WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki
28 września 2008 r.

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2008


Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Nowosadach, na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie wstąpił w roku 1910 do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1914. Pracował kolejno jako wikariusz w Taboryszkach (1914-1918), następnie jako kapelan Wojska Polskiego w Warszawie i Wilnie (1918-1932). W Warszawie ukończył Wyższy Instytut Pedagogiczny. W 1926 r. uzyskał stopień doktorski z teologii moralnej. Przez pięć lat pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Wilnie (1927-1932). W 1934 r. uzyskał habilitację. Przez większość życia pracował jako profesor teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku (1928-1962).
Był spowiednikiem św. Faustyny Kowalskiej. Z tego powodu zainteresował się kultem Miłosierdzia Bożego i stał się nie tylko jego głosicielem, ale również - w opublikowanych pracach naukowych - dał podstawy teologiczne tego kultu. Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (1941 r.). Dla pierwszej wspólnoty sióstr napisał listy formacyjne, a następnie zredagował konstytucje - według przemyśleń i propozycji św. Faustyny. Układał i publikował modlitwy do miłosierdzia Bożego - na podstawie jej tekstów.
Po śmierci siostry Faustyny (1938 r.), z którą ks. Sopoćko utrzymywał kontakt do końca jej życia, konsekwentnie realizował zadania wyznaczone w objawieniach. W "Dzienniczku" św. Faustyny pozostało świadectwo, ukazujące piękną osobowość i wewnętrzne bogactwo tego świątobliwego kapłana: "O Jezu mój, Ty widzisz, jak wielką mam wdzięczność dla ks. Sopoćki, który tak daleko posunął dzieło Twoje. Ta dusza, tak pokorna, umiała wytrzymać wszystkie burze i nie zniechęciła się przeciwnościami, ale wiernie odpowiedziała wezwaniu Bożemu" (Dz. 1586).
Ks. Michał Sopoćko zmarł w opinii świętości 15 lutego 1975 r. w Białymstoku, w dniu wspomnienia św. Faustyna - patrona s. Faustyny. i pogrzebany został na cmentarzu parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. W 1988 r. jego doczesne szczątki zostały ekshumowane i przeniesione do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi w kapłaństwie oraz świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 roku jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który zakończył się w dniu 29 września 1993 r. W 2002 roku dokumentacja procesu wraz z obszerną biografią ks. Sopoćki, zestawiona w tzw. Positio, przekazana została do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. 20 grudnia 2004 r. Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie promulgowała w obecności Jana Pawła II dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. W grudniu 2007 roku zatwierdzony został w Watykanie cud za przyczyną Sługi Bożego. W następstwie tego w styczniu 2008 roku z potwierdzeniem Ojca świętego Benedykta XVI wyznaczono termin beatyfikacji Sługi Bożego, która odbędzie się 28 września 2008 roku w Białymstoku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie też spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego.

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - strona w Internecie

e.kai.pl
Ks. Michał Sopoćko będzie błogosławionym
Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Sługa Boży ks. Michał Sopoćko - obszerny serwis internetowy
Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Liczne artykuły na temat ks. Michała Sopoćki
bp Tadeusz Płoski
List biskupa polowego WP przed uroczystościami beatyfikacyjnymi ks. Michała Sopoćki
ks. Michał Sopoćko
Moje wspomnienia o śp. siostrze Faustynie
ks. Michał Sopoćko
Droga krzyżowa - rozważania
ks. Michał Sopoćko
"Miłosierdzie Boga w dziełach Jego" - fragmenty książki
ks. Michał Sopoćko
Eucharystia, sakrament miłości i miłosierdzia
Fragmenty książki "Miłosierdzie Boga w dziełach Jego"
ks. Michał Sopoćko
XXXII rozważania o Miłosierdziu Bożym
ks. Michał Sopoćko
Rekolekcje z ks. Michałem Sopoćko
 
ks. Michał Sopoćko
Eucharystia - sakrament miłości i miłosierdzia

"Zbawiciel ukryty cudownie w Najświętszym Sakramencie narażony jest na znoszenie zniewag, zapomnienie i nieuszanowanie, a nawet na świętokradztwa. Czego się od nas spodziewał? Wiedział, że odbierać będzie od ludzi obojętność, opuszczenie, oziębłość, a nawet obelgi, a jednak z miłosierdzia swego zgodził się na to, aby móc ofiarować siebie tym, którzy Go pragną".
ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Jego na wieki.
Rozważania o Bożym Miłosierdziu

Sam Bóg pokonuje przepaść między Jego świętością a naszą słabością, zdążając na spotkanie człowieka. Tą prawdą przejęty był ks. M. Sopoćko, który w swoich przemyśleniach często podkreślał, że Bóg chce spotykać się z nami i jeżeli tylko pozwolimy Jezusowi działać w nas, doświadczymy miłosierdzia.
ks. Michał Sopoćko
Zaufałem Twojemu miłosierdziu - myśli na każdy dzień

Zebrane w tej książce myśli są obrazem duchowej sylwetki ks. Michała Sopoćki. Mogą być także pomocą dla każdego z nas w wędrówce przez życie na spotkanie z Jezusem Miłosiernym.
ks. Michał Sopoćko
Błogosławieni miłosierni.
Rozważania o miłosierdziu Bożym i ludzkim

Prezentowany wybór tekstów odzwierciedla staranie ks. Sopoćki o rozbudzenie wśród wiernych czynnej postawy miłosierdzia. Wyjaśnia, dlaczego mamy naśladować Boga w Jego miłosierdziu, na czym to naśladowanie ma polegać, jakie są motywy tej postawy, jakie dobra są obiecane za czynne świadczenie miłosierdzia.
ks. Michał Sopoćko
Droga miłości i miłosierdzia.
Rozważania Drogi Krzyżowej

Prezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania i modlitwy, dostosowane do nabożeństwa drogi krzyżowej, zostały wybrane z pracy pt. "Miłosierdzie Boga w dziełach Jego". Cennym ich walorem jest głębia duchowa osobistej medytacji i modlitwy autora, inspirująca i służąca pomocą w przeżywaniu nabożeństwa drogi krzyżowej.
 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Biografia ks. Michała Sopoćki
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Ks. Michał Sopoćko - kierownik duchowy św. Faustyny
ks. Stanisław Strzelecki
Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam
 
ks. Henryk Ciereszko
Ksiądz Michał Sopoćko - Apostoł miłosierdzia Bożego

Rola, jaką odegrał Michał Sopoćko w dziele apostolstwa Bożego miłosierdzia, zarówno za życia, jak i po śmierci s. Faustyny, jest bardzo znacząca. Niniejsza książka jest pierwszą publikacją, która dogłębnie i całościowo przedstawia osobę i dokonania Apostoła miłosierdzia Bożego.
ks. Henryk Ciereszko
Droga świętości księdza Michała Sopoćki

Jest to historia kapłaństwa ks. Michała Sopoćki ze szczególnym uwzględnieniem jego drogi duchowej. W oparciu o fragmenty Dzienniczka s. Faustyny, jego własne refleksje, wspomnienia o nim - autor przybliża czytelnikowi postać bardzo mocno związaną z Kultem Miłosierdzia Bożego.
 
s. Małgorzata Smilgin ZSJM
Ksiądz Michał Sopoćko w relacji św. Faustyny
Część I
Część II
Józef Łukaszewicz
Ksiądz Michał Sopoćko - apostoł Bożego Miłosierdzia
Jan Grzegorczyk
Nowy blask
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Informacje o historii Zgromadzenia
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum