Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

I czytania z Godziny Czytań
z tekstów własnych obchodów


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny; na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 13 czerwca oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.


[I] | [II] | [III] | [IV] | [V] | [VI]
[VII] | [VIII] | [IX] | [X] | [XI] | [XII]


STYCZEŃ

Dz 3, 1-16Bóg wsławił Syna swego Jezusa

LUTY

Dz 11, 1-18Piotr opowiada o nawróceniu pogan
1 Kor 3, 2-6; 4, 1-11; 5, 11 
1 Tes 2, 1-13. 19-20Pamiętajcie o naszych trudach podjętych dla was

MARZEC

Rdz 28, 10-22 
1 Krn 17, 1-15Przepowiednia o synu Dawida
Mdr 6, 1-3. 9-21Mądrość konieczna dla władców
Hbr 11, 1-16Wiara świętych Patriarchów

KWIECIEŃ

Dz 20, 17-36Pożegnanie Pawła ze starszymi Kościoła w Efezie
Rz 8, 28-39Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra
Ef 4, 1-16Różne są dary łaski, ale jedno jest ciało

MAJ

Pnp 2, 8-14; 8, 6-7Przybycie oblubieńca
Mdr 5, 1-8. 15-16; 6, 1-4. 9-10 
1 Kor 1, 17-31Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć
1 Kor 2, 1-16Postanowiłem nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego
1 Kor 4, 1-18W służbie prawdy
Ef 4, 1-7. 11-24Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest
Ap 12, 1-9. 13-17Wielki znak na niebie

CZERWIEC

Mdr 6, 12-16; 7, 7-15Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

LISTOPAD

1 Kor 1, 18 - 2, 5Apostołowie głoszą krzyż
2 Kor 4, 5-18; 5, 14-15; 6, 1. 4-10Życie Jezusa objawia się w naszym ciele

GRUDZIEŃ

Wj 1, 8-16. 22Mordowanie niemowląt hebrajskich w Egipcie
Dz 6, 8-7. 2a; 7, 44 - 8, 1Męczeństwo Szczepana
Dz 10, 34-48aTakże na pogan rozlała się łaska Ducha Świętego
Rz 5, 12-21Gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej rozlała się łaska
Kol 1, 12-29Przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego Syna
1 J 1, 1 - 2, 3Słowo życia i światło Boga
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum