WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Dzień Judaizmu

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2024


Jan Paweł II w Jerozolimie

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast.
Poszczególne diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się także okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog.
Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu; jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Powołany w 1996 r. Komitet jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.


Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 6 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Warto dodać, że Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Obchody Dnia Judaizmu

kard. Grzegorz Ryś
Słowo na XXVII Dzień Judaizmu 2024

Kościół o judaizmie

Sobór Watykański II
Deklaracja Nostra aetate
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
 
Jan Paweł II
Dialog z Żydami
Audiencja generalna, 28 kwietnia 1999 r.
Jan Paweł II
Wiele nas łączy
Spotkanie z naczelnymi rabinami Izraela
Jerozolima, 23 marca 2000 r.
Jan Paweł II
Kultura dialogu
List z okazji spotkania organizowanego
przez Kongres Żydów Europejskich, 25 stycznia 2002 r.
Jan Paweł II
Na drodze budowania wzajemnego zaufania
Przemówienie do głównego Rabina Rzymu, 13 lutego 2003 r.
Jan Paweł II
Jesteśmy zobowiązani do współpracy
Przemówienie do przedstawicieli
międzynarodowych organizacji żydowskich, 22 maja 2003 r.
Jan Paweł II
Złączeni sercem, pójdźmy drogami pokoju
Przesłanie na stulecie rzymskiej Synagogi Większej, 22.05.2004
 
Benedykt XVI
Twórzmy podstawy trwałego dialogu
Przemówienie do Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego
ds. Konsultacji Międzyreligijnych, Rzym, 9 czerwca 2005 r.
Benedykt XVI
Dialog i współpraca
Przemówienie do naczelnych rabinów Izraela
Castel Gandolfo, 15 września 2005 r.
Benedykt XVI
Wspólnie dawajmy świadectwo o Bogu
Przesłanie z okazji 40. rocznicy ogłoszenia deklaracji Nostra aetate
26 października 2005 r.
 
Franciszek
Staliśmy się przyjaciółmi i braćmi
Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej synagodze,
17 stycznia 2016 r.
Franciszek
Martwi mnie rozpowszechnianie antysemityzmu
Przemówienie do delegacji konferencji rabinów europejskich,
6 listopada 2023 r.
 
Komisja Mieszana ds. Dialogu Katolicko-Żydowskiego
Wspólny komunikat z 19 października 2004 r.
Dabru emet - żydowskie oświadczenie
na temat chrześcijan i chrześcijaństwa
ogłoszone 10 września 2000 r.
Konferencja Episkopatu Polski
List pasterski z okazji 25. rocznicy ogłoszenia
soborowej deklaracji Nostra aetate
o stosunku do religii niechrześcijańskich
Jasna Góra, 30 listopada 1990 r.

Wokół judaizmu

KAI
Dzień Judaizmu - gdzie w Europie?
Zuzanna Radzik
Niezbędnik na Dzień Judaizmu
info.wiara.pl
Dzień Judaizmu jest dla ludzi w Kościele
kard. Walter Kasper
Dialog służy wspólnemu świadectwu
 
wiara.pl
Judaizm: "Wy będziecie moim ludem,
a Ja będę waszym Bogiem"
Michał Adamski OP
W co wierzą Żydzi?
o. prof. Jacek Salij OP
Żydzi i chrześcijanie
ks. prof. Łukasz Kamykowski
Bóg skłania świat do dialogu
wiara.pl
Stosunek Żydów do osób nie będących Żydami
Gość Niedzielny
Jak ewangelizować w dialogu?
wiara.pl
Żydzi w Polsce: Tysiąc lat historii
wiara.pl
Żydzi w dzisiejszej Polsce
Michał Gryczyński
Dlaczego "starsi bracia w wierze?"
Janusz Poniewierski
"Powiedzcie prawdę"
Michael Schudrich
Przy jednym stole
ks. Jan Kochel
Korzenie, tolerancja i dialog
Podstawowe założenia katechezy o Żydach i judaizmie
Paweł Trzopek OP
Jerozolima: trzy światy
Alfons Ruczyński
Mesjasz przyszedł od Żydów
ks. prof. Waldemar Chrostowski
Stan dialogu katolicko-żydowskiego
w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej
Jean Dujardin
Dialog Żydów i chrześcijan,
jego konsekwencje dla tożsamości chrześcijańskiej
Jacques Dupuis SJ
Chrześcijaństwo i religie
Rozdz. X: Modlitwa międzyreligijna

Poczytaj o judaizmie

Anna Świderkówna
Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu

Ktokolwiek jednak chce uchwycić myśl autorów biblijnych, musi bez względu na swe przekonania starać się spojrzeć najpierw na ich dzieło nie tak, jak sam je widzi, lecz tak, jak oni na nie patrzyli. Studiując Biblię musimy zatem uczciwie próbować odtworzyć w sobie coś z mentalności biblijnej, z postawy wewnętrznej biblijnych autorów.
David H. Stern
Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Książka składa się z obszernego, ogólnego wprowadzenia w żydowską perspektywę Nowego Testamentu oraz z dwóch części głównych. Pierwsza z nich to przekład greckiego tekstu Nowego Testamentu, dający wyraz wiedzy i wrażliwości żydowskiej ukształtowanej w judaizmie judaistycznym. Część druga to wnikliwy komentarz do tego tekstu, objaśniający trudniejsze miejsca i kwestie w świetle żydowskiej wiary, obyczajowości, obrzędowości i wielu innych czynników składających się na bogatą tradycję żydowską.
Michael Jones
Gwiazda i Krzyż

Opis dwóch tysięcy lat fascynującej historii narodu żydowskiego i jego religii, zwłaszcza zaś życia w diasporze. Niezwykle interesujący jest niejako główny wątek - kompleks judaizmu wobec chrześcijaństwa i próby konkurowania z nim czy wręcz jego zdominowania.
Daniel Rops
Od Abrahama do Chrystusa

Autor z niezwykłą rzetelnością badacza i wielką dozą talentu literackiego opisuje dwa tysiące lat historii Izraela. Historii zaczynającej się powołaniem Abrahama, który położył kamień węgielny monoteizmu dla trzech wielkich religii - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu - i znajdującej swój finał w wypełnieniu się obietnicy przyjścia Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.
Philip S. Johnston
Cienie szeolu
Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej

Śmierć i życie pozagrobowe znajdują się w centrum rozważań Starego Testamentu. Książka ukazuje, jak autorzy biblijni rozumieli samo zjawisko śmierci i opisywali to, co czeka człowieka w życiu przyszłym. Rzuca tym samym światło na wierzenia starożytnego Izraela dotyczące spraw ostatecznych, fundamentalnych także dla zakorzenionego w judaizmie chrześcijaństwa.
Udo Tworuschki
Religie świata w dialogu

Książka pokazuje, jak postrzega się wzajemnie i jak ocenia pięć wielkich religii świata: judaizm, chrześcijaństwo różnych wyznań, islam, hinduizm i buddyzm. Uczy, jak rozwijać wzajemne relacje, które instytucje i organizacje angażują się w dialog międzyreligijny i jak wygląda współpraca między religiami w różnych krajach i na różnych kontynentach.
Beata Deskur, Tomasz Królak
Drogi do Boga
Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie o sobie

Religie i kultury od wieków starają się dawać odpowiedzi na odwieczne pytania, nurtujące człowieka bez względu na czasy. Tym między innymi kwestiom poświęconych jest 30 rozmów z przedstawicielami trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum