WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U jezuitów:

Kolor szat:
Niedziela, 31 lipca 2022
ŚW. IGNACEGO LOYOLI, PREZBITERA
założyciela Towarzystwa Jezusowego
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Flp 2, 10-11

Na imię Jezusa niech się zgina wszelkie kolano * istot niebieskich, ziemskich i podziemnych * i niech każdy język wyznaje, * że Jezus Chrystus jest Panem * ku chwale Boga Ojca.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Panie, poprzez dary duchowe i dane ludziom zdolności umacniaj Towarzystwo, któremu przez świętego Ignacego Loyolę raczyłeś dać początek, aby zjednoczone z Tobą w prawości i miłości * mogło poznać i wiernie wypełniać to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Dwie drogi

Pwt 30, 15-20

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: "Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować twego Pana, Boga, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a twój Pan Bóg będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi".


Oto słowo Boże.Ps 1, 1-4. 6

Refren: Szczęśliwy, kto rozmyśla nad Prawem Pańskim.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Szczęśliwy, kto rozmyśla nad Prawem Pańskim.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Szczęśliwy, kto rozmyśla nad Prawem Pańskim.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.

Refren: Szczęśliwy, kto rozmyśla nad Prawem Pańskim.Dla Chrystusa wyzułem się ze wszystkiego

Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając się ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.


Oto słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Aby Bóg udzielił nam dogłębnego poznania Pana,
który dla nas stał się człowiekiem,
abyśmy Go bardziej kochali
i więcej szli w Jego ślady.

Alleluja, alleluja, alleluja.Oto Baranek Boży

J 1, 35-39
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "Oto Baranek Boży".
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?"
Oni powiedzieli do Niego: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?"
Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie".
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.


Oto słowo Pańskie.


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Panie, ofiarujemy Ci dary i nasze modlitwy; spraw, abyśmy mocniej przylgnęli do Twojego Majestatu * i coraz bardziej doświadczali okazywanej nam przez Ciebie hojności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty wezwałeś świętego Ignacego * do Towarzystwa Twojego Syna, * aby zapalony Jego miłością rozpłomieniał umysły i serca * do szukania większej Twojej chwały, * aby większą służbę Bożą rozszerzał po całej ziemi, * a ludowi Twojemu dał społeczność zakonną, * odznaczającą się apostolską miłością * w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, * wielbią błogosławione Duchy, * z lękiem oddają cześć Potęgi. * Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini * we wspólnej wysławiają radości. * Dozwól, prosimy, aby i nasze głosy * przyłączyły się do nich, * w pokornym uwielbieniu wołając...
Łk 12, 49-50

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię * i jakże pragnę, aby on już zapłonął. * Chrzest mam przyjąć * i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie!
 

Panie, Ty każdemu z nas powierzyłeś troskę o bliźniego, poślij nas między wierzących i niewierzących, * abyśmy pokrzepieni Chlebem życia głosili Dobrą Nowinę o bogactwie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech Bóg, który powołał naszego świętego ojca Ignacego i jego współtowarzyszy do służby w Kościele pod sztandarem swego Syna, a naszego Króla, i do wykonywania poleceń papieża wszędzie tam, gdziekolwiek ich pośle, * pobłogosławi was i całe nasze najmniejsze Towarzystwo, naznaczone imieniem Jezusa.
W. Amen.
K. Niech wam Bóg dopomoże, abyście Go szukali we wszystkim, wyzbywając się, ile możności, miłości ku stworzeniom, a całe uczucie zwrócili ku ich Stwórcy, * Jego miłując we wszystkich stworzeniach, a stworzenie w Nim, zgodnie z najświętszą Jego Boską wolą.
W. Amen.
K. Niech was Bóg przyłączy po tym ziemskim życiu do naszych współbraci, którzy przyjęci do niebieskiej ojczyzny wysławiają Go wieczną pieśnią chwały * i przyczyniają się w wieloraki sposób do naszego postępu w doskonałości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG