WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020
II tydzień psałterza
WIELKI PONIEDZIAŁEK

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Ps 35, 1-2; 140, 8

Rozpraw się, Panie, z tymi, którzy mnie krzywdzą, * uderz na moich napastników. * Chwyć puklerz i tarczę i powstań mi na pomoc, * Panie, potężny mój Wybawicielu.

Ps 34, 1-3 et Ps 139, 8
Iudica Dómine nocéntes me, expúgna impugnántes me, apprehénde arma et scutum, et exsúrge in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meæ.
Effúnde frámeam, et conclúde advérsus eos qui persequúntur me: dic ánimæ meæ: Salus tua ego sum. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii. 

Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy, daj nam nowe życie * przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Iz 42, 1-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy».
Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą.
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
 kogo miałbym się lękać?
 Pan obrońcą mego życia, *
 przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

2Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
 którzy chcą mnie pożreć,
 oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
 chwieją się i padają.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

3Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
 moje serce nie poczuje strachu.
 Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
 nawet wtedy ufność swą zachowam.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

13Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
 w krainie żyjących.
14Oczekuj Pana, bądź mężny, *
 nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Ps 34, 23. 3

Exsúrge Dómine, et inténde iudícium meum, Deus meus, et Dóminus meus, in causam meam.
Effúnde frámeam, et conclúde advérsus eos qui me persequúntur.Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.Namaszczenie w Betanii

J 12, 1-11
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

Miłosierny Boże, wejrzyj na sakramentalną Ofiarę przez nas składaną, i spraw, aby męka Chrystusa, przez którą uwolniłeś nas od potępienia, * przyniosła nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 142, 9-10

Eripe me de inimícis meis, Dómine, ad te confúgi, doce me fácere voluntátem tuam, quia Deus meus es tu.


18. Zwycięstwo Męki

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zbliżają się dni Jego zbawczej Męki * i chwalebnego Zmartwychwstania, * dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa * nad złym duchem * i wspominamy misterium naszego Odkupienia.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Ps 102, 3

Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza * w dniu mego utrapienia. * Nakłoń ku mnie Twe ucho * w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.

Ps 34, 26

Erubéscant et revereántur simul, qui gratulántur malis meis, induántur pudóre et reveréntia, qui malígna loquúntur sum me. 

Panie, nasz Boże, nawiedź swoich wiernych i otocz czujną miłością ich serca, uświęcone przez Eucharystię, aby z Twoją pomocą strzegli zbawiennych darów, * któ­re otrzymali dzięki Twojemu miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG