0508p  
0508p
0508w1
0508w2

Kolor szat:
Piątek, 5 sierpnia 2022
II tydzień psałterza
XVIII tydzień Okresu Zwykłego

KARTKA

CZYTANIA

CZYTANIA_2

PATRON DNIA

5 sierpnia
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - jest
gc_czyt1_intro - jest
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LG

jt_h_esp - jest
jt_czyt_esp - jest
jt_pros_esp - jest
jt_modl_esp - jest

NIESZPORY - LG

n_h_esp - jest
n_czyt_esp - jest
n_pros_esp - jest
n_modl_esp - jest

KOMPLETA - LG
Kolor szat:
Piątek, 5 sierpnia 2022
II tydzień psałterza
XVIII tydzień Okresu Zwykłego