2306  

Kolor szat:
Czwartek, 23 czerwca 2022
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
Uroczystość

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Św. Jan Chrzciciel
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - brak
gc_czyt1_intro - jest
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LG

Kolor szat:
Czwartek, 23 czerwca 2022
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (rok C)
UroczystośćKolor szat:
Czwartek, 23 czerwca 2022
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
Uroczystość

Kolor szat:
Czwartek, 23 czerwca 2022
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (rok C)
Uroczystość


 
Die 23 iunii A.D. 2022
IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTÆ
Sollemnitas

 
Die 23 iunii A.D. 2022
SACRATISSIMI CORDIS IESU
Sollemnitas