Niewęgłowski
Zdrowaś Maryjo

"Zdrowaś Maryjo" jest zaproszeniem, aby w słowach, które znamy na pamięć, odkryć głębię.
ks. Karol Antoniewicz SI
Rekolekcje z Matką Bożą

Niechaj w waszych domach, tak we wspaniałych pałacach, jak i w ubogich chatkach, Maryja odbiera cześć! Niech szerzy się ku Niej nabożeństwo, a rosa błogosławieństw spadnie na całą waszą rodzinę!
abp Bolesław Pylak
Życie Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki

Niniejszy życiorys Maryi dopełnimy refleksją dotyczącą tego, kim Ona stała się dla ludzkości i co my Jej zawdzięczamy. Kreśląc obraz osobowości Maryi, nie możemy pominąć opisu zewnętrznych warunków, w jakich toczyło się Jej codzienne życie. Ukażemy więc w wielkim skrócie ówczesną sytuację polityczną narodu izraelskiego, także jego struktury społeczne oraz obraz świata przyrody. Wszystko to bowiem kształtowało Jej osobowość.
Stanisław Biel SJ
Matka Boga

To zbiór tekstów, które w przystępny sposób ukazują życie kobiety wybranej przez Boga na Rodzicielkę Jego Syna. Dzięki nim przypatrujemy się biblijnym scenom, które odmalowują radości, troski, ból i ostateczną chwałę Dziewicy, by odnaleźć wzmocnienie i światło na naszej drodze wiary.
Luis T. Melgar
1001 wizerunków Matki Boskiej
Tradycja i kultura

Ta bogato ilustrowana książka przedstawia fakty i legendy związane z Matką Bożą, niezliczone objawienia, które wydarzyły się na przestrzeni dziejów oraz ważne miejsce kultu maryjnego na całym świecie. 1001 wizerunków Matki Boskiej wprowadza czytelnika w świat maryjny.
bp Jacek Jezierski
Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce

Mariologia jest integralną częścią teologii. Zajmuje się osobą Matki Odkupiciela i Jej miejscem oraz znaczeniem w dziejach zbawienia. Po Soborze Watykańskim II mariologia wraca do swoich skrypturystycznych, partystycznych oraz liturgicznych korzeni po epoce ufilozoficznienia. Zyskuje również ekumeniczną wrażliwość.
Józef Pless, Marlena Nizio
Madonny cudami słynące

Poezja, obraz i historia - wiersze Józef Plessa i obrazy Marleny Nizio. Ze wstępem bp Józefa Zawitkowskiego.

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Rzymie - św. Petronelli, męczennicy. Legenda chciała z niej zrobić uczennicę św. Piotra Apostoła, ale wedle wczesnych oznak czci była męczennicą, której śmierć za wiarę przypadła zapewne na czasy późniejsze.

oraz:

św. Feliksa z Sycylii, zakonnika (+ 1787); świętych męczenników Kancjusza, Kancjana i Kancjanilli, rodzeństwa (+ ok. 290); św. Paschazego, diakona i męczennika (+ V w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG