Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

II czytania z Godziny Czytań
z tekstów własnych obchodów


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny; na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 13 czerwca oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.


[I] | [II] | [III] | [IV] | [V] | [VI]
[VII] | [VIII] | [IX] | [X] | [XI] | [XII]


STYCZEŃ

św. Aniela z Foligno, zakonnica (+ 1309)
   Pisma ascetyczne
św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter (+ 1444)
   Kazanie o chwalebnym Imieniu Jezusa Chrystusa
   O Ewangelii wieczystej
św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła (+ 1274)
   Kazanie
św. Elred, opat (+ 1167)
   O miłowaniu Boga
św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 604)
   Reguła pasterska
św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła (+ 389 lub 390)
   Kazanie 45
bł. Henryk Suzo, prezbiter (+ 1366)
   List o czci boskiego Imienia Jezus
Jan Colonna
   Mare historiarum
św. Jan Paweł II, papież (+ 2005)
   Homilia wygłoszona podczas kanonizacji św. Zdzisławy
Jan XLIV, biskup
   Księga o założeniu pierwszych mnichów
o. Leopold Beccaro
   Notatka z 3 stycznia 1871 r.
bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnica (+ 1911)
   Notatka nicejska z 1859 r., Testament z 1884 r.
św. Rajmund, prezbiter (+ 1275)
   List
św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1274)
   Dzieła

LUTY

   Dzieje męczeństwa świętych Pawła Miki i Towarzyszy
   Historia męczeństwa św. Pawła Miki i Towarzyszy
   Legenda o powstaniu Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
   Życie Konstantyna
św. Benedykt z Anianu, opat (+ 821)
   Traktat Munimenta fidei
św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 604)
   Dialogi
św. Hieronim Emiliani (+ 1537)
   List do swoich współbraci
   O wzniosłości i pożytku życia pustelniczego
św. Hugo od św. Wiktora (+ 1141)
   Miscellanea
św. Jan Paweł II, papież (+ 2005)
   List apostolski Egregiæ Virtutis
   List apostolski z 1983 r.
Jan ze Skonovii, kanonik regularny z Groenendal
   Traktat O pogardzie świata
bł. Jordan z Saksonii, prezbiter (+ 1237)
   Libellus de principiis Ordinis Prædicatorum
      nr 56-58
      nr 69, 75, 86-88, 110, 120
św. Katarzyna ze Sieny, dziewica (+ 1380)
   Listy
      List 240
św. Klaudiusz la Colombiere (+ 1682)
   Zapiski duchowe sporządzone w Londynie w roku 1677
św. Koleta z Corbie, dziewica (+ 1447)
   Duchowy testament
Kościół w Smyrnie
   O męczeństwie św. Polikarpa
św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 461)
   Kazanie 4; 2-3
św. Maria Bernadeta Soubirous (+ 1879)
   List do P. Gondrand
św. Metody z Sycylii, biskup
   O świętej Agacie
św. Piotr Chrzciciel (+ 1597)
   Listy z 4 stycznia i 2 lutego 1597 r.
św. Piotr Damian, biskup (+ 1072)
   Kazanie o świętym Jerzym

MARZEC

   Męczeństwo świętych męczenników z Kartaginy
   Z życia św. Kazimierza
św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter (+ 1444)
   Kazanie o świętym Józefie
św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła (+ 386)
   Katecheza 3
św. Elred, opat (+ 1167)
   Mowa 6
św. Jan Boży (+ 1550)
   Listy
św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła (+ 407)
   Homilia 1
św. Klara, dziewica (+ 1253)
   List do św. Agnieszki z Pragi
św. Klemens Hofbauer (+ 1820)
   List do nuncjusza w Wiedniu
św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 461)
   List 28; 3-4
s. Maria Magdalena Anguillaria
   Życie św. Franciszki Rzymianki
św. Patryk, biskup (+ 461)
   Wyznanie
Sobór Watykański II (1962-1965)
   Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus

KWIECIEŃ

   Mowa pochwalna ku czci św. Fidelisa, kapłana i męczennika
   Mowa pochwalna ku czci św. Piotra, kapłana i męczennika
bł. Aniela z Foligno, zakonnica (+ 1309)
   Pisma ascetyczne
      fragment drugi
św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła (+ 1109)
   Proslogion
      rozdz. 14. 16. 26
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      Traktat 124, 5
św. Franciszek z Pauli (+ 1507)
   List z roku 1486
bł. Humbert z Romans, kapłan (+ 1277)
   List De regularis observantia disciplinæ
św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik (+ 202)
   Przeciw herezjom
      księga 1, 10, 1-3
św. Izydor, biskup (+ 636)
   Księga Sentencji
Jan Antoni Gabuti
   Żywot św. Piusa V, papieża
św. Jan Chrzciciel de la Salle, kapłan (+ 1719)
   Rozważania
Jan Kanapariusz (+ X/XI w.)
   Życie św. Wojciecha
św. Katarzyna ze Sieny, dziewica (+ 1380)
   Listy
      List 36
      List 58
   Dialog O Bożej Opatrzności
św. Konrad z Parzham, zakonnik (+ 1894)
   List
św. Marcin I, papież i męczennik (+ 655)
   List 17
św. Piotr Damian, biskup (+ 1072)
   List
św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1597)
   Pisma
   fragment drugi
Tomasz Antoni "Caffarini", uczeń św. Katarzyny ze Sieny
   Libellus de Supplemento
św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1274)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
św. Wincenty Ferreriusz, kapłan (+ 1419)
   Traktat O życiu duchowym

MAJ

   Wyprawa św. Piotra Damiana, biskupa, do Galii
św. Antonin z Florencji, biskup (+ 1459)
   Kazanie
   Prolog do Summa moralis
św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 373)
   Kazanie o Wcieleniu Słowa
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Kazanie 171, 1 - 3. 5
   Komentarz do Psalmów
      Ps 61, 4
   Państwo Boże
św. Baptysta Varano, dziewica (+ 1524)
   Pouczenia
św. Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła (+ 379)
   List
św. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła (+ 735)
   Homilia
Benedykt XIV, papież (+ 1758)
   Konstytucja Wierny jest Pan
św. Bernard, opat i doktor Kościoła (+ 1153)
   Kazanie na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
   Kazanie o psalmach
św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter (+ 1444)
   Kazanie o chwalebnym Imieniu Jezusa Chrystusa
      rozdz. 2
św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła (+ 1274)
   Do sióstr o doskonałości życia
bł. Cecylia, dziewica (+ 1260)
   Miracula beati Dominici
Francesco di Castiglione
   Żywot świętego Antonina
św. Franciszek z Asyżu (+ 1226)
   Reguła I
św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła (+ 604)
   List
św. Grzegorz VII, papież (+ 1085)
   List 64
bł. Humbert z Romans, kapłan (+ 1277)
   Komentarz do konstytucji zakonu
św. Jan Bosko, kapłan (+ 1888)
   Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice
św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła (+ 407)
   Homilia 3, 1. 2. 3
Jan Długosz (+ 1480)
   Roczniki Królestwa Polskiego
      księga VI
Jan Kasjan (+ ok. 435)
   Mowa 10
Jan Kazimierz, król (+ 1672)
   Śluby króla Jana Kazimierza
św. Jan Paweł II, papież (+ 2005)
   Homilia w dniu beatyfikacji Stanisława Kazimierczyka
   Encyklika Redemptor hominis
św. Jan XXIII, papież (+ 1963)
   Przemówienie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót bł. Jeremiasza z Wołoszy
św. Jan z Avili, kapłan (+ 1569)
   Listy do przyjaciół
św. Joachima de Vedruna, zakonnica (+ 1854)
   List
bł. Jordan z Saksonii, prezbiter (+ 1237)
   Libellus de principiis Ordinis Prædicatorum
   List
św. Józef Maria Rubio, prezbiter (+ 1929)
   Pisma
św. Katarzyna z Bolonii, dziewica (+ 1463)
   O siedmiorakiej zbroi ducha
Kutbert
   O śmierci św. Bedy Czcigodnego
św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica (+ 1607)
   Pisma
św. Paschalis Baylon, zakonnik (+ 1592)
   Pisma
bł. Paweł VI, papież (+ 1978)
   Przemówienie z okazji beatyfikacji bł. Leopolda
św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła (+ 450)
   Kazanie 108
Piotr Skarga (+ 1612)
   Kazania przygodne
bł. Pius IX, papież (+ 1878)
   Bulla beatyfikacyjna
Pius XI, papież (+ 1939)
   List kanonizacyjny
Pius XII, papież (+ 1958)
   List apostolski do Prymasa i biskupów Polski w 700-lecie kanonizacji św. Stanisława
   Encyklika Invicti athletæ Christi
Sobór Watykański II (1962-1965)
   Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
      nr 33-34
Teodor z Tabennisi
   Katecheza 3
Tertulian, kapłan (+ 230)
   Odrzucenie heretyckich roszczeń
św. Urszula Ledóchowska (+ 1939)
   Pisma
św. Wincenty Ferreriusz, kapłan (+ 1419)
   List do Jana de Puynoix, generała Zakonu Kaznodziejskiego

CZERWIEC

   Akta świętych męczenników Justyna i Towarzyszy
   Bulla kanonizacyjna św. Piotra, kapłana i męczennika
   Hagiografia Polska
   Kronika założenia bolońskiego klasztoru św. Agnieszki
   Żywot św. Norberta, biskupa
o. Abraham Bzowski
   Propago D. Hyacinthi
św. Bonifacy, biskup i męczennik (+ 754)
   List 78
św. Chromacjusz, biskup (+ 407/408)
   Komentarz do Ewangelii św. Mateusza
św. Efrem, diakon i doktor Kościoła (+ 373)
   Cel życia i upomnienie
Jan Długosz (+ 1480)
   Roczniki Królestwa Polskiego
      Historiæ Pol., t. 3, p. 531
bł. Jan Dominici, kapłan (+ 1419)
   O Bożej miłości
   Traktat O obowiązywaniu Konstytucji w Zakonie Kaznodziejskim
św. Jan XXIII, papież (+ 1963)
   Pismo apostolskie
bł. Jordan z Saksonii, prezbiter (+ 1237)
   List 17
św. Józef de Anchiet (+ 1597)
   List do ojca generała Jakuba Layneza
bł. Maria Karłowska, dziewica (+ 1935)
   Pisma
Orygenes, kapłan (+ 254)
   Wezwanie do męczeństwa
bł. Paweł VI, papież (+ 1978)
   Homilia w dniu kanonizacji męczenników z Ugandy
św. Piotr z Werony, męczennik (+ 1252)
   List do przeoryszy klasztoru św. Piotra
br. Rodryg z Atencji
   List do św. Rajmunda z Penyafort
Sobór Watykański II (1962-1965)
   Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus
      nr 38

LISTOPAD

św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła (+ 1274)
   Obrona ubogich
św. Jakub z Marchii, prezbiter (+ 1476)
   Kazanie
św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła (+ 407)
   Kazanie o Ewangelii św. Jana
św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1549)
   Droga na Górę Karmel
      księga 2, rozdz. 7

GRUDZIEŃ

   Chronicon Holtzatiae
   Nican Mopohua
św. Ambroży z Mediolanu, biskup i doktor Kościoła (+ 397)
   Traktat O dziewictwie
      rozdz. 12-13
      rozdz. 12, 68. 74-75; 13, 77-78
   List do biskupa Konstancjusza
św. Amoniusz, pustelnik
   List 18
św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła (+ 1109)
   Mowa 52
św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła (+ 430)
   Komentarz do Ewangelii św. Jana
      Traktat 123, 5
   Komentarz do Listu św. Jana
   Przeciw Faustusowi
Cyryl ze Scytopolis (+ VI w.)
   Życie świętego Sabby
św. Edmund Campion, prezbiter i męczennik (+ 1581)
   List z 1580 r. do doradców królowej Anglii
Euzebiusz z Cezarei (+ ok. 340)
   Historia Kościoła
św. Franciszek Ksawery, prezbiter (+ 1552)
   List do św. Ignacego Loyoli
      wersja 1
      wersja 2
św. Fulgencjusz z Ruspe, biskup (+ 533)
   Kazanie 3
Gerhoh z Reichersburga
   O budowie Bożej
św. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościoła (+ 749)
   Wyznanie wiary
św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1549)
   Pieśń duchowa
      strofa 5
      strofy 36-37
         wersja 1
         wersja 2
św. Jan Paweł II, papież (+ 2005)
   Dekret z 31 lipca 2002 r.
   Homilia w dniu beatyfikacji Rafała Kalinowskiego
   List z okazji 700-lecia Sanktuarium Świętego Domu w Loreto
bł. Jan Rusbroch, prezbiter (+ 1381)
   O niektórych głównych cnotach
   O prawdziwej kontemplacji
św. Kwodwultdeus, biskup (+ ok. 450)
   Kazanie O wyznaniu wiary
św. Maria Maravillas od Jezusa, dziewica (+ 1974)
   Listy do kierowników duchowych
św. Piotr Fourier, prezbiter (+ 1640)
   List do dwu współbraci oddających się duszpasterstwu
św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1597)
   Pisma
Serafin z Fermo
   O modlitwie wewnętrznej
św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła (+ 1582)
   Droga doskonałości
św. Tomasz Becket, biskup i męczennik (+ 1170)
   List 74
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum