0608  

Kolor szat:
Sobota, 6 sierpnia 2022
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok C)
ŚwiętoKolor szat:
Sobota, 6 sierpnia 2022
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok C)
Święto 
Die 6 augusti A.D. 2022
IN TRANSFIGURATIONE DOMINI
Festum