WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2022


Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

W 2022 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty dziewiąty - tym razem hasło orędzia papieskiego na ten dzień brzmi "Powołani do budowania rodziny ludzkiej".

W 2021 r. do polskich seminariów wstšpiło 356 kandydatów do kapłaństwa. Do seminariów diecezjalnych przyjęto 242 mężczyzn, natomiast do seminariów zakonnych 114 kandydatów. Od kilkunastu lat liczba powołań kapłańskich w Polsce wykazuje wyraźną tendencję spadkową. W 2012 r. na I rok do seminariów diecezjalnych i zakonnych zgłosiło się 828 kandydatów. Trzy lata temu, w 2019 r. formację do kapłaństwa rozpoczęło już tylko 498 kandydatów, a w roku 2020 - tylko 441 osób.

Polacy wcišż stanowiš znaczšcš częœć wœród nowo wyœwięconych europejskich kapłanów. Co czwarty nowo wyœwięcony ksišdz katolicki w Europie to Polak – podaje Instytut Statystyki Koœcioła Katolickiego. W cišgu ostatnich kilku lat w Polsce œwięcenia przyjmowało œrednio 350 osób rocznie. Stanowi to 26 procent wszystkich neoprezbiterów w Europie.

W roku 2019 w Polsce było 17 tys. 189 sióstr zakonnych w zgromadzeniach czynnych. Ponadto 1290 sióstr to mniszki żyjšce w zgromadzeniach kontemplacyjnych. Od ok. 15 lat spadek liczby nowych powołań nosi znamiona kryzysu.

Polska ma także ponad 11,5 tys. członków męskich zgromadzeń zakonnych. W ostatnich dwóch dekadach - na skutek zmniejszajšcej się liczby powołań - odnotowano wyraŸny trend starzenia się zakonników. Zaobserwowano przede wszystkim znaczšcy spadek liczby zakonników najmłodszych.

Co roku z okazji Dnia Modlitw o Powołania papież kieruje do wierzących swoje orędzie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią kilkunastu orędzi papieskich z ostatnich 40 lat poświęconych tematyce powołań. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich - nie zmarnujmy okazji! Tekst orędzi można pobrać w postaci pliku w formacie PDF klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:


1,08 MB


Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów na temat Bożego miłosierdzia. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Nauczanie Kościoła

Jan Paweł II
Maryja ideałem każdego powołania
Regina caeli, Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 3 maja 1998 r.
Jan Paweł II
Sprawa powołań zawsze aktualna
Regina caeli, Światowy Dzień Modlitw o Powołania,
25 kwietnia 1999 r.
Jan Paweł II
Umacniajcie powołania do służby Bożej
Przemówienie do Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego,
4 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Jesteśmy współodpowiedzialni
za rozwój powołań w Kościele
Przemówienie do duchowieństwa Rzymu, 14 lutego 2002 r.
 
Benedykt XVI
Kapłańska posługa nauczania
Audiencja ogólna, 14 kwietnia 2010 r.
Benedykt XVI
Kapłańska posługa uświęcania
Audiencja ogólna, 5 maja 2010 r.
Benedykt XVI
Kapłańska posługa kierowania
Audiencja ogólna, 26 maja 2010 r.
 
Sobór Watykański II
Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius
Sobór Watykański II
Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectæ caritatis
Sobór Watykański II
Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
Jan Paweł II
Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis
o formacji kapłanów we współczesnym świecie

Wokół tajemnicy powołania

ekai.pl
Powołania kapłańskie i zakonne w Polsce
- statystyki 2011/2012
KAI
Powołania w Polsce - coraz mniej kobiet
KAI
"Chodzi o oddanie się Chrystusowi, nie o liczbę"
ekai.pl
W 2009 r. mniej seminarzystów i kandydatek do zakonów
ks. dr Marek Dziewiecki
Boża wyobraźnia miłości
XL Tydzień Modlitw o Powołania
ks. dr Marek Dziewiecki
Prorok prawdy i świadek miłości
XL Tydzień Modlitw o Powołania
ks. Grzegorz Korczak
Nie istnieje przeznaczenie
Bartosz Rajewski
Tydzień Modlitw o Powołania
ks. Czesław Parzyszek SAC
Kryzysu powołań nie ma
ks. Jan Pietrzyk
Pójdź za mną
ks. Aleksander Radecki
W trosce o żniwiarzy Pańskich
Marcin Jakimowicz
Te przeklęte dłonie
ks. Henryk Zieliński
Recepta na powołania
Piotr Chmieliński
Drogi powołań
Robert Jałowy
Kapłaństwo
Wojciech Ziółek SJ
Judasz to ja
ks. Szymon Kiera
Moja wiara się zatrzęsła
dr n. med. Wanda Terlecka
Powołanie świeckich
Michał Wojciechowski
Od świeckich i do świeckich (Christifideles laici)
Wojciech Świątkiewicz
Apostoł modlitwy o powołania
Tygodnik Powszechny
Zakonnicy przełomu wieków
ks. Paweł Staniszewski
Kapłan świadkiem wiary
Gość Niedzielny
Służba dziełu powołań
Gość Niedzielny
Wierni towarzysze powołania
Zbigniew Nosowski
Być księdzem?
mateusz.pl
"Pytania o wiarę" - powołania

Pytanie I
Pytanie II
Pytanie III
Pytanie IV
Pytanie V
o. Syrach Janicki OFM
Pan sam wybiera
s. Brygida Danuta Karwowska
Tajemnicze drogi Bożego powołania
s. Maria Andrzeja Spyra
Uczynić coś więcej dla Chrystusa
s. Maria
Nie pytają nas o świat, lecz o Boga
o. Rufus, franciszkanin
List do Młodych
ks. Roman Kempny
Nie będziesz bezrobotnym
ks. Roman Kempny
Całkowicie dla Boga
ks. Mieczysław Maliński
"Aby osiągnąć życie wieczne"
ks. Krzysztof Korcz
"Wypłyń na głębię"
ks. dr Marek Dziewiecki
Powołani do cywilizacji życia i miłości
ks. dr Marek Dziewiecki
Powołani do świętości pośród cywilizacji śmierci
ks. dr Marek Dziewiecki
Powołanie do kapłaństwa
ks. dr Marek Dziewiecki
Wychowanie a powołanie
ks. dr Marek Dziewiecki
Rola rodziny i szkoły w trosce o powołania
ks. dr Marek Dziewiecki
Chrystologiczna pedagogika powołań
ks. dr Marek Dziewiecki
Formacja sfery emocjonalnej i seksualnej
w duszpasterstwie powołań
ks. dr Marek Dziewiecki
Psychologia a duszpasterstwo powołań
ks. dr Marek Dziewiecki
Formacja duszpasterzy powołań
na progu nowego tysiąclecia
ks. dr Marek Dziewiecki
Jubileuszowe dziękczynienie za dar powołań
Dominik Kustra
Cały lud Boży odpowiedzialny za powołania
Dominik Kustra
Rodzina w trosce o powołania
Dominik Kustra
Młodzi - adresatem Bożego wezwania
Dominik Kustra
Modlitewne wspólnoty powołaniowe
Dominik Kustra
Powołanie jako dar i wezwanie
Dominik Kustra
Powołanie jako tajemnica
Dominik Kustra
Rola katechetów i świeckich wychowawców
Dominik Kustra
Rola wspólnot diecezjalnych i parafialnych
bp Stefan Regmunt
Trzeba prosić o jeszcze więcej powołań
ks. prof. Krzysztof Pawlina
Kapłan - człowiek trójwymiarowy
s. Bonawentura
Klauzurowa krata nie oddziela nas od życia
br. Kazimierz Zdzichowski SDB
Koadiutor: zawód czy powołanie?
br. Wojciech Golonka FSC
Powołanie: nauczyciel chrześcijański
Andrzej Jaśkowiec
Powołanie: świecki katecheta
Ewa Kusz
Posłani w trzecie tysiąclecie
Przewodnik Katolicki
Powołanie zakonne
ks. Józef Pierzchalski SAC
Czy mam powołanie zakonne?
o. Leon Knabit OSB
O powołaniu
św. Maksymilian Maria Kolbe
Powołanie zakonne
o. Jacek Salij OP
Powołanie
bp Marek Solarczyk
Wokół tajemnicy powołania (format video)

Droga powołania bp. Marka Solarczyka
Czym jest tajemnica powołania?
Powołania w liczbach i statystykach
Rozeznaj swoje powołanie
Biskup o klerykach
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań
Konferencja Episkopatu Polski
Żywa wiara wspólnoty owocuje powołaniami
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań
Serwis internetowy
Janusz Poniewierski
Powołani
adonai.pl
Powołanie
adonai.pl
Modlitwa o powołanie zakonne

Duszpasterstwa powołań

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Duszpasterstwo Powołań
Zakon Kaznodziejski - Dominikanie
Duszpasterstwo Powołań
Karmelici bosi
Duszpasterstwo Powołań
Jezuici
Duszpasterstwo Powołań
Pallotyni
Ośrodek Powołań "Apostoł"
Sercanie
Duszpasterstwo Powołań
Bernardyni
Duszpasterstwo Powołań
Bracia Mniejsi Kapucyni
Duszpasterstwo Powołań
o. Marek Skwarło OFMCap.
O rozpoznawaniu powołania
Franciszkanki Służebnice Krzyża
Duszpasterstwo powołań
Siostry Sacre Coeur
Duszpasterstwo powołań
Honoratki
Powołanie

Sięgnij na półkę

ks. Jan Bartoszek
A robotników wciąż mało

Wszyscy musimy pamiętać, że modlitwa w jej różnorodnych formach jest pierwszą i niezastąpioną posługą, którą możemy ofiarować dla wielkiej sprawy powołań. "Ogromna potrzeba kapłanów, diakonów, braci i sióstr zakonnych, członków instytucji świeckich, misjonarzy musi spotkać się z wielką odpowiedzią modlitwy" - napisał Jan Paweł II.
Krzysztof Wons SDS
Sens życia. Powołanie i wybór

Wybór nie jest naciśnięciem klawisza enter. Wybór jest decyzją, do której trzeba się przygotować. Jest owocem procesu, który trzeba podjąć, a później wciąż konfrontować i weryfikować. Takie będą nasze wybory, jakie ich rozeznawanie.
Xosé Manuel Domínguez Prieto
Powołanie i projekt życia

Niezbędna pomoc dla wszystkich, którzy w pogłębiony sposób chcą się zastanowić nad prawdziwym celem swojego życia. Zawiera doskonale opracowany program odnajdywania własnego powołania, na który składają się: wprowadzenie w psychologiczne, filozoficzne i teologiczne ramy tych poszukiwań, szereg niezwykle wnikliwych wskazówek i rad oraz praktyczne ćwiczenia.
praca zbiorowa
Dojrzewanie osobowości
Powołanie. Kierownictwo duchowe

Osobista droga pod kierownictwem duchowym, pod przewodnictwem człowieka dojrzałego w wierze posiadającego głębokie doświadczenie Kościoła, połączona z drogą wspólnotową - oświecaną słowem Bożym, podtrzymywaną mocą sakramentów w praktykowaniu miłości - jest rzeczą fundamentalną w wychowywaniu wierzącej młodzieży do decyzji powołaniowej.
Thierry-Dominique Humbrecht OP
Powołanie dominikańskie

Autor z dystansem i humorem prezentuje różne aspekty dominikańskiej duchowości. Wszystkim przyjaciołom rodziny zakonnej św. Dominika autor przypomina, czym jest charyzmat Czarnych Braci: kaznodziejów w służbie prawdy.
kard. Carlo Maria Martini
Biblia i powołanie
- od powołania chrzcielnego do powołania kapłańskiego

Na przykładzie bohaterów biblijnych, ich trudności i zapału, genialnych posunięć i ułomnych kalkulacji, Autor odkrywa tajniki życia duchowego. Przybliżając zasady duchowego wzrostu w wierze, mówi o powołaniu każdego chrześcijanina.
ks. Piotr Pawlukiewicz
Porozmawiajmy spokojnie o... księżach

Dzięki tej książce dowiesz się, jak wygląda życie kapłańskie z bardziej powszedniej strony. Jakie są uwarunkowania życia kapłańskiego oraz jego realia. Jakie są ewidentne kłamstwa i pomówienia, które kieruje się pod adresem księży. Zrozumiesz, jak ciężkie jest życie kapłana.
Andy Cloninger
E-mail od Pana Boga do mężczyzn

Z lektury tej książki dowiesz się, czego Bóg oczekuje od Ciebie jako mężczyzny. Dzięki zawartym w tej książce rozważaniom Słowa Bożego na każdy dzień roku poczujesz, że Bóg jest stale obecny w Twoim życiu i chce dla Ciebie jak najlepiej.
ks. Marek Dziewiecki, Jacek Dziedzina
Psycholog w konfesjonale

Czytając tę książkę, dowiesz się wielu niezwykłych rzeczy nie tylko o samym ks. Marku, o codzienności życia kapłanów, ale także o wyborze Twojej własnej życiowej drogi i umacnianiu się w wierze.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum