WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonach karmelitańskich:

Kolor szat:
Sobota, 13 lipca 2019
ŚW. TERESY OD JEZUSA DE LOS ANDES, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Radujmy się i weselmy, * bo Bóg wszechświata umiłował świętą dziewicę * i obdarzył ją chwałą. 

Boże miłosierdzia i radości Świętych, Ty rozpaliłeś żarem dziewiczej miłości do Chrystusa i Kościoła młodość świętej Teresy i uczyniłeś ją radosnym świadkiem Twojej miłości także w godzinie krzyża, przez jej wstawiennictwo udziel nam pełni wesela Twojego Ducha, * abyśmy czynem i słowem zwiastowali światu radosną nowinę o Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Śmierć Jakuba i Józefa

Rdz 49, 29-33; 50, 15-26

Czytanie z Księgi Rodzaju

Jakub tak przykazał swoim synom: «Gdy ja się połączę ze swymi przodkami, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chittyty, w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, a którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chittyty tytułem własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę». Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od synów Cheta.
Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył razem swe nogi na łożu, wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami.
Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: «Być może, Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy!» Toteż kazali powiedzieć Józefowi: «Ojciec twój przed śmiercią polecił: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć swym braciom ich postępek i przewinienie, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono.
Wtedy bracia sami już poszli do Józefa i upadłszy przed nim, rzekli: «Jesteśmy twoimi niewolnikami». Lecz Józef powiedział do nich: «Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze». I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie.
Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa.
Wreszcie Józef rzekł do swych braci: «Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi». Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: «Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości». Po czym Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7
(R.: por. Ps 69 [68], 33b)

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

1Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
 głoście Jego dzieła wśród narodów.
2Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
 rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

3Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
 niech się weseli serce szukających Pana.
4Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
 zawsze szukajcie Jego oblicza.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

6Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
 synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
7On, Pan, jest naszym Bogiem, *
 Jego wyroki obejmują świat cały.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.


Por. 1 P 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam
          z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Nie bójcie się ludzi

Mt 10, 24-33
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

Prosimy, Cię, Boże, abyś pobłogosławił te dary i za wstawiennictwem świętej Teresy, która wraz z Chrystusem oddała się Tobie w pełni jako ofiara przebłagania i chwały, * udziel Twojemu ludowi darów doskonałego pojednania i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.Przykład życia modlitwy
w radości Ducha Świętego

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On bowiem, Boski Mistrz i wzór doskonałości, * swoim urokiem już w dzieciństwie pociągnął z miłością świętą Teresę, * aby uczestniczyła w prawdach Ewangelii, * które zakrywasz przez mądrymi i roztropnymi, * a objawiasz je maluczkim. * Oddana życiu modlitwy w intencji Kościoła, * składała Ci nieustannie doskonałą ofiarę chwały * i stała się żywym świadectwem bogactw Jezusa Chrystusa * w radości Ducha Świętego.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wielbimy Ciebie na ziemi, nieustannie wołając...
J 15, 9

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. * Wytrwajcie w miłości mojej.
 

Panie, nasz Boże, przyjęliśmy tajemnicę Najdroższego Ciała i Krwi Twojego Syna, spraw, aby za przykładem i wstawiennictwem świętej Teresy nasz duch zawsze Ciebie błogosławił w łączności z Dziewicą Maryją * i abyśmy Ci z radością i wielkodusznością służyli w naszych braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG