WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czwartek, 22 lipca 2021
XVI tydzień Okresu Zwykłego
IV tydzień psałterza

W zakonie dominikańskim:
ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY

Garść informacji:

Maria z Magdali, uzdrowiona przez Pana Jezusa, towarzysząc Mu w Jego wędrówkach, usługiwała Mu z wielką miłością (por. Łk 8, 3). Gdy uczniowie opuścili swojego Mistrza, Maria Magdalena stała pod krzyżem wraz z Maryją, innymi niewiastami oraz św. Janem (por. J 19, 25). O brzasku dnia Paschy ukazał się jej Jezus i posłał, aby głosiła Apostołom o Jego zmartwychwstaniu (por. Mk 16, 9; J 20, 11-18).
Jej kult rozpowszechnił się w Kościele zachodnim, począwszy od XI wieku, i rozwinął się w naszym Zakonie zgodnie ze zdaniem bł. Humberta z Romans: "Skoro tylko [Magdalena] nawróciła się i zaczęła pokutować, taką łaską Pan ją obdarzył, że po błogosławionej Dziewicy nie znajdzie się niewiasta, która na świecie przewyższyłaby ją czcią, a w niebie chwałą" (ed. J. Catalani, Romae 1739, p. 210).
Zakon Kaznodziejski zawsze uważał ją za swoją opiekunkę i porównywał swoją misję z jej głoszeniem zmartwychwstania Chrystusa. Pokolenia naszych braci i sióstr czciły ją jako "apostołkę Apostołów", jak ją nazywa liturgia bizantyjska.

Święta Maria Magdalena, apostołka Apostołów
Dzisiejsi patroni:

św. Marii Magdaleny (+ I w.); św. Marii z Betanii (+ I w.); bł. Benona, biskupa (+ 1088); św. Cyryla, biskupa (+ ok. 306); św. Józefa ze Scytopola (+ ok. 355); św. Meneleusa, opata (+ ok. 700); św. Nicefora od Jezusa, zakonnika i męczennika w Hiszpanii (+ 1936); św. Platona, męczennika (+ III/IV w.); św. Syntychy (+ I w.); św. Teofila, pretora, męczennika na Cyprze (+ 792); św. Wandregizyla, opata (+ 668)

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG