WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U klaretynów:

Kolor szat:
Wtorek, 16 lipca 2019
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
rocznica założenia Zgromadzenia
Święto

Jutrznia

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Zachariasza | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.Matko chwalebna o stopach bosych,
O sukni w kolorze skały,
Ubrana w kapę niby białą pianę,
Panno z Góry Karmel.

Wraz z Synem trzymasz wszystkich na ramionach,
Wszyscy Cię szukamy, żarliwi rozbitkowie,
Wszyscy przyzywają Cię w fal szumie,
Matko łaski pełna.

My, rodzący się dziś Misjonarze
- Wątła łódeczka w morze świata rzucona
- Do Ciebie wznosimy z wiosłami w dłoniach
Pieśni chwalebne.

Daj naszym łodziom nowe kierunki,
Nad naszymi masztami utwórz nowe niebiosa,
A wobec zagrożeń zdradliwych wiatrów
Bądź naszym portem. Amen.1 ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, * gdyż z Ciebie wyszło zbawienie świata, / Ty, która jesteś już w chwale Pana, wstawiaj się za nami u Twego Syna. / Alleluja.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, / gdyż z Ciebie wyszło zbawienie świata, / Ty, która jesteś już w chwale Pana, wstawiaj się za nami u Twego Syna. / Alleluja.

2 ant. Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela, / Tyś wielką chlubą naszego ludu.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Tyś chwałą Jeruzalem, / Tyś weselem Izraela, / Tyś wielką chlubą naszego ludu.

3 ant. Raduj się, Maryjo Dziewico, * Albowiem w swoim łonie poczęłaś Chrystusa, Zbawiciela.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Raduj się, Maryjo Dziewico, / Albowiem w swoim łonie poczęłaś Chrystusa, Zbawiciela.


Jdt 13, 18-20

Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.K.   Bóg wybrał Maryję * I bardzo umiłował.
W.  Bóg wybrał Maryję / I bardzo umiłował.
K.   Dał Jej zamieszkać w swoim przybytku.
W.  I bardzo umiłował.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg wybrał Maryję / I bardzo umiłował.


Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo Dziewico, * gdyż Twoi synowie głoszą Dobrą Nowinę z pokolenia na pokolenie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo Dziewico, / gdyż Twoi synowie głoszą Dobrą Nowinę z pokolenia na pokolenie.Tego dnia, w którym przez Maryję narodziliśmy się w Kościele jako Rodzina zgromadzona w imię Pana, wznieśmy z ufnością nasze prośby do Ojca, mówiąc:
Pamiętaj, Panie, o naszym Zgromadzeniu.

Ty, który posłałeś na świat swojego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi,
- spraw, abyśmy nie tylko się nazywali, ale byli prawdziwie synami Jego miłości.
Pamiętaj, Panie, o naszym Zgromadzeniu.

Ty, który nas przeznaczyłeś do bycia na wzór i obraz Twojego umiłowanego Syna,
- spraw, aby On w nas żył i abyśmy Cię kochali z całego serca - słowem i czynami.
Pamiętaj, Panie, o naszym Zgromadzeniu.

Ty, który namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym, aby głosił Dobrą Nowinę ubogim,
- napełnij nas Twoim Duchem, abyśmy godnie i owocnie przepowiadali Ewangelię.
Pamiętaj, Panie, o naszym Zgromadzeniu.

Ty, który w odpowiedzi na modlitwy Twojego Syna i Kościoła posyłasz robotników do Twojej winnicy,
- poślij ich do naszego Zgromadzenia, abyśmy Cię coraz bardziej wielbili naszym życiem i apostolatem.
Pamiętaj, Panie, o naszym Zgromadzeniu.

Ty, który jesteś wierny i znasz naszą słabość oraz niestałość,
- umocnij nas w powołaniu, abyśmy nigdy nie przestali Cię wychwalać.
Pamiętaj, Panie, o naszym Zgromadzeniu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.Wszechmogący Boże, wysłuchaj łaskawie nas, którzy wspominając Najświętszą Maryję Pannę, obchodzimy dzisiaj rocznicę założenia naszej klaretyńskiej rodziny zakonnej; prosimy Cię, przyjmij naszą konsekrację i uczyń owocnymi wszystkie nasze dzieła, * abyśmy zasłużyli na miano prawdziwych synów Niepokalanego Serca Maryi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG