WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 23 czerwca 2022
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


J 1, 6-7; Łk 1, 17

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, * Jan mu było na imię. * Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości * i przygotować Panu lud doskonały.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do antyfony na wejście.


Is 49, 1. 2; Ps 91
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

De ventre matris meæ vocávit me Dóminus nómine meo, et pósuit os meum ut gládium acútum, sub teguménto manus suæ protéxit me, pósuit me quasi sagítam eléctam.
Bonum est confitéri Dómino, et psállere nómini tuo, Altíssime. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: qui tollis peccata mundi miserere nobis; qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.


 

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym * i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do kolekty.Ustanowię cię światłością dla pogan

Iz 49, 1-6

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.
I rzekł mi: «Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15
(R.: por. 14a)

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego.

1Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
2Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
 Z daleka spostrzegasz moje myśli,
3przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
 i znasz wszystkie moje drogi.

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego.

13Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
 i utkałeś mnie w łonie mej matki.
14Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś, *
 godne podziwu są Twoje dzieła.

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego.

 I duszę moją znasz do głębi. *
15Nie byłem dla Ciebie tajemnicą,
 kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
 utkany we wnętrzu ziemi.

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego.

Ier 1, 5. 9

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Priúsquam te formárem in útero, novi te, et ántequam exíres de ventre, sanctificávi te.
Misit Dóminus manum suam, et tétigit os meum, et dixit mixi:
Priúsquam te formárem in útero, novi te, et ántequam exíres de ventre, sanctificávi te.


Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Dz 13, 22-26

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:
«Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”.
Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”.
Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu».

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do drugiego czytania.Łk 1, 76

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis, præíbis ante Dóminum paráre vias eius.


Jan będzie mu na imię

Łk 1, 57-66. 80
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».
Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.
A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga.
Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu obchodząc z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata * i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do modlitwy nad darami.


Ps 91, 13

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Iustus ut palma florébit, sicut cedrus, quæ in Líbano est, multiplicábitur.


64. Posłannictwo Poprzednika Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, * największego między narodzonymi z niewiasty. * Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi, * On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, * a jego narodzenie wielu napełniło radością. * Jako jedyny z proroków, wskazał Baranka, * który gładzi grzechy świata. * Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, * który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. * Aż do końca Jan świadczył o światłości, * a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...
Łk 1, 78

Dzięki serdecznej litości naszego Boga * nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do antyfony na Komunię.


Lc 1, 76

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis, præíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius. 

Posileni na Uczcie niebieskiego Baranka, prosimy Cię, Boże, aby Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, * którego przyjście Jan zapowiadał. Przez Chrystusa, Pana naszego.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do modlitwy po Komunii.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Rafał Wędzicki OP: Bóg jest łaskawy
   •  Mariusz Tabaczek OP: Czy Ty jesteś Tym?
   •  Michał Paluch OP: Idiom Jana
   •  ks. Leszek Smoliński: Cud życia
   •  ks. Leszek Smoliński: Poprzednik Jezusa
   •  ks. Leszek Smoliński: Potrójne narodziny
   •  Piotr Blachowski: Był przed Chrystusem
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Serce ojca
   •  ks. Stanisław Wronka: Głos wołającego na pustyni
   •  ks. Marcin Cholewa: Jan, nie Zachariasz
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Sławię Cię, Panie
   •  ks. Dawid Leśniak: Trzy cechy Jana dla nas
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Nadzwyczajne urodziny
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Dziecko z tęsknotą oczekiwane
   •  ks. Józef Szeliga: Narodzenie Jana Chrzciciela

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG