WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

10 stycznia
Kościół katedralny w Drohiczynie

Zobacz także:

Kościół katedralny w Drohiczynie


Diecezja drohiczyńska została ustanowiona przez św. Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r. podczas Mszy świętej sprawowanej w Białymstoku. Powstała ona z części dotychczasowej diecezji pińskiej. Na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. przyłączono do niej jeszcze 4 nowe dekanaty. Obecnie diecezja obejmuje obszar około 8 tys. km kwadratowych, zamieszkany przez ok. 260 tys. osób, w tym prawie 60 tys. wyznawców prawosławia. Diecezja podzielona jest na 11 dekanatów, obejmujących 98 parafii, w których pracuje ok. 250 księży diecezjalnych i ok. 20 zakonnych. Patronami diecezji są Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, oraz św. Kazimierz, królewicz.

bp Piotr Sawczuk, ordynariusz drohiczyński


Pasterzem diecezji jest bp Piotr Sawczuk; pomagają mu poprzedni ordynariusze, biskup-senior Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap i biskup-senior Tadeusz Pikus. Katedrą diecezji jest kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony przez jezuitów w XVII w. W czasie wojny i okupacji katedra została zdewastowana; przez pewien czas służyła wojskom sowieckim i niemieckim jako stajnia i strzelnica. Natomiast w Sokołowie Podlaskim znajduje się konkatedra pw. Niepokalanego Serca NMP.Najważniejszym wydarzeniem w życiu młodej diecezji drohiczyńskiej była niewątpliwie wizyta św. Jana Pawła II 10 czerwca 1999 r. Ojciec Święty uczestniczył w Drohiczynie w nabożeństwie ekumenicznym. W swoim przemówieniu mówił m.in.:

Św. Jan Paweł II w Drohiczynie, 10.06.1999 "Droga Kościoła nie jest drogą łatwą" - napisał teolog prawosławny Paweł Evdokimov. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego Mistyczne Ciało. Pojawiają się kolejne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden jedyny Kościół i pragnie, aby takim był zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości (por. Ef 5, 1-2). Miłość powinna nakłaniać nas do wspólnego przemyślenia przeszłości, by zdecydowanie i odważnie iść drogą ku jedności. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę Odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Diecezja drohiczyńska
Serwis internetowy
Diecezja drohiczyńska
Dzieje diecezji
ks. Zbigniew Rostkowski
Parafia katedralna
Jan Paweł II
Przemówienie podczas nabożeństwa ekumenicznego
Drohiczyn, 10 czerwca 1999 r.
 
Adam Bujak
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie
Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002

To wzruszająca kronika wspólnej drogi wielkiego Duszpasterza i Jego rodaków przez 25 lat pontyfikatu. Są tu wszystkie miejsca, które Jan Paweł II odwiedzał, przypomniano każde nauczanie, które do nas kierował. Wielki artystyczny dokument czasu, jakiego dotychczas w tysiącletnich dziejach Polski nie było.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2023


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Cuxa, u stóp Pirenejów - św. Piotra Orseolo. Początkowo był w Wenecji dożą. Zostawszy mnichem, zasłynął z surowej ascezy. Zmarł w roku 987.

W Arezzo, w Toskanii - bł. Grzegorza X, papieża. Był archidiakonem w Liege i brał udział w krucjacie, gdy powołano go na stolicę Piotrową. Zwołał wtedy sobór do Lyonu i gorliwie starał się o pojednanie z Grekami. On też św. Bonawenturę mianował kardynałem, a św. Tomasza z Akwinu wezwał do siebie jako współpracownika. Zmarł w roku 1276.

oraz:

św. Agatona, papieża (+ 682); bł. Anny od Aniołów Monteagudo, zakonnicy (+ 1686); bł. Idziego de Bello, zakonnika (+ 1518); św. Jana Dobrego, biskupa (+ VII w.); św. Marcjana z Konstantynopola (+ 470)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG