WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

gloria24.pl poleca:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Światowy Dzień Misyjny

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2015


Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny.

W 2015 r. hasłem tych obchodów są słowa:

Życie konsekrowane i misja


Opracowane przez Krajowe Biuro Papieskich Dzieł Misyjnych materiały liturgiczne proponują na kolejne dni Tygodnia Misyjnego konkretne intencje modlitw oraz rozważenie określonych tematów misyjnych; dotyczą one zadania niesienia Ewangelii przez misjonarzy poganom. Grupą szczególnie cenną jest młodzież - zarówno ewangelizująca, jak i ewangelizowana. W posłudze misjonarzy ważną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, będące dla każdego z nich zapleczem modlitwy i wsparcia materialnego.
Misje to różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii idą na cały świat, realizując nakaz Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Misjonarze podejmują wysiłek ewangelizacji i tworzenia Kościoła wśród narodów i grup społecznych, które nie wierzą w Chrystusa. Z posiewu słowa Bożego mają się zrodzić nowe Kościoły partykularne, wyposażone we własne siły i własną dojrzałość.W dziele ożywiania ducha misyjnego główną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, w skład których wchodzą:

  • Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego (istnieje od 160 lat)
  • Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
  • Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła
  • Papieska Unia Misyjna.

W okresie pontyfikatu Jana Pawła II liczba polskich misjonarzy podwoiła się. Polska, z obecnie ponad dwoma tysiącami misjonarzy i misjonarek, znajduje się na szóstym miejscu na świecie pod względem liczby osób pracujących na misjach. Wyprzedzają nas Hiszpanie (20 tys.), Francuzi (4 tys.), Niemcy (2,8 tys.), Kanadyjczycy (2,6 tys.) oraz Irlandczycy (2,3 tys.). Niepokojąca jest tendencja zmniejszania się liczby wyjeżdżających na misje z Polski misjonarzy i misjonarek, zarówno z diecezji, zakonów jak i osób świeckich.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami orędzi papieskich na Światowy Dzień Misyjny z ostatnich lat. Można je pobrać w postaci pliku PDF klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:

500 kB


Więcej o misjach i Tygodniu Misyjnym:

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce
Serwis internetowy
Kliknij tutajFormat HTML

niedziela.pl
Agendy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski
Kliknij tutajFormat HTML

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
Serwis internetowy
Kliknij tutajFormat HTML

wiara.pl
Światowy Dzień Misyjny
Kliknij tutajFormat HTML


Jan Paweł II
Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego
Watykan, 7 grudnia 1990 r.
Kliknij tutajFormat HTML

Franciszek
Dom i matka wszystkich
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014
Kliknij tutajFormat HTML

Franciszek
Miłosierdzie Boże dla całego świata
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
Powołani, aby ukazywali blask Słowa prawdy
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2011
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2010
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
"W Jego świetle będą chodziły narody" (Ap 21, 24)
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
Słudzy i Apostołowie Chrystusa Jezusa
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
Wszystkie Kościoły dla całego świata
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2007
Kliknij tutajFormat HTML

Benedykt XVI
Miłość duszą misji
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Misja - chleb łamany za życie świata
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2005
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Eucharystia i misja - nierozerwalnie związane
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Maryja i misje Kościoła
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2003
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Praca misyjna wymaga przygotowania
Audiencja dla uczestników zgromadzenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Watykan 24.05.2003
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Misje to głoszenie przebaczenia
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2002
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2001
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Chrześcijanie i misje
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański, 17.10.1999
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Nieśmy światło Chrystusa wszystkim narodom
Przesłanie do uczestników VI Kongresu Misyjnego Ameryki Łacińskiej - 1999
Kliknij tutajFormat HTML


Wiara.pl
Powołanie misyjne
Kliknij tutajFormat HTML

Marcin Stradowski, ks. Dariusz Bala
Czekają na Chrystusa i sami stają się świątynią
Kliknij tutajFormat HTML

niedziela.pl
Pomoc misjom
Kliknij tutajFormat HTML

Piotr Chmieliński
Z misją w świat
Kliknij tutajFormat HTML

Mirosława Radłowska-Kulczycka
Kościół woła o misjonarzy
Kliknij tutajFormat HTML (część pierwsza)
Kliknij tutajFormat HTML (część druga)

ks. Stanisław Czarny MSF
Stać się jednym z nich
Kliknij tutajFormat HTML

o. Kazimierz Szymczycha SVD
Na misjach głoszą Chrystusa Zmartwychwstałego
Kliknij tutajFormat HTML

o. Leszek Wilman SVD
Nie nawracamy, raczej dzielimy się wiarą
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Wiesław Podgórski
Jestem otwarty na Boże propozycje
Kliknij tutajFormat HTML

Joanna Kociszewska
Czy Kościół może zrezygnować z misji?
Kliknij tutajFormat HTML

Barbara Dziadura
Każdy jest wysłany na misje
Kliknij tutajFormat HTML

o. Ashenafi Yonas Abebe IMC
Historia misyjnego powołania
Kliknij tutajFormat HTML

s. Teodora Grudzińska
Misjonarz - to kto?
Kliknij tutajFormat HTML

Andrzej Jastrzębski
Nawrócenie misjonarza? O czym mowa?
Kliknij tutajFormat Real Audio

Rafał Łączny, Tomasz Atłas
Przyglądamy się też zaangażowaniu Polaków w dzieło misyjne Kościoła
Kliknij tutajFormat Real Audio

ks. Piotr Noga
Misje dzisiaj
Kliknij tutajFormat HTML

s. Małgorzata Fudalej
Misje w Afryce
Kliknij tutajFormat HTML: część I
Kliknij tutajFormat HTML: część II

Leonard Górka SVD
Zjednoczeni w świadectwie
Kliknij tutajFormat HTML

Rafał Ostrowski
W krainie jurt i stepów
Kliknij tutajFormat HTML

s. Terezyta Franus CSS
Duchaczki w Burundi
Kliknij tutajFormat HTML

Anna Wojtas
Polacy na misjach
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Dariusz Gronowski
Oni też pomagają w misjach
O "Kirche in Not"
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Franciszek Jabłoński
Z misyjnym krzyżem w trzecie tysiąclecie
Kliknij tutajFormat HTML

Katolik.pl
Działalność misyjna Kościoła
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Dariusz Madejczyk
Zebrać wielki plon wiary
Kliknij tutajFormat HTML

Sebastian Musioł
Przed końcem świata
Kliknij tutajFormat HTML

Piotr Płatek, Michał Micor
Malawi. Bambo znaczy misjonarz
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Eugeniusz Szyszka
Niedziela Misyjna
Kliknij tutajFormat HTML

s. Anna Siudak
Portret misjonarki
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Henryk Zieliński
Misje inaczej
Kliknij tutajFormat HTML

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum