Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Monastycznej Liturgii Godzin
według Godziny kanonicznej


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Monastycznej Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca) oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres.
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.
GODZINA CZYTAŃ

Apostołów towarzyszu
Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich
Boże, jesteś ponad czasem
Bóg miłosierdzia i Ojciec Światłości
Byłeś Chrystusa wiernym obrazem
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Chór Braci Mniejszych niech radośnie sławi
Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
Chryste, Tyś nieba jest Królem
Chwała wam, Apostołowie
Ciebie wielbimy hymnami
Ciebie, Boże, chwalimy
Ciebie, Chryste, wobec świata
Ciebie, Chryste, wobec świata
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku
Cierpiąc pod ciężarem grzechów
Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Czysta gołąbko, która z biednej ziemi
Dawnych proroków zapowiedź
Dominika dziś sławimy
Dziś radośnie wysławiamy
Dziś światu nowa światłość zajaśniała
Filipie, jakże jaśniejesz
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Jezu, Tyś odkupiciel nasz
Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Królu chwalebny wyznawców
Królu odwieczny wszechświata
Macieju, jakże cudowne
Nadszedł dzień chwalebny
Natchniony zwyczaj nas uczy
Niech cała Polska wysławia
Niech wierny lud jednogłośnie
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
O Chryste, kwiecie czystości
O Chryste, zbawco ludzkości
O Jezu Chryste! Tyś Panem nad pany
O Magdaleno, Tyś chwałą
Pan, dzierżąc krzyż swój, zwraca się do Jana
Pani, Królowo naszego narodu
Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga
Piotrze, Opoko Kościoła Bożego
Pobłogosław, męczennico
Pobłogosław, męczenniku
Pójdźcie, wszystkie narody
Pragnąc się Bogu oddać sercem całym
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przyjdź, o niebieska Królowo
Radosne światło opromienia ziemię
Radość bez kresu wypełnia nam serca
Równy prorokom dawnego Przymierza
Sław, języku, bój chwalebny
Sławmy hymnami męczeństwo
Sławmy niewiastę roztropną
Słodkie wspomnienie Jezusa
Słowo zrodzone przed światłem
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
Światło jasne i potężne
Święty Józefie, mężu sprawiedliwy
Ten, którego wielbi ziemia
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Uczcijmy hołdem należnym
Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda
W kwiecie młodości radosnej i czystej
Wesel się, święty Kościele
Wszechmocny Królu wieczności
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Zakwitnął korzeń Jessego

JUTRZNIA

Andrzeju, niegdyś rybaku
Bądź pochwalony, Najwyższy
Betlejem, miasto szczęśliwe
Blask twoich cudów rozpędza
Blasku Ojcowskiej chwały, przyjdź
Boski Oblubieniec
Boże pokoju i łaski
Bracia wybrani przez Boga
Brama wszelkiej łaski pełna
Chóry świętych Serafinów
Chryste, co mieszkasz w odwiecznej światłości
Chryste, nadziejo zbawienia
Chrystus z nieba jest posłany
Chwalmy mężnego pasterza
Ciebie dzisiaj wysławiamy
Czym jest dla ciebie ziemska cześć i władza
Dziękujmy Bogu za światło słoneczne
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
Feliksie, tyś niewinność swą
Gdy zorza wschodzi na niebie
Jak gwiazda poranna jaśnieje
Jednorodzony Synu Boży
Jezu, królu przedziwny
Jezu, Tyś łaskawości Pan
Już ciemność nocy wstaje
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Już dźwięczny głos się rozlega
Już wschodzi zora poranna
Maryjo, która z miłością
Męczenniku, któryś poszedł
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłość Chrystusa porywa
Minęły cienie i mroki nocy
Nadszedł dzień wielkiej radości
Nauczycielu wieczny i łaskawy
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Niech zabrzmią hymny radosne
Niezłomny prawdy obrońco
Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
O Chryste, źródło czystości
O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
O Pani wielce chwalebna
O pełna chwały Dziewico
Od bram dalekich wschodu słońca
Ojcowie nasi święci
Oto dzień wielkiej radości
Oto kapłani Boga Najwyższego
Oto przez czasu obroty
Oto znaki Bożej męki
Otwórz się, niebo pokryte chmurami
Padnijmy twarzą na ziemię
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Przybądź do nas, Matko czysta
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Radosne światło opromienia ziemię
Radość bez kresu wypełnia serca
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Syn Najwyższego niechaj nam
Szczytna Korono bez miary
Śpiewając pieśń, Magdaleno
Śpiewajmy Bogu wdzięczną pieśń
Śpiewajmy hymny triumfu
Światło niosąca jutrzenka
Święty Józefie, grona niebian chlubo
To święto naszego ojca
Tobie chwała, Słońce wieków
Trzymając lampę płonącą
Ty, który jesteś Synem Boga
Uczcijmy hymnem służebnicę Pana
Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda
W czas radosny świętej Paschy
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Wesel się, święty Kościele
Wy, którzy Pana szukacie
Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Zaświtał blaskiem promienny
Zbawicielu wszystkich ludzi

MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA

Duchu Boży, światło sumień
Jasny Płomieniu miłości
Jezu sądzony przez ludzi
Już Chrystus wstąpił do nieba
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Przejęty świętą radością
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Tobie chwała, Synu Boży
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
W godzinie męki Chrystusa
Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości

MODLITWA POŁUDNIOWA

Chwała niech będzie Tobie
Czysta Dziewico, Maryjo
Jezu sądzony przez ludzi
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
O tej godzinie Zbawiciel
Przejęty świętą radością
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Tobie chwała, Synu Boży
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Władco potężny, wierny Boże
Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości

MODLITWA POPOŁUDNIOWA

Jezu sądzony przez ludzi
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Nadeszła oto godzina
O Panie, który raczyłeś
Oto jaśnieje godzina
Przejęty świętą radością
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Tobie chwała, Synu Boży
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości

NIESZPORY

Błogosławione serca, które płoną
Błogosławiony ubogi w duchu
Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Boże, najwyższa nagrodo
Całe swe życie poświęciłeś Panu
Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie
Chryste, zbawienie ludzkości
Ciebie chwalą dziewic tłumy
Czcimy, Panie, Twego sługę
Czemu, okrutny Herodzie
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
Gdy słońce gaśnie na niebie
Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Jedyny Dawco zbawienia
Jezu, dawco odkupienia
Jezu, nasze odkupienie
Jezu, ozdobo aniołów
Jezu, przedziwny Królu nasz
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
Już Pan się zbliża, powstańcie dziewice
Kontemplatyku Najwyższego Boga
Korono szczytna bez miary
Króla wiecznego szlachetny rycerzu
Książę niezłomny, święty Kazimierzu
Maryjo, która z miłością
Mężny pasterzu, wielki męczenniku
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Na świętej uczcie Baranka
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie
Nadszedł dzień wielkiej radości
Niech cały świat to posłyszy
Niech się w jasności weseli
Niech śpiewa niebo z radością
Niewiastę mężną i prawą
O Benedykcie, skarbie Króla niebios
O Chryste, światło aniołów
O Jeruzalem szczęśliwe
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
O Synu Ojca Jedyny
O ty, co słyniesz po szerokim świecie
Odwieczne Światło i Rządco wszechczasów
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Piotrze, błagamy: okaż moc swych kluczy
Pobłogosław, męczennico
Pomiędzy nami idziesz, Panie
Pośród najlepszych nawet sióstr
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Radość bez kresu wypełnia serca
Raduj się, Polsko, ojczyzno
Strażniczko dziewic przeczysta
Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Sztandary Króla się wznoszą
Śpiewajmy dziś uroczyście
Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów
Święta dziewico, Duchem namaszczona
Ten, którego zrodził Ojciec
Twórco gwiaździstych przestworzy
Veni, creator, Spiritus
W kwiecie młodości radosnej i czystej
W tym świętym czasie oczekiwania
Wieczorne światło napełnia
Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro
Witaj, Gwiazdo morza
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia
Wpatrzony w niebo święty Rajmund mężnie
Wysłuchaj, Boże wszechmocny
Wy, którzy Pana szukacie
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem
Żyjąc wśród niebian, pomny na przyjaciół
Żywa pamiątko śmierci mego Pana

KOMPLETA

Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
Jezu, Zbawicielu świata
Już bliskie jest przyjście naszego Pana
Nim kres nadejdzie jasności
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum