WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 18 października 2020
I tydzień psałterza
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Ps 17, 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. * Strzeż mnie jak źrenicy oka, * ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

Ps 16, 6. 8. 1
Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus, inclína aurem tuam, et exáudi verba mea, custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi, sub umbra alárum tuárum prótege me.
Exáudi Dómine iustítiam meam, inténde deprecatiónem meam. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Król Cyrus narzędziem Boga

Iz 45, 1. 4-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 śpiewaj Panu, ziemio cała.
3Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
 rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

4Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
 budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
5Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
 Pan zaś stworzył niebiosa.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

7Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
 oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
8Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
 przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

9Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
 zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
10Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
 będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Ps 27, 9. 1

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.
Ad te Dómine clamávi, Deus meus, ne síleas a me, et ero similis descendéntibus in lacum.


Paweł dziękuje Bogu
za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

1 Tes 1, 1-5b

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.
Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Por. Flp 2, 15d. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 145, 2

Allelúia. Lauda, ánima mea, Dóminum, laudábo Dóminum in vita mea, psallam Deo meo, quámdiu ero.


Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga

Mt 22, 15-21
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, niech Ofiara, którą składamy, * mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 47. 48

Meditábor in mandátis tuis, quæ diléxi valde, et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.


30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Ps 33, 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * na tych, którzy czekają na Jego łaskę, * aby ocalił ich życie od śmierci, * i żywił ich w czasie głodu.

Albo:

Mk 10, 45

Syn Człowieczy przyszedł, * aby dać swoje życie na okup za wielu.

Ps 8, 2ab

Domine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! 

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym * i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Tomasz Golonka OP: Oddać światu i Bogu
   •  Dominik Jarczewski OP: Co należy do Boga?
   •  Jakub Bluj OP: Obraz Boży w nas
   •  Tomasz Gaj OP: Pułapka
   •  Mateusz Przanowski OP: Pochlebstwo
   •  Łukasz Popko OP: Oddajcie Bogu
   •  Rafał Jereczek OP: Siła zawierzenia
   •  Marian Grabowski: Zadziwiająca odpowiedź
   •  Stacja7.pl: Bóg vs Cezar
   •  ks. Leszek Smoliński: Głosić chwałę Pana
   •  Piotr Blachowski: By zachować proporcje
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Podatek sumienia
   •  Tomasz Dostatni OP: Boskie i cesarskie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Kto pyta, czasem błądzi
   •  ks. Adam Kalbarczyk: To, co Boże
   •  Andre Seve: Religia a polityka
   •  ks. Mariusz Pohl: Obłuda podatkiem na rzecz szatana
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Bogu to, co należy do Boga
   •  o. Adam R. Sikora: Prawo Boże
   •  ks. Janusz Mastalski: Roztropność zawsze w cenie
   •  ks. Dawid Leśniak: Świętość ze słowa Bożego
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Czy jestem z prawdy?
   •  ks. Edward Staniek: Podatek
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Jezus przed przewrotnym pytaniem
   •  ks. Piotr Szyrszeń SDS: Co się Bogu ode mnie należy?
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Oddać Bogu...

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG