WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Dzień Judaizmu

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015


Jan Paweł II w Jerozolimie

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast.
Poszczególne diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się także okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog.
Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu; jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Powołany w 1996 r. Komitet jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.


W 2015 roku Dzień Judaizmu obchodzony jest w Polsce po raz osiemnasty. Wyjątkowo główne obchody tego Dnia odbędą się 15 stycznia w Oświęcimiu i Bielsku-Białej. Hasłem tych wydarzeń będzie fragment Psalmu 32: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi".

Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 6 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Warto dodać, że Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Dzień Judaizmu 2015

bp Mieczysław Cisło
Słowo przewodniczącego Rady KEP
ds. Dialogu Religijnego (2015)
bp Roman Pindel
List z okazji Dnia Judaizmu 2015
Biuro Prasowe KEP
Materiały na Dzień Judaizmu 2015
Diecezja sandomierska
Dzień Judaizmu 2014 w Sandomierzu
ekai.pl
Obchody Dnia Judaizmu 2015 w diecezjach

Relacje z poprzednich lat

bp Mieczysław Cisło
Słowo przewodniczącego Rady KEP
ds. Dialogu Religijnego (2014)
Biuro Prasowe KEP
Materiały na Dzień Judaizmu 2014 (format PDF)
Diecezja sandomierska
Dzień Judaizmu 2014 w Sandomierzu
ekai.pl
Ogólnopolskie obchody XVII Dnia Judaizmu w Sandomierzu
bp Andrzej Czaja
List pasterski z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2013
deon.pl
Centralne obchody XVI Dnia Judaizmu
KAI
Rabin: "Pełnimy wolę Jana Pawła II"
Biuro Prasowe KEP
Jeżeli wierzących i agnostyków łączy tak wiele…
KAI
XV Dzień Judaizmu 2012
KAI
Ks. Stanisław Bartmiński laureatem nagrody
za pracę na rzecz współpracy chrześcijańsko-żydowskiej
bp Mieczysław Cisło
Słowo przewodniczącego Rady KEP
ds. Dialogu Religijnego (2011)
KAI
Pod znakiem pamięci o tych, co ratowali Żydów z Holocaustu
Relacja z Dnia Judaizmu 2011
kard. Stanisław Dziwisz
Jan Paweł II rozwinął drogę pojednania Żydów i chrześcijan
Relacja z Dnia Judaizmu 2011
ks. Tomas Halik
Żydzi i chrześcijanie powinni dawać wspólne świadectwo
Relacja z Dnia Judaizmu 2011
ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel
W dialogu chrześcijaństwa i judaizmu
musimy eliminować konteksty polityczne
Rozmowa z okazji Dnia Judaizmu 2011
bp Mieczysław Cisło
Judaizm rzeczywistością "wewnętrzną"
Słowo podczas nabożeństwa Słowa Bożego w Tarnowie
17 stycznia 2010 r.
rabin Michael Schudrich
Powinniśmy modlić się i działać wspólnie
ekai.pl
XIII Dzień Judaizmu 2010
PAP
XIII Dzień Judaizmu 2010
ekai.pl
Rozpoczęły się obchody XIII Dnia Judaizmu 2010
ekai.pl
Dzień Judaizmu 2010 od kuchni
ekai.pl
Dzień Judaizmu 2010 we Wrocławiu
ekai.pl
Dzień Judaizmu 2010 w Poznaniu
ekai.pl
Gnieźnieński Dzień Judaizmu 2010
PAP, KAI
Benedykt XVI w rzymskiej synagodze
ekai.pl
Wizyta Benedykta XVI w synagodze
kontynuacją drogi Jana Pawła II
ekai.pl
Epokowa wizyta Jana Pawła II
info.wiara.pl
Włoscy Żydzi atakują papieża
info.wiara.pl
Wizyta w synagodze w klimacie polemik
info.wiara.pl
Światowy Kongres Żydów chce wyjaśnień
ekai.pl
Dzień Judaizmu jak Góra Przemienienia
ekai.pl
Odpowiedzialna ochrona środowiska
- obrady komisji katolicko-żydowskiej, 17-20 stycznia 2010 r.
ekai.pl
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce - 2009
wiara.pl
Tak obchodziliśmy w Polsce XI Dzień Judaizmu
Areopag
X Dzień Judaizmu - "Wiara daje zrozumienie" (2007)
wiara.pl
Obchody X Dnia Judaizmu w Polsce (2007)
Areopag
X Dzień Judaizmu - "Wiara daje zrozumienie" (2007)
wiara.pl
Dziewiąty Dzień Judaizmu w Polsce (2006)

Nauczanie Kościoła o judaizmie

Sobór Watykański II
Deklaracja Nostra aetate
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
 
Jan Paweł II
Dialog z Żydami
Audiencja generalna, 28 kwietnia 1999 r.
Jan Paweł II
Wiele nas łączy
Spotkanie z naczelnymi rabinami Izraela
Jerozolima, 23 marca 2000 r.
Jan Paweł II
Kultura dialogu
List z okazji spotkania organizowanego
przez Kongres Żydów Europejskich, 25 stycznia 2002 r.
Jan Paweł II
Na drodze budowania wzajemnego zaufania
Przemówienie do głównego Rabina Rzymu, 13 lutego 2003 r.
Jan Paweł II
Jesteśmy zobowiązani do współpracy
Przemówienie do przedstawicieli
międzynarodowych organizacji żydowskich, 22 maja 2003 r.
Jan Paweł II
Złączeni sercem, pójdźmy drogami pokoju
Przesłanie na stulecie rzymskiej Synagogi Większej, 22.05.2004
Benedykt XVI
Twórzmy podstawy trwałego dialogu
Przemówienie do Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego
ds. Konsultacji Międzyreligijnych, Rzym, 9 czerwca 2005 r.
Benedykt XVI
Dialog i współpraca
Przemówienie do naczelnych rabinów Izraela
Castel Gandolfo, 15 września 2005 r.
Benedykt XVI
Wspólnie dawajmy świadectwo o Bogu
Przesłanie z okazji 40. rocznicy ogłoszenia deklaracji Nostra aetate
26 października 2005 r.
 
Komisja Mieszana ds. Dialogu Katolicko-Żydowskiego
Wspólny komunikat z 19 października 2004 r.
Dabru emet - żydowskie oświadczenie
na temat chrześcijan i chrześcijaństwa
ogłoszone 10 września 2000 r.
Konferencja Episkopatu Polski
List pasterski z okazji 25. rocznicy ogłoszenia
soborowej deklaracji Nostra aetate
o stosunku do religii niechrześcijańskich
Jasna Góra, 30 listopada 1990 r.

Wokół judaizmu

KAI
Dzień Judaizmu - gdzie w Europie?
Zuzanna Radzik
Niezbędnik na Dzień Judaizmu
info.wiara.pl
Dzień Judaizmu jest dla ludzi w Kościele
kard. Walter Kasper
Dialog służy wspólnemu świadectwu
kard. Tarcisio Bertone
Z nadzieją spoglądam w przyszłość
 
wiara.pl
Judaizm: "Wy będziecie moim ludem,
a Ja będę waszym Bogiem"
Michał Adamski OP
W co wierzą Żydzi?
o. prof. Jacek Salij OP
Żydzi i chrześcijanie
ks. prof. Łukasz Kamykowski
Bóg skłania świat do dialogu
wiara.pl
Stosunek Żydów do osób nie będących Żydami
Gość Niedzielny
Jak ewangelizować w dialogu?
wiara.pl
Żydzi w Polsce: Tysiąc lat historii
wiara.pl
Żydzi w dzisiejszej Polsce
Michał Gryczyński
Dlaczego "starsi bracia w wierze?"
Janusz Poniewierski
"Powiedzcie prawdę"
Michael Schudrich
Przy jednym stole
ks. Jan Kochel
Korzenie, tolerancja i dialog
Podstawowe założenia katechezy o Żydach i judaizmie
Paweł Trzopek OP
Jerozolima: trzy światy
Alfons Ruczyński
Mesjasz przyszedł od Żydów
ks. prof. Waldemar Chrostowski
Stan dialogu katolicko-żydowskiego
w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej
Jean Dujardin
Dialog Żydów i chrześcijan,
jego konsekwencje dla tożsamości chrześcijańskiej
Urszula Grossman
Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle holocaustu
Stanisław Krajewski
Na drodze do normalności
Jacques Dupuis SJ
Chrześcijaństwo i religie
Rozdz. X: Modlitwa międzyreligijna
Aleksander Kowalski
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski
cykl audycji Radia Watykańskiego

Poczytaj o judaizmie

Stern Marc
Co to jest judaizm?
Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

Rabin Marc Stern w sposób wyczerpujący, zrozumiały i interesujący, wprowadza w tradycję i pojęcia judaizmu. Poprzez to praktyczne wprowadzenie w judaizm autor pragnie przyczynić się do dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Książkę wzbogaca słowniczek zawierający objaśnienia terminów hebrajskich.
praca zbiorowa
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie

Celem ksiązki jest wspieranie żydowsko-chrześcijańskiego dialogu oraz dostarczenie przystępnego wprowadzenia o charakterze ogólnym dla tych wszystkich, którzy chcą się więcej dowiedzieć o judaizmie. Książka została pomyślana przez uczestników dialogu żydowsko-chrześcijańskiego jako przestrzeń, w której można wyrazić doświadczenia zdobyte podczas współpracy. Jej owocem są właśnie te refleksje.
Anna Świderkówna
Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu

Ktokolwiek jednak chce uchwycić myśl autorów biblijnych, musi bez względu na swe przekonania starać się spojrzeć najpierw na ich dzieło nie tak, jak sam je widzi, lecz tak, jak oni na nie patrzyli. Studiując Biblię musimy zatem uczciwie próbować odtworzyć w sobie coś z mentalności biblijnej, z postawy wewnętrznej biblijnych autorów.
Jacob Neusner
Rabin rozmawia z Jezusem

Najważniejsza książka dla dialogu chrześcijaństwo-judaizm - rekomendowana przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
David H. Stern
Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Książka składa się z obszernego, ogólnego wprowadzenia w żydowską perspektywę Nowego Testamentu oraz z dwóch części głównych. Pierwsza z nich to przekład greckiego tekstu Nowego Testamentu, dający wyraz wiedzy i wrażliwości żydowskiej ukształtowanej w judaizmie judaistycznym. Część druga to wnikliwy komentarz do tego tekstu, objaśniający trudniejsze miejsca i kwestie w świetle żydowskiej wiary, obyczajowości, obrzędowości i wielu innych czynników składających się na bogatą tradycję żydowską.
Michael Jones
Gwiazda i Krzyż

Opis dwóch tysięcy lat fascynującej historii narodu żydowskiego i jego religii, zwłaszcza zaś życia w diasporze. Niezwykle interesujący jest niejako główny wątek - kompleks judaizmu wobec chrześcijaństwa i próby konkurowania z nim czy wręcz jego zdominowania.
Daniel Rops
Od Abrahama do Chrystusa

Autor z niezwykłą rzetelnością badacza i wielką dozą talentu literackiego opisuje dwa tysiące lat historii Izraela. Historii zaczynającej się powołaniem Abrahama, który położył kamień węgielny monoteizmu dla trzech wielkich religii - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu - i znajdującej swój finał w wypełnieniu się obietnicy przyjścia Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.
Philip S. Johnston
Cienie szeolu
Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej

Śmierć i życie pozagrobowe znajdują się w centrum rozważań Starego Testamentu. Książka ukazuje, jak autorzy biblijni rozumieli samo zjawisko śmierci i opisywali to, co czeka człowieka w życiu przyszłym. Rzuca tym samym światło na wierzenia starożytnego Izraela dotyczące spraw ostatecznych, fundamentalnych także dla zakorzenionego w judaizmie chrześcijaństwa.
Udo Tworuschki
Religie świata w dialogu

Książka pokazuje, jak postrzega się wzajemnie i jak ocenia pięć wielkich religii świata: judaizm, chrześcijaństwo różnych wyznań, islam, hinduizm i buddyzm. Uczy, jak rozwijać wzajemne relacje, które instytucje i organizacje angażują się w dialog międzyreligijny i jak wygląda współpraca między religiami w różnych krajach i na różnych kontynentach.
Beata Deskur, Tomasz Królak
Drogi do Boga
Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie o sobie

Religie i kultury od wieków starają się dawać odpowiedzi na odwieczne pytania, nurtujące człowieka bez względu na czasy. Tym między innymi kwestiom poświęconych jest 30 rozmów z przedstawicielami trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.
Piotr Krzyżewski, ks. Jerzy Stranz
Quiz ekumeniczny
Judaizm, chrześcijaństwo, islam

Quizy to nie tylko forma wesołej i jednocześnie pożytecznej zabawy dzieci, w czasie której zdobywają one nowe wiadomości - są również sposobem na sprawdzenie wiedzy religijnej uczniów w różnym wieku. Pomogą uatrakcyjnić zajęcia i poszerzyć zakres przekazywanej w ich trakcie wiedzy.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum