WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 9 lipca 2021
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
AUGUSTYNA ZHAO RONG, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.W niebie się radują Święci, * którzy poszli w ślady Chrystusa, * przelali swoją krew z miłości do Niego, * dlatego weselą się z Chrystusem bez końca. 

Boże, Ty przez wyznanie wiary świętych męczenników Augustyna i jego Towarzyszy pokrzepiłeś swój Kościół przedziwnym darem, spraw, aby Twój lud, wierny posłannictwu, które zostało mu powierzone, * cieszył się większą wolnością i wobec świata dawał świadectwo prawdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu

Rdz 46, 1-7. 28-30

Czytanie z Księgi Rodzaju

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem, Bogiem twego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy».
Po czym Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki – całe swe potomstwo.
Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu!»

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40
(R.: por. 39a)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

3Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
 a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
4Raduj się w Panu, *
 a On spełni pragnienia twego serca.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

18Pan zna dni postępujących uczciwie, *
 a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
19W czasie klęski nie zaznają wstydu, *
 w dniach głodu zostaną nasyceni.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

27Odstąp od złego i czyń dobro, *
 abyś mógł przetrwać na wieki.
28Gdyż Pan sprawiedliwość miłuje *
 i nie opuszcza swych świętych.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

39Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
 On ich ucieczką w czasie utrapienia.
40Pan ich wspomaga i wyzwala,
 wyzwala od występnych i zachowuje, *
 On bowiem jest ich ucieczką.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.


Por. J 16, 13a; 14, 26d

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was
          do całej prawdy
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Apostołowie będą prześladowani

Mt 10, 16-23
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

Ojcze święty, przyjmij dary, które my, Twoi słudzy, składamy obchodząc wspomnienie świętych męczenników, * i spraw, abyśmy trwali w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.72. Męczeństwo znakiem i przykładem

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w męczeństwie świętych Augustyna i Towarzyszy ukazałeś cuda swojej łaski, * oni bowiem naśladując Chrystusa przelali krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...
por. Łk 22, 28-30

Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. * Dlatego i Ja przekazuję wam Królestwo, * abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole.
 

Panie, nasz Boże, w życiu świętych męczenników zajaśniała tajemnica Krzyża, umocnij nas przez udział w tej Ofierze, * abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG