1106  

Kolor szat:
Piątek, 11 czerwca 2021
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (rok B)
UroczystośćKolor szat:
Piątek, 11 czerwca 2021
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (rok B)
Uroczystość 
Die 11 iunii A.D. 2021
SACRATISSIMI CORDIS IESU
Sollemnitas