WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Światowy Dzień Chorego

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2024


Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu..."
Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne.

Jan Paweł II pije wodę z cudownego źródełka w Lourdes Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie. W kolejnym roku miejscem centralnych obchodów była Jasna Góra, a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), Fatima (1997), Loreto (1998), Harissa (Liban, 1999), Rzym (2000, połączone z Jubileuszem Chorych), Sydney (2001), narodowe sanktuarium katolików indyjskich w Vailankamy (2002), Lourdes (2004), Jaunde w Kamerunie (2005), Adelajda w Australii (2006) i Seul w Korei Południowej (2007). W 2008 r., z racji 150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy Dzień Chorego obchodzono ponownie (jak w 1993 i 2004 r.) - w Lourdes.

W 2024 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się po raz trzydziesty drugi. Ich temat został zaczerpnięty z Księgi Rodzaju: Nie jest dobrze, by człowiek był sam" (Rdz 2, 18). Leczyć chorego poprzez leczenie relacji.

Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny dar - sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostępny w każdej parafii, a sakrament namaszczenia może być udzielany w każdym czasie chorym proszącym o niego. W Dniu Chorego w wielu kościołach sprawowane są specjalne nabożeństwa ze zbiorowym celebrowaniem sakramentu chorych.
Na co dzień szafarzami tego sakramentu są najczęściej kapelani szpitalni, w naszym kraju obecni w każdej placówce medycznej. Codziennie lub kilka razy w tygodniu odwiedzają oni chorych w salach szpitalnych, pooperacyjnych czy reanimacyjnych, umożliwiając spowiedź i Komunię świętą. Chorzy chodzący mogą uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w szpitalnych kaplicach. Obecność kapłana przy łóżku chorego ma duże znaczenie w procesie terapeutycznym. Kapelani są często powiernikami chorych, życzliwą rozmową pomagają opanować lęk i niepokój towarzyszące utracie zdrowia czy operacji. Najważniejszą jednak posługą kapelanów jest jednanie z Bogiem ludzi, którzy niejednokrotnie przez wiele poprzednich lat zaniedbywali praktyki religijne. Często to właśnie szpital jest miejscem, gdzie w bezpośredniej, indywidualnej rozmowie z kapłanem można wyjaśnić wątpliwości dręczące przez lata. Szpitalne kaplice są miejscem sprawowania niemal wszystkich sakramentów (w zasadzie z wyjątkiem jedynie święceń kapłańskich).
Coraz częściej księżą kapelani korzystają z pomocy osób świeckich, tworząc zespoły duszpasterstwa chorych. Wielkim wsparciem są nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, dzięki którym kapłani mogą więcej czasu poświęcić na sakrament pokuty. Inni świeccy pomagają w czasie liturgii, prowadzą śpiew, a nawet przewodniczą modlitwom czy nabożeństwom. Czasem do zespołów należą wolontariusze, którzy opiekują się chorymi, rozmawiają z nimi, zastępują nieobecne rodziny, dając świadectwo chrześcijańskiej postawy.
Kapelan szpitalny pełni posługę nie tylko wśród chorych, ale także wśród personelu szpitala, którego jest pracownikiem. Obecność osoby duchownej w miejscu, gdzie ratuje się ludzkie życie, ale i na co dzień obcuje ze śmiercią, stanowi ważne wsparcie i pomaga zwłaszcza wtedy, gdy trzeba przedyskutować problemy etyczne. Duszpasterstwo zawodów medycznych ma w naszym kraju długoletnią tradycję.
Jeszcze jedną grupę podopiecznych kapelana szpitalnego stanowią rodziny chorych, wymagające szczególnej troski duszpasterskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy rokowanie jest niepomyślne albo chory umiera.
Ta niełatwa posługa znajduje w ostatnich latach życzliwą troskę biskupów. Do pomocy w dużych szpitalach, zwłaszcza w dni świąteczne, kierowani są klerycy. Alumni seminariów wielu diecezji odbywają jedną ze swoich wakacyjnych praktyk w placówkach leczniczych i opiekuńczych, żeby u zarania kapłańskiej drogi uwrażliwić się na potrzeby człowieka chorego. W Dniu Chorego wiele szpitali jest odwiedzanych przez biskupów, którzy spotykają się z pacjentami i celebrują uroczyste nabożeństwa.

Z okazji Światowego Dnia Chorego przygotowaliśmy kompletny zbiór tekstów orędzi ogłaszanych co roku przez papieża. Dołączyliśmy do nich również list Jana Pawła II z 13 maja 1992 r., ustanawiający obchody tego Dnia. Plik w formacie PDF można pobrać klikając na poniższy link. Przygotowaliśmy także treść Listu apostolskiego Jana Pawła II Salvifici doloris "O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia", wydanego 11 lutego 1984 r.:


POBIERZ ODPOWIEDNI PLIK:

(wystarczy wskazać link, kliknąć na niego prawym klawiszem myszki
i wybrać polecenie "Zapisz jako...")

764 kB
   
202 kB


Materiały podzieliliśmy na kilka sekcji:

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Wybrane wypowiedzi papieskie

Benedykt XVI
Z Bogiem stawić czoło chorobie
Anioł Pański, 5 lutego 2012 r.
Benedykt XVI
W ciemnościach obojętności i egoizmu
trzeba szerzyć światło miłości Bożej
Anioł Pański, 6 lutego 2011 r.
Benedykt XVI
Przesłanie do Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
18 listopada 2010 r.
Benedykt XVI
Cierpienie przeżywane z Jezusem służy zbawieniu braci
Przemówienie do chorych w Fatimie, 13 maja 2010 r.
Benedykt XVI
Szymon z Cyreny, Afrykanin, pomógł Jezusowi nieść krzyż
Spotkanie z chorymi w Jaunde (Kamerun), 19 marca 2009 r.
Benedykt XVI
Życia ludzkiego należy strzec i otaczać je troską
Przemówienie do chorych i ich opiekunów - 11 lutego 2009 r.
Benedykt XVI
Uzdrowienia są przesłaniem nadziei i zbawienia
Anioł Pański, 8 lutego 2009 r.
Benedykt XVI
W chorych Bóg czeka na naszą miłość
Wizyta w Poliklinice San Matteo w Pawii, 22 kwietnia 2007 r.
Benedykt XVI
Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad chorymi
Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych
22 marca 2007 r.
Benedykt XVI
W obliczu każdego człowieka jaśnieje oblicze Chrystusa
Przemówienie z okazji Światowego Dnia Chorego, 11 lutego 2007 r.
Benedykt XVI
Wobec cierpienia człowieka
Anioł Pański, 11 lutego 2007 r.
Benedykt XVI
Świat cierpienia przyzywa świat ludzkiej miłości
Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych
24 listopada 2006 r.
Benedykt XVI
Chrystus prawdziwym lekarzem
Anioł Pański, 12 lutego 2006 r.
 
Jan Paweł II
Wielka jest wartość waszej modlitwy i cierpienia
Przesłanie do chorych i pielgrzymów, 11 lutego 2005 r.
Jan Paweł II
W szpitalu nadal służę Kościołowi i ludzkości
Anioł Pański, 6 lutego 2005 r.
Jan Paweł II
Chorzy w Afryce proszą o solidarność całego świata
Przesłanie z okazji Światowego Dnia Chorego 2005
Jan Paweł II
Uświęcać czas choroby
Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych
21 stycznia 2005 r.
Jan Paweł II
Towarzyszyć choremu aż do końca
Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych
12 listopada 2004 r.
Jan Paweł II
Jestem z wami
Spotkanie z chorymi przed Grotą Massabielską w Lourdes
14 sierpnia 2004 r.
Jan Paweł II
Niepokalana znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią
Spotkanie z chorymi, 11 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Sanktuarium życia i nadziei
Anioł Pański, 8 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność
Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu
lekarzy katolickich, 20 marca 2004 r.
Jan Paweł II
Spieszmy z pomocą cierpiącym
Audiencja generalna, 11 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Różaniec waszą modlitwą
Przemówienie do chorych, 11 lutego 2003 r.
Jan Paweł II
Wzorem Jezusa Dobrego Samarytanina
Anioł Pański, 9 lutego 2003 r.
Jan Paweł II
Spieszyć z pomocą chorym
Spotkanie z członkami delegacji Włoskiej Ligi Walki z Rakiem
25 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Krzyż Chrystusa rozjaśnia tajemnicę cierpienia
Spotkanie z chorymi, 11 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Blisko chorych i cierpiących
Anioł Pański, 10 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Światowy Dzień Chorego
Anioł Pański, 11 lutego 2001 r.
Jan Paweł II
Czeka nas niebo
Przemówienie do chorych w Fatimie, 13 maja 2000 r.
Jan Paweł II
Ewangelia cierpienia źródłem nadziei
Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, 11 lutego 2000 r.
Jan Paweł II
Śladami Dobrego Samarytanina
Anioł Pański, 6 lutego 2000 r.
Jan Paweł II
Chorzy na raka wołają o pomoc
Przemówienie do Międzynarodowego Towarzystwa
Onkologii Ginekologicznej, 30 września 1999 r.
Jan Paweł II
Tajemnicę cierpienia wyjaśnia tylko Chrystus
Przesłanie do chorych w szpitalu w stolicy Meksyku
24 stycznia 1999 r.
Jan Paweł II
Światowy Dzień Chorego
Audiencja generalna, 11 lutego 1998 r.
Jan Paweł II
Bóg i cierpienie
Anioł Pański, 8 lutego 1998 r.
Jan Paweł II
Homilia skierowana do chorych
Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.

Dzień Chorych

Jerzy Jankowski
Jan Paweł II o cierpieniu
ks. Tomasz Jaklewicz
Kościelne święto chorych
ks. Paweł Staniszewski
11 lutego - Światowy Dzień Chorego
ks. Paweł Bejger
Dzień poświęcony chorym
ks. Paweł Bejger
W takim dniu człowiek nie może być sam
Bogdana Bochdan
Dzień Chorego

Duszpasterstwo osób chorych

wiara.pl
Kościół w Polsce wobec chorych
ks. Jerzy Mazurkiewicz
Chcę nieść nadzieję - o duszpasterstwie w szpitalu
ks. Marek Łuczak
Papież i chorzy
Magdalena Morska
Moc w cierpieniu
ks. Tomasz Horak
Choruje ktoś wśród was?
ks. Antoni Tatara
Namaszczenie chorych
Anna Burda
Dwadzieścia lat w szpitalu
ks. Krzysztof Podstawka
Zapatrzeni w tajemnicę cierpienia
Apostolstwo Chorych - Katowice
Serwis internetowy
Jerzy Jankowski
Chrystus lekarzem człowieka
Beata Pieczykura
Pomocnicy Boga
ks. prof. Wojciech Bołoz
Egoista choruje sam
Paweł Daraszyński
Cierpienie i nadzieja
ks. Bogusław Suszyło
Chorzy są "skarbem Kościoła"
Agnieszka Dziarmaga
Cierpieć - nie cierpieć?
Agnieszka Małecka
Cierpienie - jest absurdem czy ma sens?
ks. Dariusz Gronowski
Podejść chorobę
ks. Zbigniew Suchy
Bo byłem chory...
ks. Józef Jachimczak
Widzieć w nich Chrystusa
ks. Włodzimierz Kwietniewski
Sakrament chorych
Barbara Kubicka-Czekaj
Zapomniany twórca figury Matki Bożej z Lourdes
 
Françoise Stutzmann
Jak zostać uzdrowionym?

Książka niesie pomoc w cierpieniach psychicznych i towarzyszących im dolegliwościach ciała. Omawia najtrudniejsze sytuacje w życiu człowieka, jak cierpienie spowodowane chorobą, samotność, brak poczucia sensu, nieuleczone zranienia, niszczące uzależnienia, ciężkie patologie, depresja, strapienie, sytuacje kryzysowe.
praca zbiorowa
Nowenna chorych do św. Jana Pawła II

Dziewięć dni nowenny to duchowa wędrówka ze św. Janem Pawłem II drogami naszego cierpienia, byśmy nie tylko z wiarą i ufnością dźwigali krzyż choroby, lecz by stał się on dla nas "źródłem zbawienia, życia i zmartwychwstania, dla samego chorego i dla innych, dla całej ludzkości".
ks. Wojciech Krupczyński
Modlitewnik dla chorych

Modlitewnik ma pomóc lepiej poznać siebie, sens choroby i cierpienia, aby tą drogą włączyć się skutecznie i świadomie w zbawcze dzieło Chrystusa.
ks. W. Karasiński, ks A. Niemira, U. Haśkiewicz
Do Pana się uciekam...
Modlitewnik dla ludzi starszych i chorych

Praktyczny modlitewnik dla dorosłych, starszych i chorych. Wygodna, duża czcionka ułatwia korzystanie z niego osobom słabiej widzącym. Modlitewnik zawiera bogaty wybór modlitw, litanii, koronek, nabożeństw, a także pieśni. Szczególne miejsce w modlitewniku zajmują modlitwy za chorych i zmarłych.
Tomasz Ważny CM
Oto choruje ten, którego kochasz
Modlitwy i rozważania dla chorych

Rozważania i modlitwy, które składają się na treść tej książki, przeznaczone są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy wierzą. Albo chcą wierzyć, usiłują, próbują, szukają. Nigdy nie ośmieliłbym się nawet pisać o cierpieniu nie uwzględniając optyki wiary.
o. Łucjan Królikowski OFMConv.
Modlitwy chorych

Wybór modlitw będący cenną pomocą zwłaszcza dla ludzi chorych. Autor z myślą o nich zebrał wiele tekstów, skierowanych do Boga Ojca lub do Chrystusa, które mogą ich wesprzeć duchowo w trudnym doświadczeniu choroby. Teksty mogą być również pomocne dla wiernych opiekujących się chorymi: w domach, hospicjach i szpitalach.
praca zbiorowa
Modlitewnik dla chorych
Twoja wiara cię uzdrowiła

Modlitewnik przeznaczony zarówno dla osób cierpiących duchowo lub fizycznie, jak i dla tych, którzy opiekują się chorymi. Uczy zawierzenia Bogu w każdej, nawet najtrudniejszej, chwili życia. Ułatwia nawiązanie niosącej pociechę, bliskiej relacji z Bogiem.
Marek Skwarnicki
Księga pociechy. Modlitwy dla chorych

Autor, odwołując się do własnego doświadczenia choroby, zebrał w tym tomiku teksty modlitw, pieśni i innych utworów poetyckich w swoim tłumaczeniu. Mogą one pokrzepić cierpiących, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno wydobyć z siebie odpowiednie słowa.
Albert Dexelmann
U boku chorego
Praktyczne materiały dla duszpasterzy chorych

Układ książki akcentuje najważniejsze aspekty duszpasterstwa chorych: comiesięczną Komunię świętą w domu, formy kontaktów z chorymi w szpitalu, nabożeństwa wspólnotowe w parafii. Cennym uzupełnieniem tej publikacji są liczne propozycje modlitw i błogosławieństw.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum