WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

9 kwietnia
Święta Maria, żona Kleofasa

Zobacz także:

Święta Maria Kleofasowa
Maria należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa. Św. Hegezyp (+ ok. 180), który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze znana tradycja apostolska, nazywa Kleofasa (Klopasa, zwanego także Alfeuszem) - bratem św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz (Mt 27, 55-56; Łk 24, 10; Mk 15, 40-41), których Ewangelie nazywają "braćmi", czyli krewnymi Jezusa.
Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Trwała przy Nim aż do śmierci. "Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa" - potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła - świadka zmartwychwstania - i rozmawiała z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się w powrotnej drodze Pan Jezus Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach św. Marii Kleofasowej nic nie wiemy.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Marcin Jakimowicz
Święta Maria Kleofasowa
Polonia Christiana
Św. Maria Kleofasowa
ks. Antoni Tatara
Św. Mario - żono Kleofasa!
Czemu jesteś taka tajemnicza?
 
Elżbieta Adamik
Kobiety w Biblii. Nowy Testament

Na kartach Nowego Testamentu nie brak kobiet, które w historii biblijnej odegrały istotną rolę. Autorka wydobywa je z cienia, a analizując ich czyny i postawę Jezusa wobec nich, inspiruje do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed kobietami we współczesnym społeczeństwie.
Robert J. Strand
Gotowe na wszystko. Kobiety Nowego Testamentu

Książka przedstawiająca niezwykłe historie dwudziestu dwóch kobiet, bohaterek kart Nowego Testamentu. Nie zostały wybrane ze względu na to, że są ideałami. Wręcz przeciwnie. Ich historie przypominają losy wielu współczesnych kobiet.
Jean du Mesnil
Kobiety Nowego Testamentu

Fascynujące studium na temat wybranych postaci kobiecych w Ewangeliach. Przedstawiając 14 kobiet, które spotkały Jezusa, autor sięga do źródeł chrześcijaństwa oraz do... kobiecej wrażliwości. Od chwili spotkania z młodym prorokiem kobiety te "zachowywały wszystko w sercu". Dobra i radosna Nowina, głoszona przez Jezusa, przemieniła całe życie bohaterek.
o. Tomasz Maria Dąbek OSB
Jezus a kobiety

Książka pokazuje, czasem zaskoczonemu tym czytelnikowi, jak wielka i znacząca jest rola kobiety, jak bardzo została ona wywyższona przez Boga i jak wiele nazwanych z imienia niewiast pojawia się kartach Ewangelii.
Alessandro Pronzato
Kobiety, które spotkały Jezusa

Ta książka to nowe odwiedziny Ewangelii, ale z oryginalnej perspektywy - z perspektywy kobiecej. Autor przedstawia nam urok dziewięciu spotkań z kobietami, opisanych przez ewangelistów.
ks. Jan Załęski
Obraz kobiety w listach Nowego Testamentu

Autor na podstawie tekstów z Nowego Testamentu i literatury biblijnej, ukazuje miejsce i rolę kobiet w Kościele. Od początku kobiety pełniły w nim ważne funkcje i czynnie uczestniczyły w głoszeniu Ewangelii. Wśród poruszanych zagadnień znajduje się kwestia równości kobiety i mężczyzny, wzajemnych zobowiązań w życiu rodzinnym oraz udziału kobiet w życiu Kościoła, a zwłaszcza w liturgii.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Mezopotamii - św. Heliodora, biskupa. Został uwięziony przez siepaczy króla Persów Sapora II. Stało się to prawdopodobnie w roku 355.

W Mons, w belgijskiej Hannonii - św. Waldetrudy. Córka świętych rodziców i matka czworga świętych dzieci, długo spełniała swe obowiązki rodzinne. Potem usunęła się na ubocze i żyła samotnie. Jej pustelnia stała się z czasem zalążkiem żeńskiego opactwa. Wokół niego to wyrosło potem miasto Mons. Święta zmarła w roku 688. Mons uważa ją za swą patronkę i po dziś dzień czci barwnymi procesjami.

W Savigliano, w Piemoncie - bł. Antoniego Pavoni, dominikanina. Był inkwizytorem, a następnie przeorem. Wysyłany na nawrócenie waldensów, przemierzał Piemont, głosząc wszędzie żarliwe kazania. Podobno dobrze przewidział swą śmierć i dlatego na czas udał się m.in. do balwierza. Zginął pod murami kościoła, w którym dopiero co wygłosił kazanie. Stało się to w roku 1374. Spontanicznie wzywany przez wiernych, miał wspomóc jakiegoś szlachcica w odnalezieniu doniosłego dokumentu; to właśnie wydarzenie sprawiło, że wzywano go zwłaszcza w czasie zguby, co potem przeniesione zostało na innego Antoniego - sławnego kaznodzieję z Padwy.

oraz:

św. Akacjusza, biskupa (+ V w.); św. Eupsychiusza z Cezarei Kapadockiej, męczennika (+ ok. 362); św. Hugona, biskupa Rouen (+ 730); św. Marcelego, biskupa Digne (+ 474)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG