WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 21 września 2022
ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Mt 28, 19-20

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu; * uczcie je zachowywać wszystko, * co wam przykazałem.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do antyfony na wejście.


Ps 36, 30. 31 et 1
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium, lex Dei eius in corde ipsíus.
Noli æmulári in malignántibus, neque zeláveris faviéntes iniquitátem. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: qui tollis peccata mundi miserere nobis; qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.


 

Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła, spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do kolekty.Chrystus ustanowił jednych apostołami,
innych ewangelistami

Ef 4, 1-7. 11-13

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: 5a)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

2Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
 dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
3Dzień opowiada dniowi, *
 noc nocy wiadomość przekazuje.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

4Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
 których by dźwięku nie usłyszano.
5Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
 ich słowa aż po krańce świata.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Ps 111, 1. 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Beátus vir, qui timet Dóminum, in mandátis eius cupit nimis.
Potens in terra erit semen eius, generátio rectórum benedicétur.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Te gloriósus Apostolórum chorus laudat, Dómine.


Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim

Mt 9, 9-13
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Oddając cześć świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, nasze dary i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, * który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie Apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do modlitwy nad darami.


Ps 20, 4. 5

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Posuísti Dómine in cápite eius corónam de lápide pretióso, vitam pétiit a te, tribuísti ei, allelúia.


68. Apostołowie fundamentem Kościoła
i świadkami Boga

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, * aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości * i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Mt 9, 13

Pan mówi: * Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do antyfony na Komunię.


Ps 20, 6

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Magna est glória eius in salutári tuo, glóriam et magnum decórem impónes super eum, Dómine. 

Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela, spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, * który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Który żyje i króluje na wieki wieków.


 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do modlitwy po Komunii.
 

Można użyć formuły błogosławieństwa o Apostołach - nr 18.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który oparł naszą wiarę na świadectwie Apostołów, * niech was błogosławi za wstawiennictwem świętego Mateusza.
W. Amen.
K. Niech Bóg sprawi, abyście kierowani nauką i przykładem Apostołów * stali się dla wszystkich świadkami prawdy.
W. Amen.
K. Święci Apostołowie, którzy przekazali wam wiarę, * niech wam pomogą dojść do wiecznej ojczyzny.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG