WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 22 lipca 2021
ŚW. MARII MAGDALENY
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


J 20, 17

Jezus powiedział do Marii Magdaleny: * Idź do moich braci i powiedz im: * Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do antyfony na wejście.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...


 

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do kolekty.Jak śmierć potężna jest miłość

PnP 8, 6-7

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol; żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Albo:

Miłość Chrystusa przynagla nas

2 Kor 5, 14-17

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
 i pragnie Ciebie moja dusza.
 Ciało moje tęskni za Tobą *
 jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

3Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
 by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
4Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
 więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

5Będę Cię wielbił przez całe me życie *
 i wzniosę ręce w imię Twoje.
6Moja dusza syci się obficie, *
 a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

8Bo stałeś się dla mnie pomocą *
 i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
9Do Ciebie lgnie moja dusza, *
 prawica Twoja mnie wspiera.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?

J 20, 1. 11-18
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Stała ona przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.
I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»
Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»
Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę».
Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu!
Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».
Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana», i co jej powiedział.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu wspomnienia świętej Marii Magdaleny, * której posługę łaskawie przyjął Twój Syn Jednorodzony. Który żyje i króluje na wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do modlitwy nad darami.Apostołka Apostołów

 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, wszechmogący Ojcze, * wielki w miłosierdziu nie mniej niż w potędze, * zawsze wysławiali przez Chrystusa, naszego Pana.
On w ogrodzie jawnie ukazał się Marii Magdalenie, * która umiłowała Go żyjącego, * widziała konającego na krzyżu, * szukała złożonego w grobie * i jako pierwsza uwielbiła Go zmartwychwstałego. * On zaszczycił ją apostolską misją wobec apostołów, * aby dobra nowina nowego życia * dotarła aż na krańce świata.
Dlatego i my, * ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, * wysławiamy Ciebie, Panie, * z radością wołając...
2 Kor 5, 14-15

Miłość Chrystusowa przynagla nas, * aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, * lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do antyfony na Komunię.
 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego Sakramentu wzbudzi w nas gorącą miłość, * z jaką Maria Magdalena trwała przy Chrystusie, swoim Mistrzu. Który żyje i króluje na wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do modlitwy po Komunii.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG